Általános információk az Erasmus+ programról

 • A PPKE Erasmus Küldetésnyilatkozata (2021-2027)
 • A PPKE Erasmus Küldetésnyilatkozata (2014-2020)
 • Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot támogatja.
 • Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.
 • Magyarországon a program megvalósítását két nemzeti iroda koordinálja:
 • Mi az Erasmus+ program célja az oktatás-képzés területén?
  • a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével
  • a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával
  • a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával
  • a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása
 • Kiknek szól az Erasmus+ program?
  • A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.
 • Milyen tevékenységeket támogat az Erasmus+ program?
  • Mobilitás
   • Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások mobilitása
   • Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
   • Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
   • Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség
  • Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje
   • Stratégiai partnerségek: kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között
   • Tudásfejlesztési szövetségek: a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés
   • Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés
   • Informatikai támogató platformok
   • Kapacitásépítés: harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek
  • Szakpolitikai reformfolyamat támogatása
   • Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén
   • Jövőbeni kezdeményezések
   • Az európai szakpolitikai eszközök támogatása
   • Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
   • Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése
 • Milyen szektorokat támogat az Erasmus+ program?
  • Köznevelés
  • Felsőoktatás
  • Szakképzés
  • Felnőtt tanulás
  • Ifjúságügy és sport
 • Mely országok vesznek részt az Erasmus+ programban?
  • A program teljes jogú résztvevői:
   • az Európai Unió tagállamai
   • Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia, Törökország
  • Partner országok (elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében):
   • szomszédos partnerországok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia; Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna; Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia; Oroszország
   • további partner országok és régiók

 

Frissítve: 2021.05.11.

x