Video események szemantikus értelmezése kategorizálása és indexelése

 • Pályázat: GVOP 3.1.1. 2004
  • Konzorciumi tagok: MTA SZTAKI, AnaLogic Computers Kft, PPKE ITK, Pannon Egyetem
  • A kutatási projekt célja olyan algoritmikus rendszer kifejlesztése, amely a video-forrásból kapott képsor alapján elemzi az eseményeket, és a követelményeknek megfelelően kategorizálja azokat. A megelőző tanítást nagyszámú digitalizált videón végezzük, ahol olyan jellemzőket mérünk, mint kameramozgás, személyek helyzete és mozgása, mozgás jellege és bonyolultsága, biometrikai azonosítás, szituációk dinamikája, a színtér változásának belső vagy külső logikájára következtetés. A munka során nagykapacitású tárolókba video-sorozatokat veszünk fel, együttműködve az ezt megengedő intézményekkel (egyetemi kampuszok, bankok és közterület), amely videókat csak feldolgozott formában (személyi jog) van jogunk tárolni hosszabb ideig, valamint ismert filmek jelenetekre bontásával és ezek kategorizálásával hozunk létre videó adatbázisokat. A tervezett algoritmikus megoldások alapvetően a rejtett Markov-modelleken (HMM) és a Support Vector Machine (SVM) azonosítási technikákon alapulnak. A videók jellemzéséhez és indexálásához szükséges paramétereket az MPEG-7 szabványában leírtakkal összhangban, XML adatbázisban adjuk meg. Az XML adatbázisok kezelését és az abban való optimális keresést szokványos programozási eszközök alapján kívánjuk megvalósítani.
  • A PPKE ITK kutatási témái:
   • Események szemantikus értelmezése, XML adatok interpretálása
   • Sztochasztikus idősorok elemzése
   • Biometrikus mozgásformák és jelenetek felismerése és leírása

Érzékelő protézis elemek és multimodális autonóm robot elemek kutatása és fejlesztése

 • Pályázat: GVOP 3.2.1. 2004
  • PPKE ITK
   • A PPKE-ITK és a kar keretein belül működő Jedlik Ányos Laboratórium szakemberei már jelentős eredményeket értek el az integrált sokszenzoros (multimodális) rendszerek kutatása terén. Külön jelentősek a képalkotás, képfeldolgozás és tapintás területén elért eredmények, amelynek kulcseszköze a CNN bázisú analogikai számítógép, amely ma a világon egyedülálló jelfeldolgozási képességekkel rendelkezik. A multimodális érzékelés egyik lényeges eleme a testek által leadott infrasugárzás spektrális eloszlása. Ennek kutatása még tovább bővíti a tárgyakról, környezetről nyerhető információkat. Az infrasugárzás mérésének alapvető eszköze az infra-kamera. Az érzékelés finomítása és jelének összehangolt értékelése széles távlatokat nyit meg a gyógyászatban, pontosabban a sérült vagy fogyatékos emberek életét könnyítő berendezések, esetleg emberi protézisek kidolgozásában. További fontos elem a hangesemény és a 3D tapintás.
   • A projekt célja az érzékelés és robotika területén végzett kutatásokhoz szükséges műszerek és eszközök beszerzése volt.