A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram célja a magyar gyökerekkel rendelkező külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. A program – az Európai Unió tagállamai, a Szerb Köztársaság és Ukrajna Kárpátalja megye kivételével – a világ minden országában élő magyar diaszpóra közösségre kiterjed.

A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 • vállalt magyar identitás és kapcsolódás a diaszpóra közösségéhez, amit a jelentkező motivációs levélben mutat be és nyilatkozatban erősít meg,
 • lakhely a támogatott régiók egyikében,
 • ajánlás valamelyik diaszpóra szervezettől vagy a területen működő magyar külképviselettől,
 • legalább 10 év Magyarországon kívüli tartózkodás,
 • Magyarország területén kívül végzett 4 év középfokú tanulmányok,
 • a jelentkező augusztus 31-ig betölti 18-ik életévét, kivéve a táncművészeti szakokra jelentkezőket,
 • a jelentkező vállalja, hogy magyarországi tanulmányai alatt magyarul tanul és diplomaszerzésig leteszi a B2 szintű nyelvvizsgát,
 • a jelentkező vállalja, hogy diplomaszerzése után a pályázati felhívásban meghatározott időtartamra közösségi munkával segíti a helyi magyar diaszpórát valamely országban.

A pályázónak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. A felvételit a felsőoktatási intézmények bonyolítják le online formában.
A motivációs levelet a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felkért tagokból létrehozott szakmai testület, a bíráló bizottság értékeli. Az ösztöndíj odaítéléséről a felvételi eredmények és a bíráló bizottság javaslata alapján születik döntés.
A részletes pályázati feltételeket és a kiválasztási eljárást a Ösztöndíjprogram honlapján találja.

AZ ÖSZTÖNDÍJ TARTALMA

 • Az ösztöndíj tartalmazza:
  • mentességet az oktatás önköltségének térítése alól
  • az egészségügyi támogatást (TAJ kártya)

Külön kérelemre elérhető juttatások (a feltételeket a Szabályzat tartalmazza):

 • hozzájárulás a megélhetési és lakhatási költségekhez

ELÉRHETŐ KÉPZÉSEK A Pázmány ITK-N:

Angol nyelvű képzéseink esetén az ösztöndíjasnak magyar mint idegen nyelvi képzésen is részt kell vennie a tanulmányai időtartama alatt. A magyar nyelven tervezett tanulmányokhoz lehetőséget biztosítunk magyar nyelvi előkészítőre.

PÁLYÁZÁS

 • A pályázás módja:
  • a jelentkező legfeljebb 2 választható szakra jelentkezhet
  • a pályázat benyújtása online felületen történik

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 • Az Ösztöndíjprogram részletes szabályairól és a jelentkezés részletes feltételeiről, valamint a PPKE ITK által kínált lehetőségekről az Ösztöndíjprogram honlapján, vagy közvetlenül a PPKE ITK Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán (international.office@itk.ppke.hu) tájékozódhatnak.