Vendéghallgatás

A TVSZ 20. § és annak kari kiegészítő rendelkezései szerint más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási intézmény hallgatója az érintett kar Tanulmányi Bizottságának engedélyével, vendéghallgatói jogviszony keretében folytathat tanulmányokat az Egyetemen. A vendéghallgatás iránti kérelmet a dékánhelyettesnek címezve, a Tanulmányi Osztályon lehet benyújtani az itt letölthető „Regisztrációs adatlap vendéghallgatáshoz" űrlap kitöltésével, a TVSZ és a tanulmányi félév időbeosztásában meghatározott határidőig.

A kérelemben meg kell jelölni a hallgatni kívánt tantárgyakat, és csatolni kell hozzá a hallgató anyaintézményének hallgatói jogviszony-igazolását az adott félévről.
Az aktív hallgatói jogviszony fennállását a vendéghallgatói jogviszony fennállása alatt minden tanulmányi félévben igazolni kell. Amennyiben a vendéghallgató a hallgató jogviszonyát őszi félév esetén szeptember 30-ig, tavaszi félév esetén február 28-ig nem tudja igazolni, úgy a vendéghallgatói jogviszonyát a Tanulmányi Osztály megszünteti.

A „Kvantitatív modellezés és információtechnikai megalapozás" (KMI) modul hallgatóinak csak egyszer, a legelső félévben kell kérvényezni a vendéghallgatói jogviszonyt. Ezután a következő félévekben már elegendő az aktív félévre történő regisztráció a Neptun rendszeren keresztül és a hallgatói jogviszony-igazolás bemutatása.

A vendéghallgatói jogviszony azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az anyaintézményében megszűnik. A hallgató hallgatói jogviszonyának megszűnését köteles haladéktalanul bejelenteni a Tanulmányi Osztályon. Vendéghallgatói jogviszonya megszűnésekor a vendéghallgató részére a jogszabályban meghatározott kreditigazolást kell kiállítani, amely megfelelően igazolja a hallgató által teljesített tanulmányi követelményeket, és alapjául szolgálhat egy esetleges kreditátviteli eljárásnak.

A vendéghallgatóra a vendéghallgatói jogviszonya alatt a PPKE ITK saját hallgatóira vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

 

Frissítve: 2017.08.21.

x