A Hallgatói Tanácsadó Központ feladata a hallgatók támogatása egyetemi pályafutásuk alatt.

Ezt a célt több szolgáltatás és program keretén belül valósítja meg. Ilyen például a hallgatók számára ingyenesen elérhető Hallgatói Tanácsadás, mely 6 alkalomból álló pszichológiai konzultációt biztosít számukra minden szemeszterben.

Egy idén indult program az Egyetemi Pályaszocializációs kurzus, melynek célja, hogy átfogóan támogassa az első éves hallgatókat az első szemeszter során. Két modul alkotja az Egyetemi Pályaszocializációs kurzust.

Az első modul egy 30 órás tréning blokk, mely során 7 alkalommal találkoznak a hallgatók külsős trénerekkel. A tréning témaköreinek (tanulási technikák, időgazdálkodás, stresszkezelés) feldolgozása során a hallgatók olyan képességeket fejlesztenek, illetve tudást sajátítanak el, melyek felhasználásával hatékonyan birkóznak meg a félév kihívásaival.

A kurzus második eleme egy heti szintű csoportóra, mely során a hallgatók egy mentoroktatóval (egyetemi oktató) találkoznak. A csoportórák lehetőséget adnak arra, hogy a hallgatók egyeztessenek a mentoroktatóval, beszámoljanak aktuális kihívásaikról, megosszák kérdéseiket, tudásukat a többi hallgatóval, támogatva ezzel a csoport egyetemi életét.


A Hallgatói Tanácsadó Központ munkatársa


Pusker Máté
pszichológus
Email: pusker.mate@itk.ppke.hu
Telefon: +36 1 886 4714