Projekthivatkozások rendje (belépésköteles)

 • Az elnyert pályázatok esetében a támogató előírja a projektekről szóló tájékoztatást, illetve a projektek keretében születő publikációk esetében a támogatóra és a forrásra való hivatkozást.
 • Kérjük, minden projekttel kapcsolatos publikáció esetében egységesen ezeket a formulákat alkalmazzák.

Elnyert pályázatok, a pályázattípusok szerinti bontásban

 • EUREKA
  • Projekt száma: 2020-1.2.3-EUREKA-2022-00023
  • Projekt címe: Kis molekulák nanopórusokon keresztül történő transzlokációjának mintafelismerése
 • RRF
  • Projekt száma: RRF-2.3.1-21-2022-00006
  • Projekt címe: Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium
 • Horizon Európa
  • PHASTRAC
   • Projekt azonosító: Horizon-CL4-2022-RESILIENCE-01
   • Projekt címe: Fázisváltó anyagok energiahatékony számitások végzésére
   • Konzorciumi partnerek: TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN ; IBM; BMW
 • ERA-NET COFUND
  • Chist ERA
   • Projekt azonosító: 2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00023
   • Projekt címe: Fenntartható, élvonalbeli számítástechnika és kommunikáció
   • Konzorciumi partnerek: CTTC - Spanyolország; Imperial (Egyesült Királyság), Bilkent University (Törökország)
 • NEMZ-KI
  • Projekt azonosító: 2021-4.1.2-NEMZ_KI-2022-00027
  • Projekt címe: Posztszinaptikus fehérjék funkcionálisan rendezetlen szakaszainak jellemzése SAXS technikával
 • TKP
  • Projekt azonosító: TKP2021-NVA-26
   • Projekt címe: Hatékony objektumfelismerés biztonsági rendszerek számára
  • Projekt azonosító: TKP2021-NVA-27
   • Projekt címe: Vízimentést segítő, mesterséges intelligencia alapú szenzorrendszer a katasztrófavédelem számára
  • Projekt azonosító: TKP2021-EGA-42
   • Projekt címe: Alkalmazott biomikrofluidika a molekuláktól az in vivo rendszerekig
  • Projekt azonosító: TKP2021-NKTA-66
   • Projekt címe: Bio-inspirált, adaptív robotikus végtag-rendszerek kutatása és fejlesztése telerobotikus távjelenléti és protetikai célokra
  • Projekt azonosító: TKP2020-NKA-11
   • Projekt címe: Tématerületi Kiválósági Program 2020
  • Projekt azonosító: TUDFO/51757-1/2019-ITM
   • Projekt címe: Tématerületi Kiválósági Program
 • EFOP
  • Projekt azonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00014
   • Projekt címe: Továbbtanulást elősegítő, az informatikai és bionikai képzést népszerűsítő, készségfejlesztő és kommunikációs programok a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
  • Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00013
   • Projekt címe: Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések
  • Projekt azonosító: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002
   • Projekt címe: Integrált kutatói utánpótlásképzési program az informatika és számítástudomány diszciplináris területein
  • Projekt azonosító: EFOP-4.2.1-16-2017-00005
   • Projekt címe: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóházának létesítése és bővítése Esztergomban
 • ONR
  • Projektszám: N 62909-19-1-2029
   • Projekt címe: Probabilistic processing of sequential auditory information in noise
 • TÉT
  • Projekt száma: 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR-2022-00015
   • Projekt címe: Érzékelő-robotikai alkalmazások a katasztrófavédelem számára
  • Projekt száma: TÉT_16-1-2016-0122
   • Pályamű címe: Université Bordeaux – Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Balaton Programja" – Algoritmus-fejlesztés és ennek FPGA-s megvalósítása
  • Projekt száma: TÉT_10-1-2011-0058
   • Pályamű címe: Újgenerációs eszközök bimolekuláris szekvenciák funkciós annotációjára, neurológiai, pszichiátriai betegségek mutációs adatainak értelmezésére
 • NKP
  • Projekt azonosító: 2018-1.2.1-NKP-2018-0008
   • Projekt címe: A mesterséges intelligencia matematikai alapjai / Exploring the Mathematical Foundations of Artificial Intelligence
 • VKSZ
  • Projekt azonosító: VKSZ-14-1-2015-0151
   • Pályamű címe: Új nanoScan plus termékcsalád kifejlesztése – PET kombinálása nagy térerejű (7T) MRI-vel való egyidejű adatgyűjtésre
 • NTP
  • Projekt azonosító: NTP-OTDKR-16-0009
   • Program címe: PPKE ITK hallgatók OTDK részvételének támogatása
  • Projekt azonosító: NTP-HHTDK-15-0029
   • Program címe: PPKE ITK Tudományos Diákköri Konferencia támogatása
  • Projekt azonosító: NTP-OTDKR-14-0014
   • Program címe: PPKE ITK hallgatók OTDK részvételének támogatása
  • Projekt azonosító: NTP-TDK-14-0019
   • Program címe: PPKE ITK kari TDK kutatóműhelyeinek támogatása
  • Projekt azonosító: NTP-TDK-13-086
   • Program címe: PPKE ITK kari TDK kutatóműhelyeinek támogatása
 • NAP
  • Projekt azonosító: 2017-1.2.1-NKP-2017-00002
   • Pályamű címe: Nemzeti Agykutatási Program 2.0
  • Projekt azonosító: KTIA_NAP_13-1-2013-0001
   • Pályamű címe: Agykutatási Kiválósági Központok fejlesztése
  • Projekt azonosító: KTIA_NAP_13-2-2017-0012
   • Pályamű címe: Két-foton mikroszkóp központ infrastrukturális fejlesztése infobionikai kutatásokban
 • KMOP
  • Projekt azonosító: KMOP-4.2.1/B-10-2011-0004
   • Projekt címe: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási és K+F infrastruktúrájának fejlesztése
  • Projekt azonosító: KMOP-4.2.1/B-2008-0006
   • Projekt címe: Info-kommunikációs Technológiai fejlesztések a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
 • OTKA
  • Projektszám: K 120650
   • Projekt címe: Mikrobióm bioinformatika: Komplex bakteriális közösségek számítógépes analizise és modellezése
  • Projektszám: NN 124636
   • Projekt címe: A GKAP fehérje rendezetlen régióinak és komplexeinek szerkezeti jellemzése
  • Projektszám: K 137947
   • Projekt címe: A posztszinaptikus Shank fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata
  • Projektszám: PD 123900
   • Projekt címe: Energetikai hálózatok és rendszerek játékelméleti modellezése és mechanizmustervezése
  • Projektszám: FK 137608
   • Projekt címe: Villamosenergia-kereskedelemhez kapcsolódó új mechanizmusok
  • Projektszám: K 131545
   • Projekt címe: Konzorcium, társ p.: Komplex technológiai rendszerek analízise és optimalizálása energetikai alkalmazásokkal
  • Projektszám: PD 121105
   • Projekt címe: Struktúra-Alapú Szuperrezolúciós Ultrahang Képalkotás
  • Projektszám: PD 125216
   • Projekt címe: Magyar grammatikai konstrukciók disztribúciós szemantikája
  • Projektszám: FK 125217
   • Projekt címe: Lexikai tudásábrázolás disztribúciós szemantikai módszerekkel
  • Projektszám: FK 134403
   • Projekt címe: Mikroméretű agy-gép interfészek funkcióinak bővítése felkonvertáló nanorészecskék integrált alkalmazásával
  • Projektszám: K 132050
   • Projekt címe: Funkcionális elektromágneses metafelületek tervezése
  • Projektszám: K 134489
   • Projekt címe: Élesztőközösségek rendszerszintű vizsgálata
  • Projektszám: PD 128699
   • Projekt címe: Mélytanuló algoritmusok kutatása tér-időbeli jelenségek vizsgálatára
  • Projektszám: PD 124905
   • Projekt címe: Lokalitás és Munka-Elosztás Heterogén Szimulációkban és Architektúrákon
  • Projektszám: PD 138055
   • Projekt címe: Bakteriofágok és mikrobiomok nagyléptékű vizsgálata pángenomikai és gépi tanulási módszerekkel
  • Projektszám: PD 73653
   • Projekt címe: Digitális mikrofluidika
  • Projektszám: NI 61101
   • Projekt címe: Info-Bionika, Nanoelektronika és Mesterséges értés - Multidiszciplináris Információs Technológia
 • DARPA
  • Projektszám: 12105-401787-BS
   • Cím: Darpa projekt 2. fázis
  • Projektszám: 12105-401787-BS
   • Cím: Darpa projekt 1. fázis
 • FETZER
  • Projektszám: # 3205.00
  • Cím: Bionic Eyeglass
 • TÁMOP
  • Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0013
   • Projekt címe: A PPKE menedzsmentjének központi fejlesztése
  • Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.1./B-11/2-kmr-2011-0002
   • Projekt címe: Tudományos kutatások kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
  • Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0052
   • Pályamű címe: ELTE – PPKE informatika tananyagfejlesztési projekt
  • Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0014
   • Projekt címe: Tehetségtámogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
  • Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.1/1/08/1/KMR
   • Pályamű címe: Budapest Bioscience Business Hub – Innovatív kelet-közép európai biotechnológiai vállalkozások létrehozását szolgáló közös technológiai transzfer
  • Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0006
   • Pályamű címe: Molekuláris bionika és Infobionika szakok tananyagának komplex fejlesztése konzorciumi keretben
 • KMR12
  • Projekt azonosító: KMR_12-1-2012-0202
   • Projekt címe: Kvantumkémiai számítások jelentős gyorsítása GPU alapú párhuzamos, Gauss-bázissal működő integrál modul kifejlesztésével
 • Svájci
  • Projekt száma: SH/7/2/8
   • Projekt címe: Svájci-Magyar Együttműködési Program: Bionikus és genetikus eszközök fejlesztése látássérültek részére
 • RET
  • Projekt neve: Regionális Egyetemi Tudásközpont pályázat 2004
   • Projekt témák: Képalkotó-processzáló-diagnosztikai eszközök és eljárások (résztéma) és Bionikus interfészek (résztéma)
 • GVOP
  • Projekt száma: GVOP 3.1.1. 2004
   • Projekt címe: Video események szemantikus értelmezése kategorizálása és indexelése
  • Projekt száma: GVOP 3.2.1. 2004
   • Projekt címe: Érzékelő protézis elemek és multimodális autonóm robot elemek kutatása és fejlesztése
 • HEFOP
  • Projekt száma: HEFOP 3.3. 2004
   • Projekt címe: Szakirányú továbbképzések kidolgozása és beindítása
 • GINOP
  • Projekt száma: GINOP-2.2.1-15-2016-00015
   • Projekt címe: A Magyar Suzuki Zrt.-ből, beszállítóiból és kutató helyekből álló innovatív hálózat kialakítása és működtetése versenyképes, biztonságos és környezetbarát tesztelt személygépkocsi prototípus és gazdaságos tömeggyártási technológiájának kifejlesztésére
 • KPI
  • Projekt száma: KPI 2004
   • Projekt neve: Heterogén vezetékes és mobil rendszerek integrálása (2004-2006),
    [KPI 2004 - a Mobil Innovációs Központ keretében végzett kutatási résztéma]
 • NKFP
  • Projekt száma: NKFP 2004
   • Projekt címe: A magzati szívműködés phonocardiografikus vizsgálatára szolgáló telemetrikus rendszer létrehozása