A 2020-as évben a Karon két minőségcélt határoztunk meg a következők szerint.

 • Az intézményi akkreditációs felkészülés részeként a Kari Minőségbiztosítási rendszer átalakítását tűzzük ki célul:
  • Kari Minőségbiztosítási Bizottság megalakítása
  • Kari Minőségbiztosítási Szabályzat elkészítése
 • A korábban megkezdett, oktatás digitalizálását lehetővé tevő törekvések (elektronikus kérvényrendszer kialakítása, e-learning rendszer alkalmazásának vizsgálata és integrációja) mellett 2020. év őszi félévétől kezdődően néhány kiválasztott kurzus esetén a Moodle rendszer oktatásba bevezetését tűzzük ki célul. Az itt szerzett tapasztalatok alapján alakítjuk ki a Kar erre vonatkozó stratégiáját.
 • Előzmény: 2019 szeptemberével kezdődően a Kar és a Neptun rendszert fejlesztő SDA Kft egyeztetett egy pilot projekt lehetőségéről, amely keretében a SDA fejlesztéssel támogatja a Neptun-Moodle adatintegráció kialakítását. Egy korábbi tárgy tapasztalatait figyelembe véve, valamint az oktatási elektronikus oktatási platformok fejlődésével és egyre szélesebb körben történő elterjedésével összhangban tervezzük az IKT eszközök szélesebb körű alkalmazását a Karon.

Tevékenységek a 2020. évben

 • Kari Minőségbiztosítási Bizottság megalakítása
  • Az év folyamán megalakításra került a KMBB, illetve elkészítettük az EMBB szabályzatával, valamint az Egyetemi SzMSz szövegével összhangban a Bizottság szabályzatát.
 • Akkreditációs önértékelés
  • A 2020. évi akkreditációhoz a Kari önértékelési vonatkozó részeket a Bizottság készítette elő, illetve állította össze.
 • Szabályzatok frissítése
  • Az Egyetemi szabályzatfrissítéssel összhangban megkezdődött a Kari szabályzatok felülvizsgálata, és frissítése, valamint a hiányzó szabályzatok elkészítése.
   • TDK SzMSz, 2020. február 5, KT Határozat: 14/2020. VII. 13.
   • Egyesített Laborszabályzat, 2020. június 22., KT Határozat: 15/2020. VII. 13.
   • Kutatási szabályzat és követelményrendszer, 2020. július 7., KT Határozat: 17./2020/VII.13.
   • KMBB Szabályzat, 2020. június 1., KT Határozat: 18./2020/VII.24.
   • Hulladékkezelési szabályzat, 2020. július 21., KT Határozat: 21./2020/VII.24.
   • TVSz Kari kiegészítés, 2020. augusztus 18., KT Határozat: 22/2020 (VIII.18.).
   • HTJSz Kari kiegészítés, 2020. augusztus 18., KT Határozat: 22/2020 (VIII.18.).
  • Emellett a Kar MB vezetője és a Kari Távoktatási Munkacsoport aktív szerepet vállalt az Egyetemi Teams használati szabályzat, valamint az Egyetemi Moodle használati szabályzat előkészítésével az Egyetemi „TANULMÁNYI ÉS OKTATÁSTÁMOGATÁSI RENDSZER Szabályzat" megalkotásában.
 • Távoktatási felmérések
  • A központi felmérések kiértékelésének értelmezését, valamint a Kari (hallgatói távoktatási) felmérések eredményét vizsgáltuk – ennek tanulságait felhasználva terjesztette elő a Kar a javaslatát az Egyetemi Távoktatási rendszerek bevezetését illetően.

2020. évi célkitűzések értékelése

 • A 2020-as évben a Karon két minőségcélt határoztunk meg a következők szerint.
  • 1. Az intézményi akkreditációs felkészülés részeként a Kari Minőségbiztosítási rendszer átalakítását tűzzük ki célul:
   • Kari Minőségbiztosítási Bizottság megalakítása
   • Kari Minőségbiztosítási Szabályzat elkészítése
  • 2. A korábban megkezdett, oktatás digitalizálását lehetővé tevő törekvések (elektronikus kérvényrendszer kialakítása, e-learning rendszer alkalmazásának vizsgálata és integrációja) mellett 2020. év őszi félévétől kezdődően néhány kiválasztott kurzus esetén a Moodle rendszer oktatásba bevezetését tűzzük ki célul. Az itt szerzett tapasztalatok alapján alakítjuk ki a Kar erre vonatkozó stratégiáját.
 • Előzmény: 2019 szeptemberével kezdődően a Kar és a Neptun rendszert fejlesztő SDA Kft egyeztetett egy pilot projekt lehetőségéről, amely keretében a SDA fejlesztéssel támogatja a Neptun-Moodle adatintegráció kialakítását. Egy korábbi tárgy tapasztalatait figyelembe véve, valamint az oktatási elektronikus oktatási platformok fejlődésével és egyre szélesebb körben történő elterjedésével összhangban tervezzük az IKT eszközök szélesebb körű alkalmazását a Karon.
 • Célkitűzések teljesülése
  • A Kari bizottság megalakult, valamint a szabályzatot a KT elfogadta.
  • A 2020-as évben jelentkező pandémia okozta változások a célkitűzések megvalósulására extrém mértékben hatottak, a pilot projekt 2020. tavaszán kényszerűségből megtörtént. A tavaszi félév tapasztalatai (OMHV és hallgatói felmérések) figyelembe vételével a Kar 2020. őszi félévre a Moodle általános használatát vezette be. Az e-learning rendszerek felépítése és kialakítása a felmérések tapasztalatait figyelembe véve történt, amelyet a Kari Távoktatási Munkacsoport dolgozott ki. (A Munkacsoportban a Kari minőségbiztosítás is képviselteti magát.)
  • A helyzetből fakadóan az eredeti célkitűzést bővítettük a Kari Wiki rendszer lezárásának előkészítésével.
 • A jelentést a KT/4./2021/I.15. határozatával elfogadta.