Nemzeti Tehetség Program

 • Projekt azonosító: NTP-FKT-M-16-0004

  • Program címe: Hallgatói workshopok a PPKE-n 2016-2017
  • Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  • Támogatáskezelő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
  • A projekt időtartama: 2016. július 1 – 2017. június 30.
  • Támogatás összege: 1.000.000 Ft
  • Szakmai tartalom:
   • Az ITK Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola 2006 óta hagyományosan az akadémiai év végére időzítve minden évben megrendezi a kétnapos doktoranduszi wokshopját. A pályázati forrás ennek a magas szakmai színvonalú workshopnak a megszervezését és népszerűsítését támogatta.

 

 • Projekt azonosító: NTP-OTDKR-16-0009

  • Program címe: PPKE ITK hallgatók OTDK részvételének támogatása
  • Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  • Támogatáskezelő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
  • A projekt időtartama: 2016. szeptember 1 – 2017. június 30.
  • Támogatás összege: 343.000 Ft
  • Szakmai tartalom:
   • A Fakultás –megalakulása óta– előtérbe helyezi a tudományos kutatásokat, melyben vezető szerepet tölt be a tudományos diákköri munka: minden év novemberében megrendezésre kerül a kari TDK, és az itt legjobban hallgatók lehetőséget kapnak, hogy az OTDK-n képviseljék Karunkat. Ennek köszönhetően diákjaink - a Kar méretéhez képest - nagy számban és sikeresen vesznek részt a kari konferenciákon és az OTDK-n is. A XXXIII. OTDK három szekciójában (Biológia, Informatika, Műszaki) indultak hallgatóink. Összesen 22 hallgatónk vett rész, s közülük, 14-en részesültek díjban az OTDK zsűrije által (6-an első, 2-en második helyezést, 6 különdíjat kaptak). Hallgatóink részvételét (nevezési és regisztrációs díját, utazásukat) a biológia és műszaki szekciókban az NTP-OTDKR-16-0009 pályázatának finanszírozása segítette. A műszaki szekcióban nyolc a biológia szekcióban hat hallgatónk vett részt.
  • Fotódokumentáció

 

 • Projekt azonosító: NTP-HHTDK-15-0029

  • Program címe: PPKE ITK Tudományos Diákköri Konferencia támogatása
  • Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  • Támogatáskezelő: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
  • A projekt időtartama: 2015. szeptember 1 – 2016. június 30.
  • Támogatás összege: 1.315.000 Ft
  • Szakmai tartalom:
   • A támogatott projekt célja a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán a bionikus és mérnök informatikus képzéseken folyó tudományos diákköri kutatások további kibontakoztatása, erősítése és fejlesztése. A pályázati támogatásból a TDK megjelenését és presztizsét a meglévő magas szakmai színvonalhoz erősítjük, egyúttal a kutatói életmódot graduális hallgatóink körében tovább népszerűsítjük. A projektben megvalósuló konkrét programelemek a következők: i) szakkönyvek beszerzése, ii) novemberi TDK konferencia megszervezése, iii) TDK honlap megújítása iv) emblémázott díjak a TDK résztvevőknek, v) emblémázott reprezentációs anyagok beszerzése (PR), vi) videó interjú három TDK helyezett hallgatóval.

 

 

 • Projekt azonosító: NTP-OTDKR-14-0014

  • Program címe: PPKE ITK hallgatók OTDK részvételének támogatása
  • Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  • Támogatáskezelő: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
  • A projekt időtartama: 2014. november 1 – 2015. június 30.
  • Támogatás összege: 696.500 Ft
  • Szakmai tartalom:
   • Karunkon minden évben megrendezésre kerül a Kari Tudományos Diákköri Konferencia és az itt kiválóan teljesítő hallgatók az Országos Tudományos Diákköri konferencián képviselhetik a Kart. Kutató karként igyekszünk még nagyobb hangsúlyt fektetni a kutatásra, s ebbe igyekszünk a diákokat is bevonni. Ennek köszönhetően diákjaink most is nagy számban vettek részt a kari konferenciákon és az OTDK-n is. A XXXII. OTDK-n 23 dolgozattal neveztek diákjaink a karról, 10-en a Biológia Szekcióban (2015. április 8-10., Pécs), 7-en az Informatika Tudományi Szekcióban (2015. április 16-18., Szeged), 5-en a Műszaki Tudományi Szekcióban (2015. március 25-27., Óbudai Egyetem, Budapest) egy hallgatónk pedig az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban (2015. március 31- április 3., Semmelweis, Budapest) képviselte karunkat. Ezen diákok nevezési, utazási és szállás költségeinek fedezését részben az NTP-OTDKR-14-0014 támogatta.

 

 • Projektazonosító: NTP-TDK-14-0019

  • Program címe: PPKE ITK kari TDK kutatóműhelyeinek támogatása
  • Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  • Támogatáskezelő: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
  • A projekt időtartama: 2014. november 1 – 2015. június 30.
  • Támogatás összege: 930.000 Ft
  • Szakmai tartalom:
   • A PPKE ITK TDK kutatóműhelyeinek tevékenysége elsősorban a kari kutatólaborokban valósul meg (Robotika labor, Virva labor, Környezeti értés labor, Ultrahang labor, Szerkezeti bioinformatika és proteomika labor, Biomikrofluidika labor, Mobil alkalmazásfejlesztés labor, stb.), melyet a minden év novemberében megrendezésre kerülő kari TDK zár. A pályázatban közvetlenül a TDK-zó hallgatók vezetett kutatómunkájához szükséges elemeket fogalmaztuk meg: a laborok fogyóeszközigényének, a szükséges irodaszerek, a programban aktívan résztvevő témavezetők megbízási díjának és az OTDK tábla elkészítésének költségeihez kértünk támogatást.
  • A projekt célja a Kar TDK eredményességének megtartása, ill. tovább fokozása. A pályázati program közvetlenül ebbe az irányba hat a kari TDK kutatóműhely kijelölt 6 kutatólaborjának eddigi sikeres tehetségtámogató tevékenységének támogatásával.

 

 • Projekt azonosító: NTP-TDK-13-086

  • Program címe: PPKE ITK kari TDK kutatóműhelyeinek támogatása
  • Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  • Támogatáskezelő: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
  • A projekt időtartama: 2014. február 17 - 2014. június 30.
  • Támogatás összege: 1.5 MFt
  • Szakmai tartalom: 
   • A támogatásra javasolt program célja a PPKE Információs Technológiai és Bionikai karán működő bionikus és mérnök informatikus képzéseken folyó tudományos diákköri kutatások további kibontakoztatása, támogatása és fejlesztése volt.
   • A végrehajtott programmal sikerült további hallgatókat és oktatókat bevonni a TDK munkába kutatás-, és tudománynépszerűsítő előadásokkal. A kutatómunkában részt vevő hallgatók kutatómunkáját és felkészülését a program egyrészt a bionikai kutatásokhoz szükséges alapanyag igényekhez való hozzájárulással, másrészt a prezentációs készségek fejlesztésével segítette.
   • A pályázat által támogatott program a következő elemekre épült:i) hallgatói kérdőív;ii) TDK népszerűsítő előadások; iii) TDK nap; iv) oktatói TDK fórum; v) bionikai fogyóeszközök beszerzése a témában kutató hallgatók számára. A pályázati támogatásnak köszönhetően a fenti programelemeket sikeresen megvalosultak, ugyanakkor a projekt lezárása a kari TDK kutatómunka népszerűsítésének nem a végét jelenti, hanem a kezdetét alapozza meg.