A képzés részletei:

Szakfelelős: Dr. Karacs Kristóf egyetemi docens

Képzés nyelve: angol

Az IPCV mesterképzés mintatanterve a 2023-24-es tanévre.

 

Jelentkezés a képzés saját weboldalán (ipcv.eu) keresztül!

Az Image Processing and Computer Vision (IPCV) Erasmus Mundus közös nemzetközi mesterképzés a PPKE ITK angol nyelven zajló 120 kredites mesterképzési programja, amely két rangos külföldi egyetem, az Université de Bordeaux (Franciaország), illetve az Universidad Autónoma de Madrid (Spanyolország) közreműködésével valósul meg.

A nemzetközi mesterképzést elvégző hallgatók mindhárom egyetem diplomáját kézhez vehetik.

A hallgatók mesterképzésük során egy félévet (őszi félév) a PPKE ITK-n, egy félévet (tavaszi félév) Spanyolországban, ezt követően pedig egy félévet (őszi félév) Franciaországban töltenek. A program során az évfolyam hallgatói közösen utaznak egyetemről egyetemre; mindhárom egyetemen angol nyelven végzik a képzésben meghatározott tárgyakat. Az utolsó, negyedik szemeszterben minden hallgató az általa választott helyszínen (jellemzően saját országába hazatérve) írja meg diplomamunkáját, illetve végzi el szakmai gyakorlatát.

 

 

A képfeldolgozás és gépi látás ma már nélkülözhetetlen fontosságú számos szakterületen (például az orvostudományban, ipari vezérlésben, távérzékelésben, elektronikus kereskedelemben, automatizálásban stb.). Jelenleg ugyanakkor Európa-szerte igen kevés olyan képzés létezik, amely kifejezetten a képfeldolgozás és a gépi látás témakörére fókuszál. Az Image Processing and Computer Vision (IPCV) program célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a mesterszakos hallgatók számára, amely a témakörhöz kapcsolódóan sokrétű elhelyezkedési lehetőségeket biztosít a végzetteknek.

 

 

Az IPCV mesterképzésre való jelentkezés alapfeltétele mérnöki, informatikai vagy matematikai szakon szerzett, legalább „jó" minősítésű BSc diploma, valamint legalább B2 szintű komplex angol nyelvvizsga. Amennyiben az ITK valamely mesterképzésére (Mérnökinformatikus MSc, Info-bionika mérnöki MSc vagy Orvosi biotechnológia MSc) járó hallgató felvételizik sikeresen az IPCV képzésre, úgy képzésváltással kerül át az IPCV mesterképzésre.

 

 

A képzés költsége, ösztöndíjak:

A program Erasmus Mundus ösztöndíjat kínál a világviszonylatban legjobb tanulmányi eredményt felmutató diákok számára. Az Erasmus Mundus ösztöndíj fedezi a képzés teljes tandíját és a teljes körű egészségbiztosítást, valamint anyagi hozzájárulást biztosít a megélhetési költségekhez. Az Erasmus Mundus ösztöndíjat a képzés teljes időtartamára lehet elnyerni, pályázni az IPCV képzésre való jelentkezéssel egyidőben szükséges.

képzés önköltséges formában is meghirdetésre kerül. Ennek költségeiről képzés weblapján lehet tájékozódni. (A képzés tandíja hasonló a Magyaroszágon elérhető angol nyelvű mérnöki képzésekhez, ugyanakkor a hármas diploma szakmailag egyértelműen nagyobb lehetőségeket rejt.) Az önköltséges hallgatók számára a megélhetési költségek támogatására a spanyol, illetve a francia félév idejére Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj, illetve a negyedik féléves szakmai gyakorlathoz (annak külföldi teljesítése esetén) Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázható. 

További részletek a képzés honlapján: ipcv.eu.

 

Jelentkezés és további információk:

  • Az IPCV képzés angol nyelvű weboldala: ipcv.eu
  • Tantárgyak
  • A jelentkezési időszak minden év novemberében kezdődik. A pontos dátumokról, illetve a jelentkezési feltételekről a honlapon tájékozódhat. 
  • Érdeklődés e-mailben (magyarul és angolul): international.office@itk.ppke.hu
  • Telefon: (1) 886 4702
  • Személyesen: ITK Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, 122. iroda (előzetes bejelentkezéssel)