Dr. Kőrösi István PhD, egyetemi docens

Dr. Kőrösi István docens az MTA tudományos főmunkatársa, a közgazdaság-tudomány kandidátusa. A PPKE Jog- és Államtudományi Karán 1998 óta tanít. Az ITK-n karközi együttműködés keretében 2001 óta oktató, A közgazdaságtan alapjai című tárgyat tanítja. A BTK Történettudományi Doktori Iskolájának és a JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézetének is tanára.
(2015. október)

Hova járt egyetemre? Miért azt a szakot, szakterületet választotta?
A budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztem 1977-ben, külkereskedelmi szakon. Azért lettem közgazdász, mert érdekelt, hogyan lehet olyan gazdaságot teremteni, amely alapot ad arra, hogy az emberek alapvető anyagi gondoktól nem túlságosan korlátozva, szép életet élhessenek, jó körülmények között, és az idejüket elsősorban a szellemi gyarapodásra, a természet és a műemlékek élvezésére és sok olvasásra fordíthassák. Erre vágytam én is.

Milyen élményei vannak egyetemi éveiről?
Egyetemi éveim alatt (is) mindig összekapcsoltam a közgazdasági, történelmi, művelődéstörténeti olvasmányaimat. Jó olvasni, tanulni. Úgy éreztem, hogy mindig ezt szeretném csinálni. Örülök, hogy ez megadatott nekem.

Hogyan indult a pályafutása? Mi motiválta?
1977-ben, diplomám megszerzése előtt az utolsó szigorlatomon a Világgazdasági Tanszék vezetője megkérdezte, hogy nincs-e kedvem továbbtanulni, és a tanszéken doktorálni. Örömmel mondtam igent. Így kerültem oda, ahol 1979-ben doktoráltam, majd nemsokára, 1981-ben a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetébe kerültem. Kezdettől fogva nagyon fontosnak tartottam, és sok örömet okozott a tudományos kutatás és az egyetemi oktatás összekapcsolása. Azt tudja jól előadni az ember, amit maga kutatott ki.

Hogyan került hozzánk az egyetemre? Mióta van az ITK-n?
A Pázmány Egyetemre, a JÁK-ra kerültem Dr. Botos Katalin professzor asszony meghívására, 1997-ben. Tovább folytattam kutatói tevékenységemet is az MTA-n, mind a mai napig. Az ITK-ra Dr. Roska Tamás akadémikus professzor hívott meg azzal, hogy szükség van a közgazdaságtan oktatására is, hogy hallgatóink eligazodva a közgazdasági összefüggések között, önmaguk boldogulását, családjukat és hazánkat hatékonyan szolgálhassák saját területükön. Nagyon hálás vagyok ezért. Így karközi kooperáció keretében a Kar indulása, azaz 2001 óta működöm az ITK-n.

Mi a legkedvesebb élménye az ITK-val kapcsolatban?
Nem tudnék egyet kiemelni, sok szép élményem van évről évre. Nagyon sok érdeklődő hallgató tölti meg a Simonyi termet hétről hétre. Sokan megemlítették már, hogy a közgazdaság nagyon távol állt tőlük, de megszerették. Ez igazi öröm.

Melyik három szóval jellemezné az ITK-t?
Katolikus értékorientált, felelősségteljes, emberközpontú.

Szívesen járna-e hallgatóként az ITK-ra?
Nagyon szívesen járnék, csak nem tudnék. Humán és gazdasági érdeklődésem mellett nagyon szeretem a matematikát, de a gyakorlati tárgyakhoz nincs érzékem, sem megfelelő előismereteim. Azonban az ITK légkörét nagyon szeretem.

Megosztana valamit a családjáról?
Feleségemet, Erzsébetet az MTA Világgazdasági Kutatóintézetében ismertem meg. Ő főkönyvtáros volt, kutatóként sokat jártam hozzá könyvekért, majd igazi szeretet bontakozott ki köztünk és szép házasságban élünk.

Szabadidejét mivel szereti tölteni?
Szabadidőm elég kevés, de boldog vagyok, mert a munkám a hobbim is. Emellett a történelem, az irodalom és a művészettörténet érdekel. Nagyon szeretem a múzeumokat és a természetet. Ezek értékein keresztül a jó Isten érinti meg az embert. Feleségemmel szeretünk utazni, főleg a nyári időszakban nyílik rá mód.

És végül: mit üzen a hallgatóknak?
Rendkívül értékes ifjúságunk van, főleg itt a Pázmányon. Azt üzenem Nekik, hogy jól használják fel tanulmányaik idejét és szabadidejüket is. Tanulni kell, töltekezni, értékes emberré válni, aki ajándék lesz házastársa, családja, nemzete és a tudományon keresztül az emberiség számára. Értékeket elsajátítani és alkotni szép, a jó Isten munkatársai lehetünk egy emberibb világ építésében. Sok boldogságot kívánok minden Hallgatónak!

x