Góth Júlia Krisztina

Góth Júlia Krisztina, PhD egyetemi docens

Cím1083 Budapest, Práter u. 50/A.

Szobaszám122

Telefonszám+36-1-886-4705

E-mail címgoth.julia@itk.ppke.hu

Rövid önéletrajz

2015- tanulmányi dékánhelyettes, PPKE, ITK
2014-egyetemi docens, PPKE ITK
1997- egyetemi tanársegéd, adjunktus, Pannon Egyetem, (Veszprémi Egyetem) Műszaki Informatikai Kar
2006, PhD informatikai tudományok, Pannon Egyetem
1991-1996, mérnök-informatikus Veszprémi Egyetem

Kutatói, oktatói ösztöndíjak, díjak:
Sysdata oktatói ösztöndíj, 2001/2002.
Universitas Vespremiensis, kis ezüst, 2003.
Infopark ösztöndíj, Phd disszertációért, 2007

Oktatott tárgyak:

1998-2005, Szoftvertechnológia
2000-2005, Az UML modellezési nyelv
1999-, Önálló laboratóriumi gyakorlatok vezetése.
1998-, Mérnöki tervezés, diplomatémavezetés.
2007-2008 Információ-visszakeresés

2013- Az információ-visszakeresés elmélete és gyakorlata (MI-BSc)

2013- Webbányászat (MI-MSc)

2018-Web Mining  (MI-MSc)

Oktatásszervezési tapasztalat, egyetemi közéleti tevékenységben való részvétel:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar

2015-től tanulmányi dékánhelyettes

2015-től részvétel a kari szakfejlesztési-módosítási tevékenységekben, az OMHV elektronikus kidolgozásában, a Kari tehetségprogram előkészítésében, hallgatókkal való kapcsolattartásban. 

2015-től Kari Tanács tag

2015-től Tanulmányi Bizottság elnöke

2015-től 2020-ig ERASMUS bizottság elnöke

2019-től Kari Minőségbiztosítási Bizottság, tag

2019-től Egyetemi Minőségbiztosításgi bizottság, póttag

2020-tól részvétel a kari távolléti oktatás kidolgozásában átállásában

Pannon (Veszprémi) Egyetem: (1997-2014)

1997-2005, Számítástudomány Alkalmazása Tanszék tanulmányi felelőse
1997-2001, Műszaki informatika szak tanulmányi felelőse
1998-, Közreműködés szakalapítási, szakindítási kérelmek elkészítésében (műszaki informatika, főiskolai szak, műszaki informatika BSc szak)
1998- TDK, Záróvizsga, Felvételi Bizottságokban tag
2001- Részvétel beiskolázási programban
1999-2001, MK (Mérnöki Kar), Tanulmányi Bizottság tag
1999-2001, MK (Mérnöki Kar), Minőségbiztosítási Bizottság tag
2001-2003, MIVI (Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet), Intézeti Tanács tag
2001-2003, MIVI, Tanulmányi Bizottság tag
2003-2005, MIK (Műszaki Informatikai Kar), Kari Tanács tag
2003-2005, VE, Egyetemi Tanács tag
2003-, VE, Egyetemi Oktatási Bizottsági tag

-1999-ben ERASMUS kordinátorként (Pannon Egyetemen) jártam Finnországban a kapcsolatok kiépítése érdekében, továbbá intéztem a hallgatói ügyeket az ERASMUS program keretében.
- Részt vettem a Pannon Egyetem beiskolázási munkájában, aminek keretén belül beiskolázási körutakon vettem részt

  • pdf

    Web mining

    • Mérnök informatikus MSc
    • Infobionika MSc

 SZAKMAI TAPASZTALAT
Kutatási tevékenységemet az információ-visszakeresés területén végzem. Az eddigi kutatásaim, illetve PhD munkám az alábbi területekre terjedtek ki:
 Információ-visszakereső módszerek elméleti kérdéseinek vizsgálata,
 Hatékony információ-visszakereső és indexelő módszerek fejlesztése, ezek kísérleti igazolása (hiperbolikus információ-visszakereső eljárás megadása),
 Gyakorlati alkalmazások egészségügyi információs rendszerekben (NeuRadIR információ-visszakereső rendszer kifejlesztése).

Témavezetés szakdolgozatok (diplomamunkák) készítésénél
1998-tól fogva számos mérnökinformatikus hallgató diplomamunkájának témavezetését láttam el témavezetőként, illetve társtémavezetőként információ-visszakeresés, illetve rendszerfejlesztés területén.

Publikációk összesítése
Nemzetközi folyóiratcikkek: 6 
Magyar nyelvű folyóiratcikkek: 1
Lektorált nemzetközi konferenciakiadványban megjelent cikkek: 6
Konferencia előadások: 6
Független hivatkozások: 18

 

Kutatói pályázatok, projektekben való részvétel
- MEC–00278/2003, MIE2003 (Medical Informatics Europe) konferencián való részvétel, 2003.
- NKFP OM 2/052/2001 "Költséghatékony egészségmegőrzés és gyógyítás információtechnológiai módszerekkel" projekt 4. részfeladata (Képvisszakeresés neuroradiológiai elváltozások alapján).
- A GOP-1.1.1-11-2011-0029 jelű „ÉLMÉNY2MAX - Kereső és böngésző rendszer fejlesztése térben és időben közel álló turisztikai szolgáltatások feltérképezésére és együttes igénybevételük támogatására" elnevezésű projekt keretében

-A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 azonosítószámú, "A felsőfokú informatikai oktatás minőségének fejlesztése, modernizációja" című pályázat keretein belül az Információ-visszakeresés tárgyhoz jegyzet készült.

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x