• Kedvezményezett: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt címe: Posztszinaptikus fehérjék funkcionálisan rendezetlen szakaszainak jellemzése SAXS technikával
 • Szakmai vezető neve, elérhetősége: Dr. Gáspári Zoltán; gaspari.zoltan@itk.ppke.hu
 • Szerződött támogatás összege: 1 200 000,-Ft
 • Projekt zárási dátum: 2024.12.31.
 • Ismertető
  • A pályázat célja kisösszegű röntgenszórás (small-angle X-ray scattering, SAXS) mérések elvégzése egyes posztszinaptikus fehérjék funckionálisan rendezetlen szakaszain a brnói műszerközpontban elérhető berendezések és szaktudás segítségével. A közvetlen cél a GKAP és Shank fehérjék csoportunkban vizsgált szakaszainak jellemzése szabad és partnerkötött formában. A GKAP esetében a dinein-kötő régió, a GK-kötő régió és a C-terminális szakasz jellemzését tervezzük, a Shank esetében pedig a prolingazdag, Homer-kötő régióét.
  • Célunk a mérések elvégzése a partner molekulák többféle sztöchiometrikus arányát tartalmazó preparátumokkal. A SAXS mérések kiváló és más mérésekkel nem pótolható kiegészítését jelentik majd a korábban elvégzett és jövőben tervezett NMR-spektroszkópiai méréseknek, azokkal kombinálva lehetőve teszik majd szabatos sokaság-alapú szerkezeti modellek előállítását és összehasonlító jellemzését. Az eredmények, reményeink szerint, jelentős mértékben hozzájárulnak majd a szóban forgófehérjék által felépített nagyobb komplexek leírásához.
  • A projekt kapcsolódik a TKP EGA-42 pályázat keretében tervezett, hasonló rendszereken végzendő mikrofluidikai mérésekhez, azok független ellenőrzését és kiegészítését jelentik majd. A brnói kutatókkal való közös munka várhatóan kiváló lehetőséget biztosít új nemzetközi együttműködések kiépítésére is.