Tudástérkép

 Tevékenység csoportTevékenységKontaktszemély
1 Nanoelektronika, nanomagnetika és nanooptika Nanoméretű érzékelők tervezése, molekuláris dinamika modellezése és szimulációja, kvantumelektrodinamika Csurgay Árpád
2 Hippocampus neurobiológiája Agykérgi hálózatok aktivitásának és plaszticitásának vizsgálata kísérletes és elméleti neurobiológiai módszerekkel Freund Tamás
3 Figyelem, memória és plaszticitás A látás komplex neurobiológiája, a két félteke munkamegosztása, agyi plaszticitás idegi mechanizmusai Hámori József
4 Az akusztikus eseményhez-kötött potenciálok agykérgi mechanizmusainak vizsgálata állatkísérletes modelleken, bionikus interfészek Szilikon multielektród fejlesztése és tesztelése lokális mezőpotenciálok és sejtaktivitás vizsgálatára, agykérgi oszcillációs folyamatok neurális mechanizmusainak elemzése Karmos György
5 Mély- szubmikron digitális, analóg és kevert módusú VLSI tervezés és mérés Cadence, Mentor Graphics CAD tervezőrendszerek használata, áramkörtervezés elmélete, gyakorlata, gyártásra előkészítés és mérés Kovács Ferenc, Földesy Péter
6 Biomechanikai modellezés Végtagmozgások biomechanikájának és neuromorf szabályozásának modellezése. Mesterséges szabályozás alkalmazása orvosi rehabilitációban és robotikában. Laczkó József
7 Hálózati modellek alkalmazása bioinformatikai problémákra Bioinformatikai adatbázisok egyesítése, biomarkerek és bioinformatikai tulajdonságok összefüggése Pongor Sándor, Budinszky András
8 Humán nyelvtechnológiák és mesterséges értés Szövegek gépi értelmezése, belső összefüggések explicitté tétele, fordítástámogatás és -automatizálás, szemantikus beágyazás Prószéky Gábor
9 Képfolyamokon definiált celluláris hullám számítógépek alapjai, celluláris sokprocesszoros architektúrák Kilo-processzoros chip-ekre épülő számítógépek tervezése, bináris és folytonos téridőbeli logikai rendszerek kvalitatív elmélete, bionikus szemüveg architektúrája Szolgay Péter
10 Multimodális érzékelés és értés szemantikus beágyazással Környezeti értés és tájékozódás képi, hangi, mozgás és lokalizációs szenzorok segítségével Karacs Kristóf
11 Biológiai motivációjú nemlineáris rendszerek analízise és irányítása Robotika irányítás típus feladatainak analízise Szederkényi Gábor
12 Kép- és videofeldolgozás, alakfelismerés Biometrikai személyazonosítás, ember-gép interfészek, viselkedéselemzés videófolyamból, térinformatika, grafika Szolgay Péter
13 FPGA tervezés és mérés, MEMS tervezés és mérés, celluláris szuperszámítógépek Rekonfigurálható architectúrák, biológiai rendszerek neuromorf modellezése, nyomásérzékelő szenzorok, integrálásuk és fúziójuk optikai jelekkel Szolgay Péter
14 Infokommunikáció és audio feldolgozás Mobiltelefon alkalmazások fejlesztése, helymeghatározás mobiltelefonnal, multimodális beszédfeldolgozás Takács György
15 Kortikális modellezés és bionikus interfészek Bionikus agyi elektromos interfészek tervezése Ulbert István
16 Algoritmikus eljárások sokezer processzoros celluláris számítógépeken Alacsony fogyasztású, beágyazott, sokmagos számítógép architektúrák kutatása, megépítése és alkalmazása Zarándy Ákos
17 Biomolekuláris dinamika és proteomika nyomtatás Fehérjetervezés, módosított pl. hőstabilis enzimek előallítása ipari célokra. Fehérje és peptid természeti hatóanyagok bioszintetikus előállítási technológiájának kidolgozása. A komplement rendszer aktiválásának mechanizmusa, specifikus proteáz gátlószerek fejlesztése. Závodszky Péter
18 Új szoftvertechnológiai platformok és programozási metodikák Szoftverarchitektúrák, agilis szoftverfejlesztési folyamatok, szoftvertervezési módszerek, elektronikus kereskedelmi katalógusok szerkezete, kezelése Vető István, Nyékyné dr. Gaizler Judit
19 Alkalmazott matematika Kódelmélet, extremális gráfelmélet, differenciálegyenletek, numerikus dinamika, számítógéppel segitett káosz-bizonyítások,sztochasztikus idősormodellek, rejtett Markov folyamatok. Vágó Zsuzsanna, Garay Barnabás
20 Alkalmazott matematika A PLA geometriai relációs modell kiterjesztése, redundancia vizsgálata, gyors algoritmusok a tárolt gráfok visszaállítására. Bércesné Novák Ágnes, Tuza Zsolt, Ruszinkó Miklós
21 Optikai érzékelés Optikai érzékelés, optikai számítógépek volumetrikus, digitális holografikus mikroszkópia, különös tekintettel a vízbiológiai kutatásokra- Hullámterjesztési modellek, algoritmusok, nagy párhuzamosságú transzformációk- Diffrakciós tomográfia - Biológiai képalkotó eszközök Tőkés Szabolcs
22 Vizuális kutatások "Media literacy" kutatás, összehasonlító elemzések, vizuális ritmus és nonlineáris editálás lehetőségeinek vizsgálata, rekontextualizációs kutatások Péterffy András
23 Vezeték nélküli kommunikáció, ad-hoc hálózatok Kommunikációs protokoll tervezése, alkalmazásfejlesztés ad-hoc és vezeték nélküli érzékelő hálózatok számára. Oláh András
24 "Labor egy chipen" és gyógyszeradagoló eszközök Mikrofluidikai-, és digitális (folyadékcsepp alapú) mikrofluidikai rendszerek modellezése, tervezése, tesztelése Iván Kristóf
25 Biomechatronika Sokszenzoros biomotivált robotkéz és robotláb tervezése és építése Cserey György
26 Érzékelő robotika Tapintás-látás-mozgatáskapcsolatának vizsgálata és robotikai alkalmazásai, sokszenzoros mobilrobotika Szederkényi Gábor, Cserey György
27 Vezetéknélküli hálózati eszközök Engedélyhez nem kötött, vezetéknélküli hálózati eszközök kommunikációs technológiáinak és algoritmusainak kutatása, illetve a már meglévő technológiák rendszerszintű alkalmazása Kolumbán Géza
28 Szoftver vezérelt, automata mérő- és gyártórendszerek Szoftver vezérelt, nyomonkövethetőséget biztosító, a dokumentációt automatikusan generáló, automata mérő- és gyártórendszerek kutatása és megvalósítása Kolumbán Géza

Frissítve: 2015.02.20.

x