Az Info-Bionikai Egyesületet 2011-ben alapították a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának (PPKE ITK) oktatói és kutatói. Létrejöttét az motiválta, hogy PPKE ITK sokkal több egy hétköznapi egyetemi karnál: a Kar nemzetközi hírű oktatói-kutatói gárdája valódi szakmai-szellemi műhely megteremtésén fáradozik.

Az Egyesület egyik legfontosabb célja tehát a fiatal szakemberek elhelyezkedését és tehetségük kibontakoztatást elősegítő tevékenység. Szeretnénk a bionikát mint tudományágat és iparágat a "köztudatba hozni", hogy a Kar bionika szakos hallgatóinak és végzőseinek szakmai útját ezáltal is egyengethessük, hogy munkaerő-piaci látszólagos hátrányaikat is eltüntethessük, megismertethessük a világgal, a szakmai körökkel, hogy mit álmodtak meg a PPKE ITK alapítói, amikor egy forradalmian új tudományterületet, az Info-bionikát önálló szakként akkreditáltatták, és kezdték meg a hallgatók oktatását.

Célunk elősegíteni az info-bionikai technológia magyarországi és nemzetközi kibontakoztatását, a kutatást, fejlesztést, innovációt. Alapszabályunk értelmében az Egyesület fő feladata szakmai és érdekképviselet ellátása az info-bionika területén, melyek az alábbi tevékenységek mentén valósulnak meg:

• műszaki-tudományos elemző, oktató és publikációs tevékenység folytatása és támogatása,
• az egyesület céljaival összhangban működő, azt megvalósító egyéb szervezetek alapítása, működtetése,
• fiatal szakemberek elhelyezkedését és tehetségük kibontakoztatását elősegítő tevékenység,
• az egyesület által működtetett, illetve alapítandó szervezetek kutató-fejlesztő, innovációs tevékenységének támogatása, működési feltételeinek javítása, elősegítése.

Kérjük, hogy amennyiben célkitűzéseinkkel egyetért, akkor támogassa Egyesületünket.
Adója 1%-nak felajánlásával segítsen törekvéseink megvalósításában:
adószám:  18214349-1-42

Amennyiben a támogatás utalásakor megadja nevét, székhelyét, adóazonosító számát, a támogatás érvényesítéséhez szükséges igazolást a befizetést követően kiadjuk.

Egyesületünket támogathatja közvetlen befizetéssel is:

Bankszámlaszám: 11709040-20000404

Támogatásukat előre is megköszöni az Egyesület tagjainak nevében:

Dr. Oláh András, elnök