A TVSZ 20. § és annak kari kiegészítő rendelkezései szerint más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási intézmény hallgatója az érintett kar Tanulmányi Bizottságának engedélyével, vendéghallgatói jogviszony keretében folytathat tanulmányokat az Egyetemen. A vendéghallgatás iránti kérelmet a Tanulmányi Osztályon lehet benyújtani személyesen, előre egyeztetett időpontban, az itt letölthető „Kérelem vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez" űrlap kitöltésével a Fontos határidők alatt megadott dátumig.

A kérelemben meg kell jelölni a hallgatni kívánt tantárgyakat, és csatolni kell hozzá a hallgató anyaintézményének hallgatói jogviszony-igazolását az adott félévről, illetve be kell fizetni a Tanulmányi Bizottsági (TB) kérvény díját (3300Ft). A vendéghallgatói jogviszony folytatásához a kérvényt minden félévben újra be kell nyújtani. Amennyiben a vendéghallgató nem nyújt be a félév elején új kérvényt, vagy a hallgató jogviszonyát őszi félév esetén szeptember 30-ig, tavaszi félév esetén február 28-ig nem tudja igazolni, úgy a vendéghallgatói jogviszonyát a Tanulmányi Osztály megszünteti.

A vendéghallgatás finanszírozási formája megegyezik az anyaintézmény finanszírozási formájával. Amennyiben a hallgató ott önköltséget fizet, a vendéghallgatás díja 15000Ft/kredit. Ha államilag támogatott képzés hallgatója, a vendéghallgatás díjtalan.

A vendéghallgatói jogviszony azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az anyaintézményében megszűnik. A hallgató hallgatói jogviszonyának megszűnését köteles haladéktalanul bejelenteni a Tanulmányi Osztályon. Vendéghallgatói jogviszonya megszűnésekor a vendéghallgató részére a jogszabályban meghatározott kreditigazolást kell kiállítani, amely megfelelően igazolja a hallgató által teljesített tanulmányi követelményeket, és alapjául szolgálhat egy esetleges kreditátviteli eljárásnak.

A vendéghallgatóra a vendéghallgatói jogviszonya alatt a PPKE ITK saját hallgatóira vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.