RET - Regionális Egyetemi Tudásközpont pályázat 2004

Konzorciumi tagok: SOTE, PPKE-ITK, KOKI, Richter

 • Képalkotó-processzáló-diagnosztikai eszközök és eljárások (résztéma)

  • A modern bio-kísérleti és orvosi diagnosztikai készülékek nagy részében meghatározóak a képalkotó eljárások. Ezek egy része nemcsak statikus képeket, hanem valós idejű mozgó képeket eredményez. Ezen a területen a topografikus képek non-invazív sugárzásra, nyomásra, és más hatásokra keletkezett, mesterségesen érzékelt 2 és 3 dimenziós kép-folyamok. Ezek a képek új dinamikus képelemző, érzékelőkre visszaható, és diagnosztikai felismerő technológiák útján válnak a modern orvoslás fontos új eszközeivé.
  • Újabban fontossá válnak a klasszikus orvosi diagnosztika tapintó, vizuális elemző, szagló, halló "vizsgálat"-ainak mesterséges érzékelőkkel lefolytatott hasonmásai. Ezekben az elektronika harmadik hullámának az "érzékelők forradalmának" eredményeként piacra kerülő, olcsó érzékelő tömbök és mikro-beavatkozó eszközök katalizátor szerepet játszanak. Fontosak a most kutatott non-invazív egyéb érzékelések (például magzati szívhang passzív elemzése), valamint e nanoelektronika nemzetközi együttműködésben művelt legújabb irányzatai (pl. nano-antennák).
  • A kutatási témák:
   • Bionikus szemüveg
   • Amblyopia projekt
   • Echókardiográfiás képelemző módszer továbbfejlesztése
   • Tapintó eszközök diagnosztikai alkalmazásának feltárása
 • Bionikus interfészek (résztéma)

  • A kutatási program célja olyan érzékelők (multielektródok) kidolgozása ill. továbbfejlesztése, amelyek alkalmasak agyi bioelektromos jelek elvezetésére, lokális anyagadásra és a bioelektromos- és optikai-jelek egyidejű detektálására. Az állatkísérletekben kipróbált multielektródokat az OITI és a KOKI munkatársaival együttműködésben, idegsebészeti műtétek során epilepsziás betegekbe beépítve tanulmányozni kívánják az epilepsziás jelek patomechanizmusait. Az így nyert ismeretek hasznosításával a program későbbi szakaszában olyan beépíthető neuroprotézis rendszer kifejlesztése válhat lehetővé, amely pl. epilepsziás betegbe beépítve elektromos ingerlés révén a roham megelőzését teszi lehetővé. Állatkísérletekben vizsgálni kívánják az agykérgi neuroprotézisek alkalmazási lehetőségeit. A Jedlik Laboratórium és a Richter Gedeon Rt. munkatársainak együttműködésével olyan kutatási és kísérleti fejlesztési munka kezdődött, amely lehetővé teszi új, innovatív gyógyszerbevitel kidolgozását. Adatbázis rendszert dolgoznak ki az epilepsziás betegek idegsebészeti ellátásáról.
  • A kutatási témák:
   • Az EKP és az epilepsziás aktivitás állatkísérletes modelljei
   • Az epilepsziás folyamat intrakortikális mechanizmusainak elemzése
   • A kognitív eKP-k intrakortikális generátorainak vizsgálata
   • Temporális lebeny epilepsziás aktivitás intraoperatív vizsgálata
   • A hemodinamikus és az agykérgi elektromos aktivitás kortikális vizsgálata
   • Cochleáris és agyi akusztikus protézisek
   • Lokális mikroinjektálásra alkalmas eszközök
   • Bioinformatika számítástechnikai alaprendszerének kidolgozása

A kutatásokban az ITK kutatói mellett posztdoktorok és doktoranduszok is részt vesznek.