• Előzmény: 2022. éves célkitűzés során feltárt új megoldandó feladatok elvégzése és a részben teljesült célkitűzés megvalósítása
  • 1. Célkitűzés: Javaslat kidolgozása, amellyel az óraterhelés és kapcsolódó feladatok ellátása egyenletesebben oszlik el. Ehhez szükséges az adatok nagy mértékben automatizált gyűjtése és a vonatkozó adatforrások felderítése
  • Határidő: 2023. év vége
 • Előzmény: 2022. éves célkitűzés részben teljesült célkitűzés folytatása
  • 2. Célkitűzés: Nem formális kompetenciák akkreditációjára vonatkozó szabályzat/stratégia megalkotása (például Coursera kurzusok, mikrokredit rendszer). Ezek szabályozott elismerésével lehetőséget biztosítunk a hallgatók számára a KKK-hoz köthető kompetenciák rugalmasabb megszerzésére.
  • Határidő: 2023 július
 • Előzmény: Szakdolgozati értékelési rendszerhez új értékelőlap készült az előző évben
  • 3. Célkitűzés: A bevezetett értékelési rendszer használatának monitorozása és tapasztalatok alapján a rendszer finomítása
  • Határidő: 2023. év vége

A KMMB az éves munkatervét és a célkitűzéseit a 2023/02 számú határozatával elfogadta.

A Kari Tanács a Kar az éves minőségbiztosítási munkatervét és a célkitűzéseit a 3./2023/II.1. számú határozatával elfogadta.