• Projekt azonosító: KMOP-4.2.1/B-10-2011-0004

  • Projekt címe: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási és K+F infrastruktúrájának fejlesztése
  • Kedvezményezett: Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
  • A támogatás összege (85% intenzitás): 205.344.648 Ft
  • A projekt megvalósítási időszak: 2011. szeptember 1 - 2013. május 31.
  • A projekt fenntartási időszaka: 2013. szeptember 1 - 2018. szeptember 1.

 

 • Az Európai Unió által biztosított források a magyar pályázati rendszeren keresztül számtalan formában erősítik a hazai egyetemek oktatási-kutatási-fejlesztési potenciálját. Ezek közül a KMOP-2010-4.2.1/B pályázat fókuszában a felsőoktatási intézmények gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése állt.
 • Cél, hogy az itt szerzett diploma értékes legyen nemcsak a hazai-, de a nemzetközi munkaerőpiacon is, és végzett diákjaiért versengjenek. Meghatározó törekvésünk olyan szakemberek képzése, akik mély multidiszciplináris elméleti tudással, műveltséggel, valamint korszerű és etikus vezetési ismeretekkel felvértezve a modern gyakorlati problémák és a tudományos kutatás széles körének alkotó szakemberei lesznek.
 • A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán (www.itk.ppke.hu) a magas színvonalú mérnökinformatikus képzés (a felvi egyetemi rangsorán a mérnökinformatikus képzések között 3. helyezett a Kar) mellett a Semmelweis Egyetemmel közösen molekuláris bionika alapszakon, illetve 2012 februárjától infobionika valamint orvosi biotechnológia mesterszakokon képez Magyarországon elsőként (!) olyan szakembereket, akik a Kar nevében foglalt információs technológiai ismereteken túlmenően, az élővilág kvantitatív működésének alapjait is elsajátítják. Így az érdeklődők számára elérhetővé vált az a képzés, amely még az Egyesült Államokban is a legmodernebbek közé számít.
 • A pályázat keretében beszerzett modern eszközök oktatási és kutatási célokat szolgálnak olyan, a jövő technológiáit megalapozó területeken, mint a molekuláris bionika, infokommunikáció, távjelenlét, érzékelő robotika, kiloprocesszoros architektúrák, audió-vizuális technológiák, szoftvervezérelt méréstechnika és nyelvtechnológia.
 • A sikeresen lezárult KMOP pályázati projekt számszerűsíthető eredményei a következők:
  • összesen 3 közbeszerzési eljárás keretében 219.226.934 Ft értékben összesen 826 eszköz került beszerzésre és üzembe helyezésre, melyek biztosítják az élvonalbeli oktatás és kutatás infrastrukturális hátterét,
  • amely a hat műszaki területhez illeszkedően 14 laborban összesen 461 négyzetméterrel megnövelt jól felszerelt, beműszerezett, modern oktatási, kutatási, szolgáltatói teret jelent,
  • amelyhez több mint 300 hallgató fér hozzá szemeszterenként.
 • A projekt letölthető zárókiadványa

 

KMOP-4.2.1/B-2008-0006 pályázat

 • Info-kommunikációs Technológiai fejlesztések a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
  • A Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Közép-Magyarországi Operatív Program (továbbiakban: KMOP) keretén belül „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése" tárgyú felhívásra projektjavaslatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásainak meghirdetésekor. A projekt célja, hogy az oktatást, kutatást, innovációt, valamint a tanulást, oktatás- es kutatásadminisztrációt, a döntéshozatalt, továbbá a kutatási eredmények nyomon követését támogató információs kommunikációs rendszerek infrastrukturális hátterét kiépítsék. Ennek négy fő eleme:
   • az alapinfrastruktúra fejlesztése
   • a kutatást és oktatást támogató infrastruktúra fejlesztése
   • az intézményirányítást támogató infrastruktúra fejlesztése
   • a szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése
 • A projekt céljai:
 • Az Egyetem hallgatóinak, tanárainak és kutatóinak munkáját hatékonyan támogató, informatikai környezet megteremtése, ideértve minden olyan infrastruktúrát, amely szükséges a nemzetközileg is versenyképesebb hallgatói, oktatási, kutatási, innovációs szolgáltatásokat nyújtó felsőoktatás megteremtéséhez, a minőségbiztosításhoz, az intézmény korszerű irányításához és költséghatékony gazdálkodásához.
  • Megvalósul a PPKE oktatási egységeinek videotechnológiával való technikai támogatása, ugyanis a távjelenlétet, azaz a videokonferencia-technológiát az egyetem szétszórt elhelyezkedésének következtében különösen jól tudja alkalmazni. Ez az a technológia, ami nélkülözhetetlen a regionális egyetemi tudásközpont munkája szempontjából is: az infobionikai videokonferenciák például rendszeres, rutinszerű módon zajlanak tucatnyi fővárosi és vidéki akadémiai kutatóintézet és egyetemi kutatóközpont között. Már eddig is nagy idő-, energia- és anyagi megtakarítás az eredmény, azonban az eddig alkalmazott technológia a felhasznált eszközök mennyiségét és minőségét tekintve nem minden esetben felelt meg az elvárt magas követelményeknek. Ezért volt szükséges a mennyiségi és elsősorban a minőségi fejlesztés, azaz a korszerűbb eszközök beszerzése.
  • VoIP telefonközpont fejlesztésével a telefonköltségek csökkennek, ugyanis egyetemünk három nagy telephelye évek óta sikeresen használja a VoIP technológiát az NIIF VoIP projektjének segítségével: a külső telefonálások legnagyobb részben ilyen módon történnek, ami jelentős anyagi megtakarítással jár minden karon. Az Információs Technológiai Karon két éve folynak fejlesztések ezen technológia kiterjesztésének irányában: létrejött egy VoIP telefonközpont, amit kísérleti üzemmódban nem csak az ITK, hanem más karok munkatársai is használnak. A VoIP alapú telefonközpont nem csak a korszerűbb telefonálást nyújtja, hanem számos olyan értéknövelt szolgáltatás (Value Added Service) előtt nyitja meg a lehetőséget, mint például a konferenciabeszélgetés, a voice-mail és nem utolsó sorban az adaptív routing, amitől újabb jelentős anyagi megtakarítás várható. Ehhez azonban szükséges, hogy a jelenlegi kísérleti VoIP szervert felváltsa egy magas rendelkezésre állású, korszerűbb, redundáns szerver.
  • A teljes Egyetemen belüli informatikai hálózati fejlesztés mindennapossá tudja tenni a távjelenlétes konferenciát és konzultációt, azaz közvetlenül átültethetővé teszi akár nemzetközi szinten a doktori oktatásba a tudományos kutatási eredményeket
  • Kialakul egy vezetői információs rendszer (az elszigetelten működő szoftverek összekapcsolásával)
  • A minőségbiztosítási rendszer informatikai támogatást kap
  • Felkészülünk a FIR-be történő adatszolgáltatásra
  • A Poszeidon modul bevezetése az ügyiratkezelésben
 • A Jedlik Laboratórium mint kutatási-oktatási-technológiai központ egyben az új tudomány-technológiai politikai koncepció egyik kulcselemét kívánja megvalósítani, az egyetemi szféra, az MTA kutatóintézetei és a vállalati szféra közötti valódi kooperáció megteremtésével. A fő célok:
  • Az egyetem Jedlik Laboratóriumában készült kutatási eredmények gyakorlatba való átültetésének segítése
  • A létrejövő spin-off cégek működtetését támogató IKT infrastruktúra beszerzése
  • Azoknak az IKT feltételeknek a megteremtése, melyek segítségével az egyetem Információs Technológiai Kara magas szintű, nemzetközileg elismert, akkreditált oktatási tevékenysége mellett meghatározó kutatási–fejlesztési–innovációs központtá fejlődhet az elkövetkezendő években
  • A regionális szerepvállalás erősítése: tárkapacitás-bővítés, mentőszerverek korszerűsítése és bővítése a nagy háttérkapacitást igénylő tudományos kutatások, mérési eredmények tárolására és feldolgozására
 • Korszerű, az elérhető legjobb technológiát alkalmazó infokommunikációs technológiák beszerzése annak érdekében, hogy a PPKE képzései egyre nagyobb mértékben hozzáférhetők legyenek idegen nyelven, elsősorban angolul, és ezáltal is emelkedjen a hazai és/vagy külföldi felsőoktatási intézményekkel kialakított közös képzések, az idegen nyelven folyó képzésben résztvevő külföldi és hazai diákok, valamint oktatók száma:
 • A Pázmány Egyetemi e-Kiadó lehetőségeinek bővítésével az elektronikusan közzétett nagyobb terjedelmű műveknek az oktatási igény szerinti nyomtatott formában való közzétételéhez:
  • oktatással kapcsolatos anyagok: jegyzetek, könyvek, előadásanyagok, a hallgatók informálásához szükséges egyéb anyagok
  • kutatási tevékenységekkel kapcsolatos anyagok (kutatási jelentések, beszámolók, dokumentációk, konferenciakiadványok, tudományos közlemények, PhD disszertációk
  • az egyetem működésével kapcsolatos anyagok (egyetemi körben használatos, nagyobb példányszámú belső dokumentációk, ismertetők, meghívók, eseti kiadványok)
 • Az oktatási egységek video-technológiával kapcsolatos oktatási igényeinek technikai támogatása:
  • a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kapcsolatos felvételek hozzáférhetővé tétele és archiválása különböző formátumokban, beleértve a mások által készített rádió- és tévéfelvételeket és az Egyetemmel kapcsolatos reklám és propagandafelvételeket is
  • rádióadáshoz felvételek készítése, szerkesztése, adásba küldése beleértve az élő adásokat is mind földfelszíni sugárzással, mind internetes terjesztéssel
  • tévéstúdió: oktatási feladatokra stúdiófejlesztés, stúdiókamera, non-lineáris rendszer, nettévé, adáslebonyolító szerver és stúdióháttér
  • multimédia-labor az oktatás-kutatás új tartalmainak kialakításához