Oktatás

Alapképzés (BSc)

Mérnökinformatikus, Molekuláris bionika mérnöki

Mesterképzés (MSc)

Mérnökinformatikus, Info-bionika mérnöki, Orvosi biotechnológia

Doktori Iskola (PhD)

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola

Tantárgycsoport- vezetők

Tantárgycsoportok: Szoftvertechnológia és alkalmazásai, Műszaki fizika, Nyelvtechnológia

Vendéghallgatás

A TVSZ 20. § rendelkezései szerint más felsőoktatási intézmény hallgatója vendéghallgatói jogviszony keretében folytathat tanulmányokat az Egyetemen.
x