• Hiteles Ember Alapítvány
    • Az Alapítvány célja a felsőoktatási intézmények, kiemelten a katolikus felsőfokú oktatási intézmények támogatása, valamint, hogy ezen intézmények BSc, MSc és PhD képzéseiben résztvevő, rászoruló hallgatók tanulmányaihoz, belföldi és külföldi konferenciákon való részvételéhez anyagi segítséget nyújtson.
  • Info-Bionikai Egyesület
    • Az Egyesület egyik legfontosabb célja a fiatal szakemberek elhelyezkedését és tehetségük kibontakoztatást elősegítő tevékenység.