Az egyetemek harmadik missziója kibővíti az intézmények tradicionális szerepét az oktatás és kutatás terén, kiterjesztve tevékenységeiket a társadalomra és az üzleti szektorra is. Ennek része a szorosabb kapcsolatok kialakítása a nem akadémiai világgal, beleértve az ipari vállalatokat, kormányzati szervezeteket és civil társadalmi csoportokat.  A harmadik misszió többek között magában foglalja a szellemi tulajdon átadását és hasznosítását.

Az egyetemek olyan kutatási eredményekkel rendelkeznek, amelyek értékesek lehetnek a gyakorlati alkalmazások szempontjából. Ezen eredmények átadása és az ipari szereplőkkel való együttműködés lehetővé teszi a fejlett technológiák és innovációk szélesebb körű elterjedését, elősegítve ezzel a gazdasági fejlődést.  Emellett a harmadik misszióban az egyetemek részt vesznek a szakpolitikák formálásában. A tudásalapú társadalom építéséhez és a fenntartható fejlődés előmozdításához való hozzájárulás révén az egyetemek fontos szerepet játszanak a társadalmi és gazdasági változások előmozdításában.

Ez a tevékenység az oktatási és kutatási intézmények társadalmi felelősségvállalásának kiterjesztését jelenti, és a társadalom szélesebb rétegeire is közvetlen hatással van.