2018-1.2.1-NKP-2018-0008

 • Projekt címe: A mesterséges intelligencia matematikai alapjai / Exploring the Mathematical Foundations of Artificial Intelligence
 • Konzorciumi partnerek:
  • MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet – konzorciumvezető
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • Szegedi Tudományegyetem
  • MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • A projekt időtartama: 2018.09.02-2021.09.01.
 • A projekt teljes összköltsége: 990.274.516 Ft
 • A támogatás összege a PPKE részére: 99.882.231 Ft
 • A projekt célja: A mesterséges intelligencia (AI) évtizedek óta az informatikai kutatás nagy ígérete, az ezzel kapcsolatos kutatások átformálták a gondolkodásunkat az ember-gép kapcsolatról. Ennek ellenére a mesterséges intelligencia sokáig beteljesedetlen ígéret maradt, többnyire alacsonyabb szintű funkciókkal. Ez azonban az utóbbi évtizedben megváltozott, és jelentős áttörések születtek. A gépi tanulás egy matematikai módszercsalád, amely napjainkban forradalmasítja a mesterséges intelligencia kutatásokat, és olyan alkalmazások alapjául szolgál, mint a beszédfelismerés, gépi fordítás, számítógépes látás, egészségügyi támogató rendszerek vagy autonóm járművek és robotok. Az iparban óriási erőfeszítéseket tesznek ezen technológiák fejlesztésére és alkalmazására, ugyanakkor a terület elméleti alapjai sok esetben kidolgozatlanok, így például a jelenlegi áttörésekben központi szerepet játszó mélytanulás területén. Nagyon sok gépi tanulásban alkalmazott technika ad hoc próbálkozások és heurisztikákra épülő gondolatmenetek eredménye, erős elméleti alapok nélkül. A magyar matematikaoktatás és -kutatás magas színvonala rendkívüli lehetőséget teremt, hogy felzárkóztassa az országot a jelenleg zajló mesterségesintelligencia-forradalom élvonalához. Pályázatunk célja kettős. Egyrészt hidat szándékozunk építeni a matematikai elmélet és a gépi tanulás gyakorlata között. Célunk az előzetes eredményeink alapján kibontakozó mély összefüggéseket feltárni a nagy hálózatok elmélete — amely területhez a magyar tudomány rendkívül sokat hozzátett — és a mély tanulás alkalmazott területe között. Másrészt szeretnénk megalapozni hazánkban a gépi tanulással kapcsolatos kutatásokat, amely terület ma Magyarországon rendkívül alulreprezentált. Mindezen célok elérése érdekében olyan mesterségesintelligencia-tudásközpontot hozunk létre, amely összekapcsolja az elméleti kutatási tevékenységet a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásával, kétirányú információáramlást lehetővé téve matematikusok és mérnökök között. Fontos feladata a központnak az ország bekapcsolása a téma nemzetközi kutatási hálózataiba a minél gyorsabb hazai felzárkózás érdekében, valamint hogy intenzív interdiszciplináris kapcsolatrendszerrel inspirálja és segítse az iparban, és így a hétköznapokban is használható eredmények megvalósítását. Az alapkutatások kiegészítéseként meg kívánunk valósítani egy olyan interdiszciplináris pilot projektet, amely közvetlenül demonstrálja elméleti kutatásaink gyakorlati alkalmazhatóságát. A projekt elsődleges célja a krónikus sebellátás hatékonyságának javítása a kutatóorvosokkal szoros együttműködésben, felhasználva a gépi látás legújabb eredményeit. Ma Magyarországon körülbelül 200 ezer ember szenved krónikus sebbel, ezért életminőségük javítása és a kezelési költségek csökkentése optimális terápiával jelentős társadalmi hasznossággal bíró eredmény lenne. Az ezzel megvalósuló interdiszciplináris együttműködés megannyi újabb tudományos célkitűzés és eredmény alapjául szolgálhat Magyarországon.
 • A támogatás összegének 100%-a a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból származik.