• 2022 eseményei

  • Május 9. (hétfő) délelőtt 9:00 és május 13. (péntek) 14:00 közt Doktorandusz Képviselő-VÁLASZTÁS/ 9th - 13th Mai ELECTIONS of Representatives of the University PhD Student Self-Government (EDÖK)!
    • Választás gombnyomásra! A Neptun/saját webes felületükre lépve az 'Ügyintézés menüből' kiválasztható a 'Kérdőívek' pont, EDÖK választás, unipoll kérdőíven/ Voting at the touch of a button! Go to your Neptun/your own web interface and select 'Questionnaires' from the 'Administration' menu, EDPF Choice, unipoll questionnaire
    • Minden aktív Doktorandusz választhat / all active PhD students can vote!
    • FIGYELEM: szavazati jogukkal egy alkalommal élhetnek/ NOTE: Voting rights may be exercised once
    • EGY Doktorandusz EGY jelöltet CSAK egyszer választhat/ ONE Doctoral student may select ONE candidate ONLY once