https://itk.ppke.hu/storage/tinymce/uploads/old/uploads/articles/1928390/image/NKFIA.png

 

 

 

 

 

2020-1.2.3-EUREKA-2022-00023

 • Fő kedvezményezett: StreamNovation Szoftverfejlesztő Kft.
 • Konzorciumi tag: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • Projekt címe: Kis molekulák nanopórusokon keresztül történő transzlokációjának mintafelismerése
 • A projekt időtartama: 2024.01.01. - 2026.12.31.
 • A projekt teljes összköltsége: 198.613.800,- Ft
 • A támogatás összege: 176.646.600,- Ft - Ebből PPKE: 80.235.000,- Ft
 • A támogatás mértéke: 88,94%
 • A projekt tartalmának bemutatása:
  • Az anyagcsere-termékek (metabolitok) mennyiségének és jelenlétének meghatározása fontos részét képezi a sejtben vagy egy bakterális közösségben zajló folyamatok megértésének.
  • A Nanopore alapú szekvenálási eszközök megjelenése jelentősen átalakította a modern szekvenálást és új utakat nyitott meg a molekuláris diagnosztikában. A projekt célja, hogy Nanopore segítségével lehetővé váljon ne csak a DNS vagy RNS vizsgálata, hanem a kismolekulák (metabolitok) kvantifikálása is.
  • A projekt során létrejön egy hardveres és szoftveres platform, ami lehetővé teszi a metabolitok kvantifikálását. Ehhez szorosan kapcsolódik egy szimulációs környezet és jelszignatúra-adatbázis, ami célzott metabolikai vizsgálatok elvégzését teszi lehetővé.
 • Disszeminációs elem
 • Sajtóközlemény