Karmos György

Karmos György, PhD professor emeritus

Rövid önéletrajz

Egyetemi végzettség: Pécsi Orvostud. Egyetem, általános orvos, 1960
Szakmai életút:
1959-1976 POTE, egyetemi oktató, tanársegéd, adjunktus, docens
1976- 2005 MTA Pszichol. Int. ig. helyettes, igazgató, Tud. tanácsadó
2000-2005 PPKE ITK professzor
2006- PPKE ITBK prof. emeritus

Fogadóórák

kedd, csütörtök 13-14

Dr. Karmos György

Születési év, hely: 1935. november 21., Rákosliget

Iskolai végzettség: Orvostudományi Egyetem, Pécs, 1960
általános orvosi diploma

Szakképesítés: laboratóriumi szakorvos, Pécs, 1963
elektroencephalográfia, OTKI, Budapest, 1979

Tudományos fokozat: orvostudományok kandidátusa, Budapest, 1975
PhD fokozat, POTE, 1995

Habilitáció: élettan, SOTE, 1996
egyetemi magántanár, SOTE, 1997

Szakmai életút:
1959-62 POTE Élettani Intézet, központi gyakornok
1962-65 POTE Élettani Intézet, egyetemi tanársegéd
1965-76 POTE Élettani Intézet, egyetemi adjunktus
1976 POTE Élettani Intézet, egyetemi docens
1976-94 MTA Pszichológiai Intézete, tudományos igazgatóhelyettes,
a Pszichofiziológiai Osztály vezetője
1994-99 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, intézeti igazgató
2000-05 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, tud. csoportvezető
2002-06 tudományos tanácsadó
2014- MTA Természettud. Kutatóközpont, önkéntes tanácsadó
2000-05 Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar, egyetemi tanár
2006- Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai és Bionikai Kar, professor emeritus

Tudományos teljesítmény: tudományos közlemények száma 217
(MTMT, 2016.12.12.)             kumulatív impakt faktor: 163,251
                                        független hivatkozások száma: 2 920
                                        H-index 28

Tudományos elismerések:
1998 OTKA, Ipolyi Arnold díj
1998 Széchenyi professzori ösztöndíj
1999 MANT, Nagy Ernő díj
2003 Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
2006 Környey Társaság, Környey emlékfa díj
2008 Magyar Pszichológiai Társaság, Ranschburg Pál emlékérem
2008 TIT, Grastyán-díj
2010 PPKE Információs Technológiai Kar, Pro Facultate díj
2014 PPKE Pázmány Plakett
2015 Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság, Lissák díj

Tudományos társasági tagság:
Hazai :
Magyar Idegtudományi Társaság, tag 1993-, vezetőségi tag 1993-2000
Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság, tag 1961-, vezetőségi tag 1976-2001
Magyar Élettani Társaság, tag 1961-, vezetőségi tag 1975-95
Magyar Pszichológiai Társaság, tag 1976-
Magyar Asztronautikai Társaság, tag 1986-

Külföldi:
International Organization of Psychophysiology, 1980-, alelnök 1997-2004
International Brain Research Organization, tag 1972- Society for Neuroscience, tag 1992-
European Neuroscience Association, tag 1993-
Deutsche EEG-Gesellschaft, külső tag 1993-

Jelentősebb tanulmányutak:
1966 Boulder CO, 6 hét, Neuroscience Research Program, First Intensive Study Program (hallgató)
1969 Kotor, 2 hét, IBRO továbbképző tanfolyam (előadó)
1972-73 Chicago, 1 év, Univ. of Illinois, Dept. of Pharmacology, visiting professor
1984, 1986 NAS, egy-egy hónapos előadókörút az USA-ban
1990 Zuoz, 2 hét, European Science Foundation "Neuronal Correlates of Cognitive Processes" továbbképző tanfolyam (előadó)
1992-2006 évente kb. egy-három hónap kutatómunka az USA-ban, a közös grantok keretében
2003 Kuopio 2 hét, "The Electrical Brain" Postgrad. Course (előadó)

Felsőoktatási tevékenység:
1959-76 POTE Élettani Int., idegélettan előadás és gyakorlat
1976-1999 OTKI majd HIETE, előadó neurológiai és pszichiátriai szakorvosképző tanfolyamokon elektrofiziológiai jelanalízis témakörben
1982-2004 SE Klinikai Kísérleti Kutató - Humán Élettani Intézet, idegélettan előadások, gyakorlati bemutató
2000-2004 SE Élettani Intézet, idegélettan gyakorlati bemutató
2002- PPKE Információs Technológiai ésBionikai Kar, Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek és Neurális protézisek kurzusok
Doktori képzés: 1993- SE Idegtudományi Doktori Iskola, témavezető
1993-2001 SE Idegtudományi Doktori Iskola, idegélettan alprogram vezetője
2001-2006 SE Idegtudományi Doktori Iskola tanácsának tagja
2005- PPKE ITK Doktori Iskola, témavezető
2006- PPKE ITK Doktori és Habilitációs Tanács tagja

Fokozatot szerzett doktoranduszai:

Grand László PhD 2010
Kozák Lajos PhD 2009
Rajkai Csaba PhD 2007
Lakatos Péter PhD 2005
Pincze Zsuzsanna PhD 2005
Ulbert István PhD 2002
Áfra Judit PhD 1999
Winkler István PhD 1993
Csépe Valéria kandidátusi 1992
Molnár Márk kandidátusi 1989
Czenner Zsuzsanna kandidátusi 1986

Jelentősebb elnyert kutatási pályázatok: (1985-től)

Hazai
OTKA I/1, 1986-90, Megismerési folyamatokat kísérő pszichofiziológiai változások vizsgálata
OKKFT, 1986-90, A percepciós folyamatok szerveződésének elektrofiziológiai és neuropszichológiai vizsgálata
OTKA I/3, 1991-94, Elemi akusztikus percepciós folyamatok kognitív pszichofiziológiai vizsgálata
OTKA Világbanki műszerpályázat, 1993, Neuroscan funkcionális agytérképező rendszer
OTKA I/7, 1995-98, Percepciós folyamatokat tükröző eseményhez-kötött potenciálok agykérgi mechanizmusai
OMFB műszerpályázat, 1997, Hordozható elektrofiziológiai mérő és adatfeldolgozó rendszer
OTKA T/12, 2000-04, Akusztikus percepciós folyamatokat kísérő bioelektromos
gamma-tevékenység agykérgi mechanizmusainak vizsgálata állatkísérletekben
Eü. Min. Kut. pályázat, 2000-2002 Az agyi mezőpotenciálok és a neuronális aktivitás kóros eltéréseinek vizsgálata idegsebészeti betegeken.
NKFP 2/035/2001 Érzékelő Számítógépek és Távjelenlét 2001-2004, (a SZTAKI vezette konzorciumban való részvétel) Akusztikus és multimodális információfeldolgozás c. altéma

Nezetközi:
J.S.McDonnell grant in cognitive neuroscience, 1993-94, C.E. Schroederrel (Albert
Einstein College of Med. Bronx, NY) Intracortical substrate of sensory memory
in auditory processing
US-Hungariant Research Fund grant, 1996-98, Animal ERP model of schizophrenia, D. C. Javittal (Nathan Kline Inst. for Psychiatric Research, Orangeburg, NY)
Human Science Frontier Program grant, 1997-99, Localization of synapses generating cognitive evoked potential, Eric Halgrennel (UCLA, Los Angeles, CA)
NIH Fogarty grant 2001-2004 Neuroanatomic basis of cognitive ERP deficit in schizophrenia D. C. Javittal (Nathan Kline Inst. for Psychiatric Research, Orangeburg, NY)
NIH grant 2003-2007 Neural-Electromagnetic-Hemodynamic Links in Humans.
PI: E.Halgren (MGH, Harvard Univ. Charlestown, MA),
Hung. Subrecipient: G. Karmos

 

 

 

 • pdf

  Neurális interfészek és protézisek

  • Molekuláris bionika BSc
  • Mérnök informatikus MSc
  • Infobionika MSc
  • Orvosi biotechnológia MSc
 • pdf

  Electrophysiological Methods for the Study of the Nervous and Muscular Systemstems

  • Molekuláris bionika BSc
  • Mérnök informatikus MSc
 • pdf

  Neural Interfaces and Prostheses

  • Molekuláris bionika BSc
  • Mérnök informatikus MSc
  • Infobionika MSc
 • pdf

  Az ideg- és izomrendszer elektrofiziológiai vizsgálómódszerei

  • Mérnök informatikus BSc
  • Molekuláris bionika BSc
  • Mérnök informatikus MSc
  • Orvosi biotechnológia MSc
Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x