• Felvettek a doktori képzésre, kérdéseim vannak!
  • A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán folyó oktatás legmagasabb szintjét a doktori vagy más néven PhD-képzés képviseli, amely a tudományos kutatás és a felsőfokú oktatás számára készíti fel a hallgatókat. A PPKE ITK-n a Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola 5 doktori programjából választhatnak a jelentkezők.
  • A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév.A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a „képzési és kutatási", a második a „kutatási és disszertációs" szakasz.
  • A „képzési és kutatási" szakaszban a tudományos kutatás elméleti és módszertani ismereteit sajátítják el a doktoranduszok, valamint választott szakterületükön elmélyült szakmai ismereteket szereznek, témavezetői irányítás alatt önálló kutatást végeznek.
  • A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.
  • A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktori értekezés keretei között a PhD hallgatók kutatási eredményeiket PhD disszertációban foglalják össze, amelyet nyilvános ülés keretében bizottság előtt kell megvédeniük. A doktori képzés átfogó irányítását az Egyetemi Doktori Tanács látja el.
  • A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.
  • Beiratkozási és bejelentkezési eljárás (PPKE PhD Szabály 10§; DI MSz 2 §(1))
  • Minden felvételt nyert PhD hallgató a regisztrációs héten beiratkozik, és ezzel megkezdi PhD hallgatói jogviszonyát.
  • A PhD hallgató köteles minden félév kezdetén a Neptun rendszerben nyilatkozni, hogy tanulmányait aktív vagy passzív formában folytatja.
  • A doktori képzéssel foglalkozó szervezeti egység: Doktori és Habilitációs Iroda