• Projektszám: N 62909-19-1-2029
  • Cím: Probabilistic processing of sequential auditory information in noise
  • Futamidő: 2019.01.25 - 2022.01.24.
  • Témavezető: Dr. Ulbert István, Szabó Beáta Tünde
  • Elnyert támogatás: 81.996,- USD
  • A projekt célja egy olyan komputációs modell fejlesztése és tesztelése (viselkedéses és neurofiziológiai kísérletekkel), ami képes a komplex akusztikus környezetet feldolgozni zaj jelenlétének esetén is.
   • A projekt első ütemében (első év) szekvenciális akusztikus ingereket feldolgozó modellt implementálunk, és humán viselkedéses kísérletekkel teszteljük annak relevanciáját. Tesztelendő hipotéziseink ebben a szakaszban:
    • 1. Az átmenetvalószínűségek feldolgozása nem elegendő a szekvenciális akusztikus statisztikai tanulás modelljének építéséhez, az n-gramokon túlmutató, Bayesi chunk tanuló algoritmus viszont jól prediktálja a humán viselkedést;
    • 2. A teljes statisztika feldolgozása a kombinatorikus robbanás miatt nem jó közelítése az emberi agyműködésnek, így az agy mintavételezést folytat az akusztikus inputon, és ezeken a mintákon végez inferenciát. Hipotéziseinket az implementált modellel és a kísérleti eredményekkel teszteljük.
   • A második ütemben (második-harmadik év) a komputációs modellt és a kísérleti paradigmákat kiterjesztjük azokra az esetekre, amikor az akusztikus input zajos. A modell viselkedését humán viselkedéses kísérletekkel, és neurofiziológiai kísérletekkel ellenőrizzük. A neurofiziológiai kísérletekben macskák neurális aktivitását rögzítjük intrakraniálisan, és a különböző akusztikus ingerekre adott agyi válaszokat vizsgáljuk.