• A PPKE menedzsmentjének központi fejlesztése TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0013

  • Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0013
  • Projekt címe: A PPKE menedzsmentjének központi fejlesztése
  • A projekt időtartama: 2010. 05. 01. – 2012. 04. 30.
  • A projekt összköltsége: 239 374 935 Ft
  • A kapott támogatás összege: 227 406 188 Ft
  • Kedvezményezett: Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
  • Közreműködő szervezet neve 2010 december 31-ig:
   • Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága – H-1055 Budapest, Bihari János utca 5. Tel.: 301-3200; www.okmt.hu
  • Közreműködő szervezet neve 2011. január 1-től:
   • Az egységes fejlesztéspolitika irányelve mentén, az egyszerűbb és átláthatóbb pályázati rendszer kialakításának érdekében 2011. január 1-jétől a Wekerle Sándor Alapkezelő veszi át a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatainak kezelését, amelyekért ez idáig az ESZA Nonprofit Kft. felelt. A Wekerle Sándor Alapkezelő a fenti határnappal átadja uniós finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP és KMOP pályázatainak kezelését az ESZA Nonprofit Kft-nek. A Strukturális Alapok Programiroda szintén átadja uniós finanszírozású HEFOP, TÁMOP, TIOP és KMOP pályázatainak kezelését az ESZA Nonprofit Kft-nek.
   • ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
    • Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C" épület, ESZA Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata
    • Telefon: (1) 273-4250
    • E-mail: hazaitamogatas@esza.hu; eutamogatas@esza.hu
  • A projekt célja:
   • Projektünk célja az irányítási és menedzsment rendszer egységesítése, és korszerű IT alapokra helyezése. Projektünk négy komponensből áll:
    • Korszerű minőségbiztosítási rendszer kiépítése
    • Adattár alapú vezetői információs rendszer létrehozása
    • A kötelezően vállalt pályakövetési metódus mellett egyedi megközelítést alkalmazva, saját fejlesztésű diplomás pályakövető rendszer fejlesztése
    • Egységes alapokon nyugvó egyetemi Alumni rendszer kialakítása 

 

 • Tudományos kutatások kibontakoztatása a PPKE-n (TÁMOP-4.2.1./B-11/2-kmr-2011-0002)

  • Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.1./B-11/2-kmr-2011-0002
  • Projekt címe: Tudományos kutatások kibontakoztatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
  • A projekt időtartama: 2012.01.01. – 2013.12.31.
  • A kapott támogatás összege: 920 045 854 Ft
  • Kedvezményezett: Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
  • A projekt célja:
   • A tudományos kutatások kibontakoztatása.
  • A négy al-cél, főirány:
   • Szellemi potenciál fejlesztése
   • Kiemelt kutatási területek minőségi fejlesztése
   • Intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése
   • Jövőkép kialakítása a kiemelt kutatási területeken
  • Sajtóanyag
  • Sajtóanyag
  • Kiadvány
  • Sajtó

    

 • ELTE – PPKE informatika tananyagfejlesztési projekt TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0052

  • Készült a Társadalmai Megújulás Operatív Program keretében kiírt „Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére" című pályázati felhíváshoz.
  • Pályamű címe: ELTE – PPKE informatika tananyagfejlesztési projekt
  • Konzorciumi partnerek: Eötvös Loránd Tudományegyetem (konzorciumvezető), Pázmány Péter Katolikus Egyetem ITK
  • A projekt időtartama: 2012.01.01-2014.04.30
  • A támogatás összege a PPKE ITK részére: 9.821.708 Ft
  • A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 • Tehetségtámogatás a PPKE-n (TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0014)

  • Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0014
  • Projekt címe: Tehetségtámogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
  • A projekt időtartama: 2012.01.01. – 2013.12.31.
  • A kapott támogatás összege: 314 500 000 Ft
  • Kedvezményezett: Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
  • A két legfontosabb projektelem:
   • A doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése
   • A tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységének fejlesztése és egy szakkollégium fejlesztése

 

 • TÁMOP-4.2.1/1/08/1/KMR

  • Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt Tudáshasznosulást, Tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése című pályázati felhíváshoz.
  • Pályamű címe: Budapest Bioscience Business Hub – Innovatív kelet-közép európai biotechnológiai vállalkozások létrehozását szolgáló közös technológiai transzfer
  • A projekt időtartama: 2009.09.01. - 2012.02.28.
  • A támogatás összeg: 51.486.517 Ft.
  • A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
  • Összefoglaló értékelés

 

 • TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0006

  • Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre című pályázati felhíváshoz.
  • Pályamű címe: Molekuláris bionika és Infobionika szakok tananyagának komplex fejlesztése konzorciumi keretben
  • Konzorciumi partnerek: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar (konzorciumvezető), NORDEX Kulturális és Kereskedelmi Kft., Semmelweis Egyetem
  • A projekt időtartama: 2010.01.01. – 2011.11.30.
  • A támogatás összege a PPKE ITK részére: 54.794.265,- Ft.
  • A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
  • A projektben kidolgozott tantárgyak és felelőseik
  • A kidolgozott tananyagok
  • Záró konferencia programja
  • Záró konferencia kiadványa