Dr. Szolgay Péter MTA doktora, egyetemi tanár

Dr. Szolgay Péter karunk alapító oktatói közé tartozik. A Digitális számítógép rendszerek és architektúrák, illetve a Párhuzamos számítógép architektúrák tárgyakat oktatja. A Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola vezetője. Nyékyné dr. Gaizler Judit dékánsága idején dékánhelyettes volt, 2012 óta karunk dékánja; emellett a Mérnökinformatikus képzések szakfelelősi feladatait is ellátja.
(2015. július)

Hova járt egyetemre? Miért azt a szakot, szakterületet választotta?
A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szereztem diplomát. A gimnáziumi osztálytársaim közül 10-en mentünk ide. Én a híradástechnika szakon végeztem. Ez akkoriban egy igen keresett szak volt és személy szerint ez érdekelt a legjobban. A számítástechnika a számítógéppel történő tervezés akkor indult.

Milyen élményei vannak egyetemi éveiről?
Az egyetemen sok jó tanárom volt. Simonyi Károly professzor úr Villamosságtan vagy Elektronfizika tárgyai meghatározó élményt jelentettek. Az elmélet mellett viszont a hét egy napján „csak" mérések voltak. Így az is megtanult mérni, méréseket kiértékelni, akinek ehhez nem volt különösebb affinitása.

Hogyan indult a pályafutása? Mi motiválta?
Csurgay Árpád professzor úr tartott a felsőbb éveseknek elosztott paraméterű hálózatok című tárgyat. Többünket arra biztatott, hogy menjünk a Távközlési Kutató Intézetbe dolgozni az ő osztályára, ahol a számítógéppel való tervezési eljárásokat lehet kidolgozni. Én layout tervező eljárásokat dolgoztam ki. 1984-től az MTA SZTAKI-ba kerültem, 1988-ban a műszaki tudomány kandidátusa lettem, ami a mai PhD fokozatnak felel meg. 1989-től bekapcsolódtam az egyetemi oktatásba előbb a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatika karán, majd a PPKE ITK-n. 2000-ben az MTA doktora és egyetemi tanár lettem.

Hogyan került hozzánk az egyetemre? Mióta van az ITK-n?
A kar alapításától kezdve a PPKE ITK-n folytattam egyetemi oktatói munkámat, miközben egészen az utóbbi időkig az MTA SZTAKI munkatársa/kutatója maradtam.

Mi a legkedvesebb élménye az ITK-val kapcsolatban?
Számos kedves élményem volt, de talán a legkedvesebb, amikor a doktoranduszaimmal egy adott műszaki problémát közösen sikerül megoldani. Ez szerintem nem csak nekem élmény. Persze az oktatás, az ünnepi események, a PhD konferenciák mind igen szép emlékek.

Melyik három szóval jellemezné az ITK-t?
A Fides et Ratio (Hit és Értelem) kari jelmondat mellett talán a kutatásorientált képzés a legjellemzőbb.

Szívesen járna-e hallgatóként az ITK-ra?
A válaszom egyértelmű és határozott IGEN. Az oktatás interdiszciplináris, mély természettudományos volta mellett a személyes odafigyelést emelném ki. A viszonylag alacsony hallgatói létszám lehetővé teszi a tanár-diák közötti személyes kapcsolatot.

Megosztana valamit a családjáról?
Negyvenegy éve házasodtam meg, a feleségem gépészmérnök, a BME-n tanított. Három gyerekünk már felnőtt: Zsuzsi lányom geológus, Eszter lányom angol-francia nyelvtanár, Dani fiam a PPKE ITK-n szerzett mérnökinformatikus diplomát és 2011-ben PhD fokozatot. Három leány unokám van.

Szabadidejét mivel szereti tölteni?
Szabadidőm alig van. Szeretek kocogni, úszni. És persze szeretek olvasni - nem csak szakirodalmat. De szerencsés vagyok, mert egész életemben azt csinálhattam, amit szeretek csinálni.

És végül: mit üzen a hallgatóknak?
Használják ki jól az egyetemi éveket. Talán ez az utolsó időszak, amikor a tanulásra kell „csak" koncentrálniuk. Az itt megszerzett tudásra egész pályájukat kell felépíteni.

x