TKP

 • TUDFO/51757-1/2019-ITM

  • Készült a Tématerületi Kiválósági Program pályázati felhívására.
  • Pályamű címe: Tématerületi Kiválósági Program
  • A projekt időtartama: 2019.05.01-2020.06.30.
  • A projekt teljes összköltsége: 200.000.000 Ft
  • A támogatás intenzitása: 100%
  • A támogatás összege a PPKE ITK részére: 89.618 899 Ft
  • A projekt fő feladatai, céljai:
   • A Tématerületi Kiválósági Program az ITK részéről 3 alprojektben valósul meg:
   • A "Bioinformatikai és rendszerbiológiai kutatások" során olyan adatbázis rendszer és közöttük levő kapcsolatok egységes rendszerbe való foglalása jön létre, amelyek segítségével analitikus és numerikus modellekkel vizsgálhatók a sejt- és génhálózatok dinamikájának és szabályozhatóságának kérdései. Ily módon megnyílik az út a műszaki gyakorlatban is alkalmazható bioinspirált algoritmusok kifejlesztésére.
   • A "Nagyon-sok processzoros chipekre épülő architektúrák szerepe a robotikában, képelemzésben és jelfeldolgozásban" kutatás célja egy új algoritmikus és implementációs gondolkodásmód kialakítása, néhány algoritmikus feladatosztályra strukturálisan új algoritmusok kidolgozása és kapcsolatos hardware-software fejlesztési metodika kimunkálása. Itt nem meglévő algoritmusok parallelizálásáról van szó, hanem újszerű algoritmusok létrehozásáról, hagyományos módon hatékonyan nem párhuzamosítható feladatok megoldására szolgáló eszközök kidolgozásáról.
   • A "Humán transzlációs neuro-MEMS kutatások" célja olyan neuromodulációs, érző, mozgató, jelgeneráló és jeláthidaló bionikus protézisek kutatása, melyek MEMS technológiával megvalósíthatók és integrálhatók az idegsebészeti gyakorlatba. Ezen kívül további célja a kutatásnak az agyi aktivitás regisztrálása, elemzése, értelmezése és beavatkozás elvégzése fejlett hardveres és szoftveres megoldásokkal. Az új eszközök új idegsebészeti gyakorlatot is szükségessé tesznek, ennek a kidolgozása is tárgya a vázolt programnak.
  • A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával valósult meg.

Frissítve: 2020.05.28.

x