Image Processing and Computer Vision (IPCV) MSc

 • Szakfelelős: Dr. Karacs Kristóf egyetemi docens
 • Tájékoztató a képzésről: 2019. november 8. 10:30
 • Az Image Processing and Computer Vision (IPCV) Erasmus Mundus Joint Master Degree mesterképzés a PPKE ITK angol nyelven zajló nemzetközi 120 kredites mesterképzési programja, amely két rangos külföldi egyetem, az Université de Bordeaux (Franciaország), illetve az Universidad Autónoma de Madrid (Spanyolország) közreműködésével valósul meg. A nemzetközi mesterképzést elvégző hallgatók a három egyetem diplomáját vehetik kézhez.

 • A képfeldolgozás és gépi látás ma már nélkülözhetetlen fontosságú számos szakterületen (például az orvostudományban, ipari vezérlésben, távérzékelésben, elektronikus kereskedelemben, automatizálásban stb.). Jelenleg ugyanakkor Európa-szerte igen kevés olyan képzés létezik, amely kifejezetten a képfeldolgozás és a gépi látás témakörére fókuszál. Az Image Processing and Computer Vision (IPCV) program célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a mesterszakos hallgatók számára, amely a témakörhöz kapcsolódóan sokrétű elhelyezkedési lehetőségeket biztosít a végzetteknek.

 • Az IPCV mesterképzésre való jelentkezés alapfeltétele mérnöki, informatikai vagy matematikai szakon szerzett, legalább „jó" minősítésű BSc diploma, valamint legalább B2 szintű komplex angol nyelvvizsga. Amennyiben az ITK valamely mesterképzésére (Mérnökinformatikus MSc, Info-bionika mérnöki MSc vagy Orvosi biotechnológia MSc) járó hallgató felvételizik sikeresen az IPCV képzésre, úgy képzésváltással kerül át az IPCV mesterképzésre.
 • A hallgatók mesterképzésük során egy félévet (őszi félév) a PPKE ITK-n, egy félévet (tavaszi félév) Spanyolországban, ezt követően pedig egy félévet (őszi félév) Franciaországban töltenek. A program során az évfolyam hallgatói közösen utaznak egyetemről egyetemre; mindhárom egyetemen angol nyelven végzik a képzésben meghatározott tárgyakat. Az utolsó, negyedik szemeszterben minden hallgató az általa választott helyszínen (jellemzően saját országába hazatérve) írja meg diplomamunkáját, illetve végzi el szakmai gyakorlatát.

 • Az Erasmus Mundus ösztöndíj fedezi a részvételi költségeket (beleértve a tandíjat, a könyvtári és laboratóriumi díjakat, illetve a teljeskörű biztosítást), továbbá hozzájárul az utazási és megélhetési költségekhez, illetve a képzés teljes időtartamára ösztöndíjat biztosít a hallgatónak. Az IPCV programba való bekapcsolódás bizonyos vonatkozásban nagyobb kötöttségekkel jár, ugyanakkor a hármas diploma lehetősége szakmailag egyértelműen nagy lehetőségeket rejt.
 • További információ:
  Pap Karolina nemzetközi koordinátor (pap.karolina@itk.ppke.hu) 107-es iroda, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
 • Tantárgyak
 • Jelentkezés a képzés saját weboldalán keresztül
 • Jelentkezési határidő: 2020. február 4. kedd

 

Frissítve: 2019.10.21.

x