Dr. Takács György c. egyetemi tanár, kandidátus

A professzor úr Karunk alapító oktatói közé tartozik: az ITK 2001-es indulása óta tanít nálunk. Az eltelt másfél évtizedben tanított tárgyai közé tartoznak többek közt: Beszédfelismerés és szintézis, Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba, Infokommunikációs rendszerek, Internetes média-kommunikáció, Távközlési hálózatok tervezése.
(2015. július)

 

Hova járt egyetemre? Miért azt a szakot, szakterületet választotta?

A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán végeztem 1972-ben Híradástechnika szakon. Középiskolába a Kandó Kálmán Technikumba jártam és komoly rádióamatőr múlttal rendelkeztem, így a szakterület nem volt kérdés. Szereztem Master of Business Telecommunications diplomát is a Delfti Műszaki egyetemen. Vendégkutatóként összesen egy évet töltöttem a Sockholmi Királyi Műszaki Egyemen.

Milyen élményei vannak egyetemi éveiről?

Több nagyszerű tanárom volt (természetesen csapnivaló is akadt). A legkedvesebb Simonyi Károly professzor volt. Nagyon sokszor emlegettem őt a „Simonyi" teremben tartott előadásaim során. Minden előadása igazi élmény volt. A 10. félévben a választható tárgyak halmazából az ő tárgyát is választottam, bár a konkrét téma tőlem távol esett. Mindössze négyen jártunk hozzá előadásra a pici tanári szobájába. A vizsgán mindenkitől megkérdezte, hogy mi a kedvenc tétele, és azt kellett elmondani. Ez alapján ő már pontosan tudta, hogy a vizsgázó milyen jegyet érdemel, de még számos kérdést feltett, hogy a hallgató is belássa ezt (nekem négyest adott).

Próbálom ezt a módszert utánozni a vizsgákon. Jobb a legbiztosabb talajról indítani, máris oldódik az izgalom, a lényeg így is kiderül....

Hogyan indult a pályafutása? Mi motiválta?

Az egyetem elvégzése után nem kerestem állást, mert jelentkeztem egy olyan egyetemi pályázatra, ami szinte rám volt szabva. Nem nyertem el, mert ehhez olyan politikai háttér is kellett volna, amivel nem rendelkeztem (1972-t írtunk akkor). Jóakaró drága professzorom ajánlott a Posta Kísérleti Intézetbe, hogy átmenetileg legyek ott. Az „átmenetileg" 23 évig tartott és végigjártam a kutatói pályát a tudományos segédmunkatárs lépcsőfoktól a kutatási főmérnöki beosztásig.

Hogyan került hozzánk az egyetemre? Mióta van az ITK-n?

Roska Tamás ismert engem szakmai múltam alapján is, és tudta, hogy az egyik doktoranduszának apjával ugyanott szolgáltunk lelkipásztori kisegítőként. A legelső időszaktól bevont a kar alapításába, szervezésébe. Az első felvett évfolyamot is tanítottam az első tanévben, igazán romantikus körülmények között: az előadásokat a SZTAKI termében, a laboratóriumi gyakorlatokat az ELTE épületében tartottam. 2002-ben én lettem az első főállású oktató és sok feladatot kaptam a Práter utcai épület tervezésében, az infokommunikációs rendszer tervezésében és beindításában is. Összesen 11 tantárgy kidolgozásában és oktatásában vettem részt. Ezzel teljesült be ifjúkori karrierálmom.

Mi a legkedvesebb élménye az ITK-val kapcsolatban?

A családi házunk a 90-es évek elején épült. Egy nagyszerű építőmester vállalta, aki nem csak építeni tudott, de kiváló emberismerő volt, és jó zenész is. 2005-ben is épített valamit nálunk, és elmondta, hogy lelkes fiatalokkal esténként betegekhez, öregekhez mennek látogatni, és szép énekekkel, kedves szavakkal felvidítják őket. A fiatalok között voltak karunk hallgatói közül is. Kérdezte az építőmester, hogy miféle tanáraik vannak. Elmondták a lányok, hogy többek között van egy szakállas furcsa és szigorú professzor is, aki angol nyelven tart előadásokat infokommunikációból, de leáll velük énekelni vagy zenélni, ha kell, és még néha sörözni is. Az építőmester fogadást ajánlott a lányoknak, hogy ilyen csak egy magyar ember lehet: Takács Gyuri – nyert.

Melyik három szóval jellemezné az ITK-t?

MÁS, MINT A TÖBBI!

Magyarázat1: a névelő nem szó. Magyarázat2: Amikor pénteken jönnek vendégeim más egyetemről, szívesen odaviszem őket a földszinti ruhatárhoz. Tele van kabáttal, táskával, de ruhatáros néni nincs. Amikor délután indulnak a diákok haza, minden megvan, legfeljebb egy fontos üzenetet tűznek a táskához. A vendégek erre egységesen azt állítják, hogy ilyen máshol nincs.

Szívesen járna-e hallgatóként az ITK-ra?

Nagyon szívesen járnék hallgatóként az ITK-ra, mert minden épelméjű és öregedő ember nagyon szeretne hallgató korú lenni.

Megosztana valamit a családjáról?

A férfiember sikeres életpályájához kell egy jó házastárs. Kedves feleségem is igazolta ezt az alapvető tételt. Három gyermekem nem csak szembetegségemet örökölte. Egyik egyetemi oktató térinformatikai és geodéziai területen, másik egyetemi oktató nyelvészeti területen, a harmadik katonazenész. Csodálatos nyolc unokám reménységgel tölt el.

Szabadidejét mivel szereti tölteni?

1962 óta brácsásként sokféle zenekarban játszottam. Leginkább egyházzenei és vonós kamarazenekari együttesekben. Előfordult ilyen esemény a Pázmányon is.

Nem járok konditerembe, a koromhoz igazodó mozgásigényt szőlőműveléssel és borászat különféle műveleteivel elégítem ki.

És végül: mit üzen a hallgatóknak?

Olvassák ki a fentiekből, hogy érdemes-e itt tanulni.

x