A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem között megkötött szerződés értelmében a Semmelweis Egyetem bármely karának hallgatói és doktoranduszai vendéghallgatói jogviszony keretében felvehetik a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán meghirdetett 7-féléves „Kvantitatív modellezés és információtechnikai megalapozás" című kurzussorozatot („KMI modul"). E képzéssel olyan személyeket kívánunk képezni, akik orvosi diplomájuk mellett speciális informatikai és információtechnológiai ismeretekkel rendelkeznek és ezen ismereteket a biomedicinális szakemberképzés és kutatás során alkalmazhatják.

A közös kurzussorozat keretében megvalósuló képzésért a Semmelweis Egyetem vagy a képzést igénybe vevő hallgatók költségtérítést nem fizetnek.

A kurzussorozat vezetője, Prof. Dr. Szolgay Péter az őszi szemeszter elején évindító beszélgetésre hívja és várja az érdeklődőket, az időpontról a Fontos határidők alatt tájékozódhat.

A képzés tartalmáról a PPKE oktatói gondoskodnak. A szemeszterek végén a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar gondoskodik a PPKE kritériumainak megfelelő vizsgáztatás lebonyolításáról.

A vendéghallgatás iránti kérelmet a PPKE ITK Tanulmányi Osztályán lehet benyújtani személyesen, előre egyeztetett időpontban, az itt letölthető „Kérelem vendéghallgatói jogviszony (KMI modul) létesítéséhez" űrlap kitöltésével a Fontos határidők alatt meghatározott dátumig. A kérelemben meg kell jelölni a hallgatni kívánt tantárgyakat, és csatolni kell hozzá a Semmelweis Egyetem hallgatói jogviszony-igazolását, illetve be kell fizetni a Tanulmányi Bizottsági (TB) kérelem díját (3300Ft).

A KMI modul hallgatóinak csak egyszer, a legelső félévben kell kérvényezni a vendéghallgatói jogviszonyt. Az ezt követő félévekben már elegendő az aktív félévre történő regisztrációs szándékukat a jeney.attila@itk.ppke.hu címre küldött e-mail-ben jelezniük és a hallgatói jogviszony-igazolásukat a Tanulmányi Osztályon bemutatniuk. Amennyiben a vendéghallgató a hallgató jogviszonyát őszi félév esetén szeptember 30-ig, tavaszi félév esetén február 28-ig nem tudja igazolni, úgy a vendéghallgatói jogviszonyát a Tanulmányi Osztály megszünteti.

A vendéghallgatói jogviszony azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az anyaintézményében megszűnik. A hallgató hallgatói jogviszonyának megszűnését köteles haladéktalanul bejelenteni a Tanulmányi Osztályon. A vendéghallgatóra a vendéghallgatói jogviszonya alatt a PPKE ITK saját hallgatóira vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.

A teljes képzés sikeres elvégzése után a hallgató egy tanúsítványt kap, amely a különleges, interdiszciplináris képzés területén szerzett ismeretanyagot elismeri, és bármely szerződő egyetem graduális és posztgraduális képzésében való részvétel során előnyt biztosít.

A KMI modul 6 kötelező és 2 kötelezően választható tárgyból épül fel.

Kötelező tárgyak:

  • P-ITMAT-0029A Matematikai analízis I.
  • P-ITMAT-0029B Matematikai analízis II.
  • P-ITMAT-0028A Lineáris algebra és diszkrét matematika I.
  • P-ITFIZ-0013 Az információtechnika és a bionika fizikai alapjai I.
  • P-ITFIZ-0014 Elektromágneses terek
  • P-ITSZT-0036 Bevezetés a programozásba I.

Választható tárgyak (2 elvégzése kötelező):

A KMI modul választható tárgyainak körét a PPKE ITK Molekuláris bionika mérnöki BSc szakának tárgyai képezik, melyek közül kettőt kötelező elvégezni. Ezeket a tárgyakat elsősorban az alábbi 4 közül ajánlott kiválasztani:

  • P-ITFIZ-0007 Physics of Information Technology and Bionics II.
  • P-ITMAT-0004 Valószínűségszámítás, matematikai statisztika
  • P-ITEEA-0009 Áramkörök elmélete és számítása
  • P-ITMAT-0014 Bevezetés a Matlab programozásba

A modult képező 8 tárgyon felül a KMI modul hallgatói számára, érdeklődésüknek megfelelően, további kurzusok felvételére is lehetősége nyílik az MB-BSc szak meghirdetett tárgyai közül.

A tantárgyak tematikái az info.itk.ppke.hu (belépésköteles) oldalon találhatók meg.

A teljes modul elvégzése esetén a megszerzett kreditpontokat a Semmelweis Egyetem a kötelezően választható tárgyak kategóriájában fogadja el és írja jóvá a hallgatóknak. Egyes kurzusok sikeres elvégzése kizárólag szabadon választott kreditek megszerzésére jogosít a SE saját szabályai szerint. Kötelezően választható krediteket csak a teljes modul elvégzése eredményez!