Dr. Gáspári Zoltán PhD, egyetemi docens

Dr. Gáspári Zoltán 2011 óta oktat Karunkon. Az Orvosi biotechnológia MSc képzés gyakorlati szervezésében segíti a szakfelelőst. Az általa oktatott tárgyak közé tartoznak: Integrált szerkezeti bioinformatika, Java programozás bionikusoknak, Kémiai biológia, Szerves kémia, illetve az OB-MSc képzés szakmai gyakorlatának koordinálása.
(2015. július)

Hova járt egyetemre? Miért azt a szakot, szakterületet választotta?
Az ELTE biológus szakán végeztem 1999-ben. Gyerekként eleinte sokakhoz hasonlóan engem is az állatok viselkedése érdekelt – nem utolsósorban David Attenborough filmjeinek hatására –, de később a kémiát, a molekulákat is nagyon izgalmasnak találtam. Ezért kötöttem ki végül is már szakdolgozóként is olyan témánál, ami a fehérjék szerkezetével és működési mechanizmusával kapcsolatos.

Milyen élményei vannak egyetemi éveiről?
Az egyik első élményem a megtanulandó tananyag mennyiségéhez kapcsolódik, ami lényegesen több volt a középiskolában megszokottnál, ugyanakkor motiváló is volt egy-egy kérdéskör részleteiben elmélyedni. Felsőbb éves koromban pedig megdöbbenten láttam az egyik tanszéki könyvtárban az egyik hetente megjelenő szakfolyóirat 5-6 oldalas tartalomjegyzékét. Ekkora ismeretanyaggal nyilvánvalóan nem lehet lépést tartani, a felismerés a specializáció és a legfontosabb források megtalálásának szükségességére vezetett rá.

Hogyan indult a pályafutása? Mi motiválta?
Mindig motiváltak olyan megközelítések, amik a környezetemben újnak számítottak. Ez, és persze az, hogy szívesen ültem a számítógép előtt, vezetett első lépéseimhez a bioinformatika területén. Később, szakdolgozóként és doktoranduszként izgalmas volt a fehérjeszerkezet-kutatás egy Magyarországon újnak számító területét, az NMR-spektroszkópiát megtanulni.

Hogyan került hozzánk az egyetemre? Mióta van az ITK-n?
2011 szeptemberétől vagyok az ITK-n, az egyik TÁMOP pályázat tette lehetővé, hogy csatlakozhassak a Kar oktatói csapatához.

Mi a legkedvesebb élménye az ITK-val kapcsolatban?
Az a szakmai támogatás, amit Roska Tamás professzortól még volt szerencsém megkapni. Talán az utolsók között vagyok, akik még az ő idejében kerültek a Karra, de az ő odafigyelése és megbecsülése meghatározó volt számomra abban a néhány évben is, amíg együtt dolgozhattunk.

Melyik három szóval jellemezné az ITK-t?
Megbecsülés, egymásra figyelés, szakmaiság

Szívesen járna-e hallgatóként az ITK-ra?
Mindenképpen, úgy látom, a hallgatók közötti és az oktató-hallgatói viszony is egészen más, közvetlenebb és emberközelibb, mint amit máshol tapasztaltam. Ez nyilván a Kar viszonylag kis méretéből is következik, aminek én inkább az előnyeit látom.

Megosztana valamit a családjáról?
Négy fiam van, a legidősebb nagyon érdeklődik a tudományok iránt, nem is tudok mindig könnyen válaszolni a kérdéseire.

Szabadidejét mivel szereti tölteni?
A fiúk mellett nem olyan sok a szabadidőm, olvasok, illetve próbálom az amerikai profi kosárlabda-bajnokság eseményeit követni

És végül: mit üzen a hallgatóknak?
Figyeljék a friss tudományos-technikai eredményeket és irányvonalakat, és ha találnak őket lelkesítő témát, akkor annak megtanulásába, művelésébe fektessenek annyi energiát, hogy ők választhassák meg, milyen formában szeretnének azon a területen dolgozni. Ugyanakkor sose féljenek az újtól, egy jó időben hozott megfontolt irányváltás sokszor szükséges a kibontakozáshoz.

x