A Jedlik Laboratóriumok három kiemelt területen folytatnak kutatásokat: a biológia, az informatika és az infobionika területén, négy, tizenhat, illetve tizenhárom kutatócsoport részvételével. A kutatócsoportok aktívan együttműködnek egymással, erős interdiszciplináris szemléletet támogatva vizsgálataikban. A biológia, a bionika, az elektrotechnika és az informatika legújabb fejlesztéseinek beépítésével a Kar biztosítja, hogy a programok a technológiai fejlődés élvonalában maradjanak.

A Kar kutatásainak egyik figyelemre méltó aspektusa az egyetemi és főiskolai hallgatók aktív részvétele. Az innovatív projektekben való részvételük eredményeképpen már hét spin-off vállalkozás indult el a Pázmány ITK-ról. Jelenleg a Kar akkreditált doktori fokozatot és habilitációt ad ki az elektrotechnika, az informatika és a biológia területén.

A Pázmány ITK a kutatási területek széles skálájára összpontosít, beleértve a biológia által inspirált és neuromorfikus modelleket, a bioinformatikát, a rendszerbiológiát, a nanotechnológiát, a molekuláris dinamikát, az optikai modellezést, az érzékelést és a bio-interfészeket.

Emellett olyan témákat vizsgálunk, mint a celluláris hullámszámítógépek, hardver-szoftver technológiák, mikroelektronikai rendszerek, szenzoros eszközök, emberi nyelvi technológiák, távjelenlét, multimédia, érzékelő robotika, navigáció, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, szoftvertechnológia, digitális számítógépes algoritmusok, orvosi diagnosztika, valamint rehabilitációs alkalmazások.

Prof. Roska Tamás (1940-2014), a Pázmány ITK alapító dékánja és a Jedlik Laboratórium első vezetője egy erősen kutatásorientált Kart kívánt létrehozni, amelynek Európában egyedülálló módon az a célja, hogy szinergiát alakítson ki az informatika és az idegtudományok között. Ennek érdekében az ITK a Magyar Tudományos Akadémia néhány kiváló idegtudósával is együttműködést alakított ki.

Az ötlet megvalósulása és a Kar megalakulása óta 25 év telt el. Azóta a Jedlik Laboratóriumokban virágzik a bioinformatikai, biológiai, elektronikai és informatikai kutatás, és ahogy új multidiszciplináris kutatási irányok jelentek meg, a kutatási területek a bioinformatika, a nanotechnológia, a robotika és a mesterséges intelligencia területével bővültek. Jelenleg 33 kutatócsoport dolgozik a Jedlik Laboratóriumokban, és kezdtük elérni az épület maximális kapacitását, ami a Kar milyen sikeres bővülését mutatja.

Roska professzor emberi és tudományos örökségének megőrzése és a Karon folyó minőségi kutatás feltételeinek aktív fejlesztése továbbra is nagy hangsúlyt kap a Pázmány ITK-n.

Prof. Csikász-Nagy Attila
A Jedlik Ányos Laboratórium vezetője
Kutatási és innovációs dékánhelyettes