• 2023
  • Biró-Kovács Ramóna: Mikrobiológia
  • Blazsek Martin János: Hippokampális aktivitásmintázatok celluláris alapjai
  • Fodor Amelita: Funkcionális elektromos stimulációs (FES) kerékpározáson alapuló rehabilitációs protokollok hatékonyságának vizsgálata, tekintettel a kardiopulmonáris rendszerre, valamint a tréningek során mért EKG jelek szűrési lehetőségeinek feltérképezése
  • Gaizer Bence Tamás: Komplex biológiai rendszerek matematikai modellezése
  • GUARINO Valentina: Emergence of resistance to antimitotic drugs
  • Horváth Júlia Ágnes: Kognitív és affektív jelenségek idegtudományi feltárása pszichodiagnosztikai tesztekben mesterséges intelligencia segítségével
  • Körtvélyesi Viktor: Drónok navigációjának optikai hibadetektálása és Vehicle-in-Loop (VIL) tesztelési környezet alkalmazása fedélzeti képfeldolgozás validálására
  • Kövendi József: Gépjármű fedélzeti navigációs rendszerek kutatása
  • Maucha Levente: Spinhullám alapú számítóeszközök fejlesztése
  • Nagy Gábor: Sportolói teljesítmény mérése inerciális mérőműszerek és izomaktivitás alapján
  • Pataki Gréta: Kiterjesztett valóság asszisztált orvosi eljárások
  • Pálffy Balázs: 3D környezetérzékelés multimodális téradatok alapján
  • Petik Ábel: Optical brain computer interface for vision restoration
  • Szabó Péter: Projekciós folyamat és felszólító jelleg vizsgálata idegtudományi keretben mesterséges intelligencia segítségével
  • Szabó Péter József: Mesterséges Intelligencia alkalmazása az idegtudomány területén
  • Ungvári Brigitta: Pszichotikus állapotok pszichodiagnosztikai–idegtudományi vizsgálata mesterséges intelligencia segítségével
 • 2022
  • Birtalan Eszter: Gépi tanulás alapú robotvezérlés vizsgálata
  • Drávai Balázs: Heterogén adatbázisok kezelése domén-specifikus nyelvek segítségével
  • Kégl Marcell: 3D környezetérzékelés multimodális téradatok alapján
  • Madár Valentina: Biológiai szabályozó hálózatok dinamikai modellezése
  • Madaras Vilmos: Orvosi képadatok automatikus elemzése és megjelenítése
  • Molnár Zsófia: Mikrobiális közösségek vizsgálata gépi tanulás segítségével
  • Müller Kristóf: Magzati aktivitás megfigyelése a harmadik trimeszterben többmódusú módszerekkel
  • Rizal Maulana: Téridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés
  • Mitra Moayed: Nanoeszközök alkalmazása különösen számításigényes problémák megoldására
  • Giorgio Tallarico: Growth laws in yeast
 • 2021
  • Bányai Gréta Lilla: Az extracelluláris vezikulák (EV) sejt migrációra gyakorolt hatása a rákos megbetegedés esetén
  • Daubner Lóránt Szabolcs: Nyílt halmaz alapú objektumfelismerési módszer kutatása gépi tanulási eszközök felhasználásával
  • Jánoki Imre Gergely: Számítógépes optikai érzékelés és feldolgozás az emberi biológia tükrében
  • Lantos Zsófia: MEMS mikroimplantátumok in vitro és in vivo vizsgálata
  • Weber Áron: Fenotípus-előrejelzés komplexomikai szimulációkból
  • CANCRINI, CamillaExperimental and theoretical studies on the effects of chromosome missegregation on the emergence of resistance to impaired microtubule polymerization
  • Farkas Gábor: A neurális plaszticitás sejtszintű mechanizmusainak modellezése
  • Hajdu István: Agyi tanulási folyamatok modellezése mesterséges neurális hálózatokkal
  • Horváth Gergely: Analysis and control of biologically motivated nonlinear systems
  • Kocsis Dorottya: Aktív hatóanyagok átjuttatása a fiziológiai barriereken
  • Németh Afrodité: Az extracelluláris vezikulák szerepe a szolid tumorok progressziójában
  • Radeleczki Balázs: Info-bionikai algoritmusok (neuromorf funkcionális modellezés implementációval, bioinspirált vezérlés)
  • Schäffer Katalin: Soft robotic solutions for movement assistance devices
  • Vághy Mihály András: Qualitative and numerical analysis of biologically motivated models
  • Varga Soma: A posztszinaptikus denzitás fehérjéinek vizsgálata
 • 2020
  • Balog Boldizsár Zsolt: "Mozgáselemzés idegtudományi egérkísérletekben"
  • Bujtár Zsófia: "Mathematical modelling of the connection between the cell cycle, the circadian clock and the DNA damage"
  • Csutak Balázs: "Nemlineáris dinamikus rendszerek analízise és irányítása korszerű számítási módszerekkel"
  • Eszes András: "Metafelület alapú antennák 5G rendszerekhez"
  • Farkas Fanni: "Posztszinaptikus állványfehérjék szerkezet-funkció vizsgálata"
  • Goretity Árpád: "Erősen tipusos adatbázis-, és darain modelling rendszer fejlesztése hagyományos és kiloprocesszoros rendszerekre"
  • Magyar Bálint: "Érzékelés -, számítás – és mozgatásfelügyelet komplex algoritmusai implementációval"
  • Pillér Bíborka: "Élesztősejtek kommunikációja"
  • MUHAMMAD, Obada: "Brain-machine interface"
  • Szabó András László: "Bioinformatika, proteomika, fehérje interakvitások modellezése"
  • Szabó Gergely: "Sejtek mozgékonyságának vizsgálata"
  • Szalma János: "Mesterséges intelligencia az orvosbiológiában"
 • 2019
  • Adolf András: "Gépi tanulási módszerek kutatása EEG alapú ember-gép interfész rendszerekben"
  • GUINDY, Mary: "Studying camera effects in light field imaging"
  • H. Zováthi Örkény Ádám: "Mobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttér" fokozatot szerzett
  • Halász András Pál: "Nyílt halmaz klasszifikációs eljárások vizsgálata egy- és többdimenziós adatsorokon, sokprocesszoros rendszereken"
  • IBIYEV Kamran: "Developing deep learning algorithms for natural language processing"
  • KAHLA Mram: "Neural methods in language technology"
  • Kalcsevszki Regina: "Bioinformatika, proteomika"
  • Kálovics Máté: "Mikrofluidikai szeparáció orvosbiológiai felhasználásban"
  • Kocsis Barnabás: "Kortikális modellezés és bionikus interfészek"
  • Kolpaszky Dániel Zoltán: "Mikrofluidikai szeparáció orvosbiológiai felhasználásban"
  • Márton Adrienn Lilla: "Mikrofluidika"
  • Mészáros Gergely: "Binokuláris látás zavarainak genetikailag célzott vizsgálata"
  • Németh Bence: "Az orvosi diagnosztika előmozdítása gépi tanulás segítségével az új képalkotó technikákban"
  • Rudner Tamás: "Nanoeszközök nagy számítást igénylő problémák megoldására"
  • Sánta Anna: "A posztszinaptikus denzitás szerveződésében részt vevő Shank fehérjecsalád működésének és szerepének molekuláris szintű vizsgálata"
  • Siklósi Bálint: "Magas szintű tudományos számítások transzformáció"
  • Üveges Bálint Áron: "Vezeték nélküli szenzorhálózatok"
 • 2018
  • ALAFANDI, Jalal Mohammad: "Optimalizációs problémák megoldása eszközökkel" fokozatot szerzett
  • Balogh Gábor Dániel: "Kiloprocesszoros számítógépek tudományos számításokban"
  • CHAKRAVARTY, Suchana: "Biológiai szabályozó hálózatok dinamikai modellezése" fokozatot szerzett
  • FADEL, Ward: "Classification of Motor-Imagery signals using Recurrent Convolutional Neural Networks"
  • Fejér Attila: "Recognition of objects to grasp and Neuro-prothesis control" fokozatot szerzett
  • Fülöp András: "Nemkonvencionális számítási megközelítések"
  • Hajtó Dániel: "Neuromorf robotvezérlés"
  • Kálmán Zsófia Etelka: "Komplex megközelítések a molekuláris evolúció területén" fokozatot szerzett
  • Keömley-Horváth Bence: "Integrating molecular databases in a proteome-wide simulation environment"
  • KHOZAMA, Sam: "Szerkezeti bioinformatikai algoritmusok gyorsítása újraprogramozható áramkörökön"
  • Köllőd Csaba Márton: "Development of Brain-Computer Interfaces by using Deep Learning technologies" fokozatot szerzett
  • Miski Marcell: "Analysis of the protein:protein interaction network of the postsynaptic density with structure-based modeling and parallel stochastic simulations"
  • Nagy Ádám: "Gépi látás és tanulás" fokozatot szerzett
  • Nagy-Kanta Eszter: "Bioinformatika, proteomika"
  • Pázmán Koppány: "Gépi látás és tanulás"
  • Sulyok András Attila: "Tapasztalati tanulás folytonos terekben"
  • Szabó Ágnes: "MEMS mikroimplantátumok in vitro és in vivo vizsgálata" fokozatot szerzett
  • Tar Luca: "Kvantitatív idegtudományi modelezés"
  • Varga-Medveczky Zsófia: "Gyógyszer felszívódási vizsgálatok a fiziológiai barriereken keresztül" fokozatot szerzett
 • 2017
  • AL-HEMEARY, Nawar Kadhem Nife: "Bio-inspired system analysis and control with application" fokozatot szerzett
  • Babicz Dóra Eszter: "Érzékelés - számítás - mozgatás - felügyelet komplex algoritmusai implemtációval"
  • Csillag Veronika: "Secretin szignalizáció szerepe a GnRH neuronok működésében" fokozatot szerzett
  • Farkas Bianka Vivien: "ABC fehérjék szerkezetének és működésének jellemzése" fokozatot szerzett
  • Gaizer Tünde Éva: "Biológiai szabályozó hálózatok dinamikai modellezése"
  • Hajdara Anna: "Kötőszöveti őssejtek vizsgálata egészséges és beteg bőrben"
  • IBRAHIM, Yahya: "Mobile 3D environment perception with a geospatial database background" fokozatot szerzett
  • Kovács Ákos: "SPECT képalkotás mesterséges intelligenciával"
  • Kovács Lóránt: "Autonóm járműirányítási adat fúziós algoritmusok kutatása"
  • Kiss Márton Zsolt: "Biológiai célú számítógépes optikai képalkotó eszközök" fokozatot szerzett
  • Marosán Péter: "Modell-alapú orvosi képrekonstrukció"
  • Mohácsi Máté: "Neurális modellek paramétereinek meghatározása numerikus optimalizációs módszerekkel"
  • Rajki Franciska Sára: "Strukturális funkcionális hasonlóságok és különbségek vizsgálata a gépi látás és az emberi látórendszer között"
  • Szlobodnyik Gergely: "Biológiai motivációjú nemlineáris rendszerek analízise és irányítása" fokozatot szerzett
  • Szövérdffy György: "A vezeték nélküli szenzoriális és hálózatok kommunikációs protokolljainak és elosztott döntési algoritmusainak kutatása valósidejű aktuátor vezérlés területén"
  • Szücs Mihály: "Sejttenyésztési feladat mikrofluidikai megközelítése"
  • WAHDOW, Moutz: "Investigation of amplifier systems for cortical electrophysiology recordings"
 • 2016
  • Bors Luca Anna: "Membrán-transzporter kölcsönhatások tanulmányozása rágcsálókon mikrodialízissel" fokozatot szerzett
  • Cserkaszky Áron: "Valós és virtuális fényterek mérése és rekonstrukciója"
  • Darukumalli Subba Reddy: "Video Signal Processing"
  • Füzesi Krisztián: "Orvosi ultrahangképek modellezése fantomokkal" fokozatot szerzett
  • Gelencsér András: "Memrisztor bioinspirálta alkalmazása"
  • Harmat Zita: "Fehérjemolekulák belső dinamikájának modellezése kísérletes adatok alapján: módszerfejlesztés és alkalmazások" fokozatot szerzett
  • Hatos András: "Komplex megközelítések a molekuláris evolúció területén" fokozatot szerzett külföldön
  • Hatvani Janka: "Modell-alapú orvosi képrekonstrukció" fokozatot szerzett
  • Mezriczky Zsolt: "Hippokampális neuronhálózatok működésének és a dendritikus jelintegrációnak a vizsgálata éles hullám (sharp wave) aktivitás alatt"
  • Nagy Balázs: "Mobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttérrel" fokozatot szerzett
  • Papp Áron: "Téridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés"
  • Polcz Péter: "Biológiai motivációjú nemlineáris rendszerek analízise és irányítása" fokozatot szerzett
  • Radványi Mihály Gergely: "Érzékelés-,számítás-, és mozgatásfelügyelet komplex algoritmusai implementációval"
  • Rácz Zoltán Viktor: "Agy-számítógép kapcsolat vizsgálata kiváltott steady-state válaszok segítségével"
  • Sántha Levente Márk: "Algoritmikus eljárások sokezer magos architektúrákon"
  • Stubendek Attila: "Érzékelés-,számítás-, és mozgatásfelügyelet komplex algoritmusai implementációval" fokozatot szerzett
  • Vikór Attila: "Az amygdala magok külső és belső kapcsolatrendszerének funkcionális vizsgálata a központi idegrendszerben"
 • 2015
  • Babik Sándor: "Fehérjemolekulák belső dinamikájának modellezése kísérletes adatok alapján"
  • Goda Márton Áron: "Magzati szívhangok diagnosztikája" fokozatot szerzett
  • Handbauer Máté: "Kvantum effektusok a biológiában"
  • Laszlovszky Tamás: "Kérgi mintázatok kéreg alatti modulációja"
  • Lőrincz Máté: "A vezeték nélküli kommunikációs protokollok tervezése és implementációja elosztott ipari vezérlőrendszerekhez"
  • Makra Ákos: "Scanning Acoustic Microscope System for examining Biological Tissue" fokozatot szerzett
  • Nika Zsolt: "Pénzügyi matematika - nem Markov alapú volatilitásokon alapuló befektetések vizsgálata" fokozatot szerzett
  • Nikházy László: "Hippokampusz modellezése"
  • Perczel György Miklós: "Az extratemporalis epilepsziák biomarkereinek vizsgálata"
  • Sáray Sára: "Kvantitatív idegtudományi modellezés - Hippokampális piramissejtek dendritikus jelintegrációjának modellezése" fokozatot szerzett
  • Szabó Beáta Tünde: "Emberi észlelés és agyi mechanizmusok által inspirált matematikai modell párhuzamosan beszélők hangjának szétválasztására"
  • Szabó Csilla: "Hippocampalis szinkron populációs aktivitás elektrofiziológiai vizsgálata, in vitro"
  • Széky Balázs: "Kötőszöveti őssejtek vizsgálata egészséges és beteg bőrben"
  • Szélig Ádám György: "Minta-előkészítési folyamatok fejlesztése és miniatürizálása Lab-on-chip rendszerekhez"
  • Szepes Dóra: "Az agy-számítógép kapcsolata"
 • 2014
  • Bálint Flóra: "A metabolikus szignálok Hatásának vizsgálata a reprodukcióban: elektrofiziológiai vizsgálatok" fokozatot szerzett
  • Bokodi Virág: "Magas frekvenciás oszcillációk vizsgálata az emberi hippokampuszban"
  • Csapóné Miczán Vivien: "Nanoszkópiás képalkotási eljárások kidolgozása az idegrendazer molekuláris plaszticitásának vizsgálatára" fokozatot szerzett
  • Csány Gergely: "Szövettan alapú ultrahang képalkotási modell és diagnózis" fokozatot szerzett
  • Dudola Dániel: "Fehérjemolekulák belső dinamikájának modellezése kísérletes adatok alapján: módszerfejlesztés, és alkalmazások" fokozatot szerzett
  • File Bálint: "Funkcionális agykérgi összeköttetések vizsgálata komplex hálózatelemzési módszerek segítségével" fokozatot szerzett
  • Hartdégen Márton: "Lab-on-a-chip" bionikus interfészek"
  • Hinsenkamp Anett Márta: "PDZdomént tartalmazó fehérjék agyi expressziós mintázatainak bioinformatikai vizsgálata és elemzése"
  • Juhász János: "Bioinformatika, proteomika" fokozatot szerzett
  • Kandrács Ágnes: "Kortikális modellezés és bionikus interfészek" fokozatot szerzett
  • Kiss- Tóth Annamária: "Bioinformatika, proteomika, fehérjeinteraktivitások modellezése"
  • Kocsis Kinga: "Kortikális modellezés és bionikus interfészek" fokozatot szerzett
  • Meszéna Domokos: "Sokcsatornás elektróda fejlesztéshez kapcsolódó mérnöki modellezés és szimulációk" fokozatot szerzett
  • Szalkai- Dénes Réka: "Genetika – bioinformatika I."
  • Tél András Márton: "Biológia inspirálta és neuromorf modellek, érzékelés és algoritmusok - Infobionika I."
 • 2013
  • Ács Bernadett: "Hatékony számítási eljárások fejlesztése kvantitatív biológiai modellek analíziséhez és szabályozásához" fokozatot szerzett
  • Balázs Bálint: "Quantitative imaging of embryonic development with light-sheet microscopy" fokozatot szerzett
  • Bérces Zsófia: "Szilícium alapú fluidikus csatornával ellátott mélyagyi elektródok karakterizációja" fokozatot szerzett
  • Földi Sándor: "Pulzusdiagnosztika érzékelő robotikai eszközökkel" fokozatot szerzett
  • Kovács- Garai Bertalan: "Dinamikus fehérjeszerkezeti sokaságok vizsgálata" fokozatot szerzett
  • Magyari Zselyke Zsuzsanna: "Új hatásmechanizmusú hatóanyagok fejlesztése, molekula-modellezés, bioinformatika"
  • Molnár Tamás: "Neuromoduláció, agy-számítógép kapcsolat"
  • Németh Máté: "Virtuális celluláris gépek, kilo-processzoros számítógép-chipek, celluláris hullámszámítógépek" fokozatot szerzett
  • Papp Ádám: "Nanomágneses számítási eszközök, spinhullám alapú architektúrák" fokozatot szerzett
  • Pardy Tamás: "Nanotechnológia, molekuláris dinamika, optika - modellezés, érzékelés és bio-interfészek - Infobionika II" fokozatot szerzett külföldön
  • Polyák Ágnes: "A mikroglia sejtek szerepe a homeosztázis szabályozásában" fokozatot szerzett
  • Tóth Eszter: "Funkcionális mikro- és nanofluidikai szerkezetek" fokozatot szerzett
  • Wilheim Tamás: "Neuroszektoros folyamatok vizsgálata nagyfelbontású képalkotó eljárásokkal neuroendokrin rendszerekben"
  • Yang Zijian Győző: "Statisztikai gépi fordítás" fokozatot szerzett
 • 2012
  • Adhikarla, Vamsi Kiran: "Signal and image processing, algorithm development, 3D multiview imaging and displays, stereo vision, computer vision" fokozatot szerzett
  • Bihary Dóra: "Baktérium közösségek vizsgálata szimulációs eszközökkel" fokozatot szerzett
  • Borbély Bence: "Jelfeldolgozó algoritmusok fejlesztése végtagpótló protézisek vezérléséhez" fokozatot szerzett
  • Farkas Erzsébet: "Retrográd transzmitter rendszerek szerepe a hypothalamus paraventrikuláris magjában elhelyezkedő parvocelluláris idegsejtek szabályozásában" fokozatot szerzett
  • Györffy Dániel "Vak vezet világtalant: hogyan lesz rendezetlen peptidekből rendezett komplex" fokozatot szerzett
  • Hofer, Katharina: "Az epilepsziás agykérgi hálózat komplex képalkotó vizsgálata in vitro körülmények között" fokozatot szerzett
  • Indig Balázs: "Humán nyelvtechnológiák és mesterséges értés" fokozatot szerzett
  • Jani Mátyás: "A távjelenlét alapjai lokális és globális méretekben"
  • Jády Attila: "Infobionika, érzékelő és mozgató analógiai számítógépek, neuromorf információtechnika" fokozatot szerzett
  • Juhász Imre Benedek: "Az elektornikai és optikai eszközök megvalósdíthatósága, molekuláris és nanotechnológiák" fokozatot szerzett
  • Laki András József: "Nanotechnológia, molekuláris dinamika, optika- modellezés, érzékelés és bio- interfészek" fokozatot szerzett
  • Nagy Gábor Zsolt: "Infobionika II."
  • Pálfi Dénes: "Kétfoton mikroszkópia" fokozatot szerzett
  • Sárkány Norbert: "Érzékelő és analogiakai számítógépek, neuromorf információtechnika"
  • Sipos Máté: "Infobionika.Érzékelő és mozgató sokprocesszoros celluláris hullámszámítógépek, neuromorf információ-technika"
  • Vály Ádám: "Biomechanikai modellezés"
 • 2011
  • Balogh Zsuzsanna: "Gyógyszer- ontológia és klinikai dokumentumok elemzése"
  • Endrédy István: "Humán nyelvtechnológia" fokozatot szerzett
  • Gelencsér- Horváth Anna: "Biológia inspirálta és neuromorf modelek, érzékelés, és algoritmusok" fokozatot szerzett
  • Knakker Balázs: "Figyelem, memória, és plaszticitás" fokozatot szerzett
  • Lakatos Péter: "Érzékelő eszközök: objektum detekció, szegmentáció, és klasszifikáció holografikus mikroszkópia által szolgáltatott adatokon"
  • László Endre: "Párhuzamos számítási architektúra megkötéseit figyelembe vevő implementációs módszertan párhuzamos algoritmusok megvalósítására" fokozatot szerzett
  • Molnár Dömötör: "Vizuális objektumok modellezése multimodális adatokon"
  • Novák Attila Zoltán: "Humán nyelvtechnológia" fokozatot szerzett
  • Ligeti Balázs: "Bioinformatika" fokozatot szerzett
  • Rácz András: "Orvosi szövegekhez szükséges lexikális információ feltárása"
  • Siklósi Borbála: "Szemantikai összefüggések feltárása klinikai dokumentumokból" fokozatot szerzett
  • Solymár Zóra: "Bio-inspirált navigáció és protézisek vakok számára"
 • 2010
  • Gelencsér Zsolt: "Bioinformatikai algoritmusok processzor seregeken" fokozatot szerzett
  • Hermann Petra: "Idegrendszeri folyamatok plaszticitása diszlexiában" fokozatot szerzett
  • Hiba Antal: "TSP feladatosztályok (TSP,ATSP,SOP) megoldási módszerei sokprocesszoros architektúrákban" fokozatot szerzett
  • Jákli Balázs György: "Biomechatronikus robotkéz vezérlése"
  • Józsa Csaba Máté: "Sokprocesszoros algoritmusok a kommunikációban" fokozatot szerzett
  • Kerekes Bálint Péter: "Kortikális modellezés, bionikus interfészek: Az elektrofiziológiai és hemodinamikai aktivitás kapcsolatának vizsgálata emberben" fokozatot szerzett
  • Kiss Márton Zsolt: "Biológiai célú számítógépes optikai képalkotó eszközök" fokozatot szerzett
  • Orosz György: "Nyelvtechnológiai algoritmusok az információkeresésben és az információ kinyerésében" fokozatot szerzett
  • Pataki Máté: "Algoritmusok kutatása különböző nyelvek közötti fordítások és plágiumok megtalálására" fokozatot szerzett
  • Reguly István Zoltán: "Vezeték nélküli technológiák és határterületei" fokozatot szerzett
  • Rudan János: "Biológiai inspirációjú navigációs módszerek a mobil robotikában" fokozatot szerzett
  • Tóth Emília: "Magasfrekvenciás oszcillációk (HFO-k) a hippokampuszban, agyi elektromos szimuláció" fokozatot szerzett
  • Tuza Zoltán András: "Magasszintű téridőbeli szemantikus térképépítés autonóm navigációhoz" fokozatot szerzett
 • 2009
  • Fülöp Tamás: "Celluláris hullámszámítógépek és a kapcsolódó hardver - szoftver technológia alapjai" fokozatot szerzett
  • Gergelyi Domonkos: "Mikro - elektronikai rendszerek és érzékelő eszközök - tervezés és mérés" fokozatot szerzett
  • Horváth András: "Virtuális celluláris gépek, kilo processzoros számítógép chip-ek, celluláris hullámszámítógépek" fokozatot szerzett
  • Koller Miklós: "Hiperpontos térbeli érzékelés 2D infraszenzortömb segítségével" fokozatot szerzett
  • Kovács Dániel: "A diszkrét breather jelenség és alkalmazásai"
  • Laki László János: "Humán nyelvtechnológia" fokozatot szerzett
  • Nemes Csaba: "Virtuális celluláris gépek, kilo processzoros számítógép chip-ek, celluláris hullámszámítógépek" fokozatot szerzett
  • Rák Ádám: "Algoritmus implementációs módszerek fejlesztése, parallel, heterogén számítási architektúrákra" fokozatot szerzett
  • Tornai Gábor János: "Nívóhalmazok, komplex tér - idő dinamika, orvosi képregisztráció" fokozatot szerzett
  • Zsedrovits Tamás: "Celluláris hullámszámítógépek és a kapcsolódó hardver-szoftver technológia alapjai" fokozatot szerzett
 • 2008
  • Balogh Ádám: "Biológiai jelfolyam elemzés sokprocesszoros számítógépekkel" fokozatot szerzett
  • Fekete Ádám: "Nanotechnológia, molekuláris dinamika, optika-modellezés, érzékelés és bio- interfészek" fokozatot szerzett
  • Füredi László: "Nagysebességű processzorok közötti összeköttetések kialakítása és tervezési módszerei"
  • Kárász Zoltán: "Fókuszsíkú érzékelő processzor tervezés" fokozatot szerzett
  • Kovács Andrea: "Képfeldolgozás és fúzió - orvosi alkalmazások" fokozatot szerzett
  • Kozák László: "VLSI szenzor-processzor tervezés"
  • Ott Ferenc: "Szövegbányászat alkalmazott nyelvészet, orvosi szövegek gépi feldolgozása"
  • Szabó Vilmos: "Multiszenzoros fúziós jelfeldolgozás sokprocesszoros architektúrákon"
  • Tornai Kálmán: "Biológiai jelfolyamelemzés sokprocesszoros számítógépekkel - vezetéknélküli jelátvitellel is" fokozatot szerzett
  • Varga Balázs: "Multimodális érzékelés, fúzió és navigáció robotmozgatásban" fokozatot szerzett
 • 2007
  • Bálint Bence: "CPG vezérelt robotkígyó tervezése"
  • Dombovári Balázs: "Akusztikus információfeldolgozás genikulo- kortikális mechanizmusainak elektrofiziológiai vizsgálata" fokozatot szerzett
  • Kiss András: "Érzékelés- processzálás- emulált digitális CNN implementációkon" fokozatot szerzett
  • Magony Andor: "Agykéregből elvezetett mezőpotenciál és soksejt aktivitás elemzése matematikai és informatikai eszközökkel" fokozatot szerzett külföldön
  • Pilissy Tamás: "Neuromorf mozgásszabályozás"
  • Tar Ákos: "Érzékelő robotika" fokozatot szerzett
  • Tibold Róbert: "Neuromorf mozgásszabályozás" fokozatot szerzett
  • Tisza Dávid: "Millió processzoros rendszerek és folyamokon definiált celluláris hullámszámítógépek alkalmazásai" fokozatot szerzett
  • Treplán Gergely: "Mobil platformok és multimodális érzékelő mobil hálózatok" fokozatot szerzett
  • Veres József: "Bio-inspirált műszaki megoldások a robotika területén illetve neunomorf robotvezérlés" fokozatot szerzett
  • Vizi Péter: "Mobil platformok és multimodális érzékelő mobil hálózatok"
 • 2006
  • Bérci Norbert: "Kibontakozó számítások"
  • Bojárszky András: "Energiafogyasztás optimalizálása vezeték nélküli szenzoniális hálózatokban"
  • Csercsik Dávid: "Nemlineáris biológiai rendszerek számítógépes vizsgálata" fokozatot szerzett
  • Grand László: "Neurális interfacek, implantátumok és protézisek" fokozatot szerzett
  • Karlócai Balázs: "Új útvonalkereső és csomagtovábbító protokollok kidolgozása vezeték nélküli szenzoriális hálózatokban" fokozatot szerzett
  • Lombai Ferenc: "Multimodális vezérlés"
  • dr. Körtvélyes Judit: "Amblyopia: A korai azonosítástól a terápiás eljárásig" fokozatot szerzett
  • Sass Bálint: "Korpusznyelvészet és gépi megértés" fokozatot szerzett
  • Szolgay Dániel: "Képi események statisztikai elemzése és felismerése" fokozatot szerzett
  • Tahy Kristóf: "Molekuláris és nanotechnológiák" fokozatot szerzett külföldön
 • 2005
  • Bankó Éva: "Látáskutatás- A figyelmi szelekció plaszticitása és jelentősége az amblyopia kezelésére irányuló terápiás eljárások kidolgozásában" fokozatot szerzett
  • dr. Domsa Patrícia: "Amblyopia kutatás- Az amblyopia korai detekciója és terápiás eljárás kidolgozása"
  • Feldhoffer Gergely: "Távjelenlét, mesterséges értés" fokozatot szerzett
  • Gaurav Gandhi: "Electronic realizations of Chaotic Circuits : From breadboard to nanotechnology" fokozatot szerzett
  • Miháltz Márton: "Szemantikai hasonlóság és jelentés-egyértelműsítés: az RI reprezentációs módszer vizsgálata" fokozatot szerzett
  • Weiss Béla: "Nemlineáris jelfeldolgozási módszerek az agykutatásban" fokozatot szerzett
 • 2004
  • Benedek Csaba: "Képsorozatok esemény-analízise, előtér kiemelés árnyék detekcióval" fokozatot szerzett
  • Gyimesi Gergely: "Analysis of the aggregation of the Trp-cage miniprotein using a simplified protein model" fokozatot szerzett
  • Harczos Tamás: "Cochleáris modellezés és modern hallókészülékek"
  • Hegyi Barnabás: "Vezetéknélküli szenzoriális hálózatok" fokozatot szerzett
  • Ravasz Mária-Magdolna: "Applications of Cellular Neural/Nonlinear Networks in Physics" fokozatot szerzett
  • Soós Balázs Gergely: "Multi-Fovea Algorithms for Real-Time Object-Motion Detection in Airbone Video Flows" fokozatot szerzett
 • 2003
  • Lázár Anna Kinga: "Képfeldolgozás neuromorf módon; alak,szín, mélység és mozgás elemzése" fokozatot szerzett
  • Kóbor István: "A szomatoszenzoros érzékelés és intermodális plaszticitás" fokozatot szerzett
  • Havasi László: "Intelligens, összehangolt képérzékelő rendszerek"
  • Hillier Dániel: "Idegrendszeri folyamatok funkcionális modellezése többrétegű CNN architektúrán" fokozatot szerzett
 • 2002
  • Fodróczi Zoltán: "Auditory event detection" fokozatot szerzett
  • Iván Kristóf: "Locally active chemical devices and their CNN-like array computing properties" fokozatot szerzett
  • Kis Attila: "Tactile sensing and computing via CNN algorithms" fokozatot szerzett
  • Matyi Gábor: "Nanoscale antenna arrays for multispectral optical sensing" fokozatot szerzett
  • Mozsáry András: "Hyperacuity and the information theoretic aspects of analogic CNN computing" fokozatot szerzett
  • Wagner Róbert: "The use of adaptive CNN-UM algorithms in visual computing" fokozatot szerzett
 • 2001
  • Cserey György: "Motion tracking and image diagnostics" fokozatot szerzett
  • Karacs Kristóf: "Combined understanding via geometry and human language technology" fokozatot szerzett
  • Timár Gergely: "Multi target tracking"  fokozatot szerzett