A Dékáni Hivatal a dékán munkáltatói jogköréhez szorosan kapcsolódó feladatokat és a Kar adminisztratív működésének koordinálását végzi.

A Dékáni Hivatalt a dékáni hivatalvezető vezeti, aki munkatársaival együtt az alábbi főbb feladatköröket látja el:

 • Humánpolitikai feladatok
 • Kari kiadványok szerkesztése
 • Marketingfeladatok
 • PR-feladatok
 • Kari rendezvények szervezése, koordinálása
 • Sajtófigyelés
 • Központi irattári feladatok
 • Kapcsolattartás a hallgatói érdekképviseleti szervezettel és öntevékeny csoportokkal
 • Órarenden kívüli rendezvények és külsős igénylők számára terembérlés
 • A Kar épületének üzemeltetésével és az épületfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos egyeztetésekben, éves tervek összeállításában a Kar képviselete
 • A Kar épületével illetve az oktatással és adminisztrációval kapcsolatos beszerzések indítása
 • Napi szintű kapcsolattartás a Gondnokság vezetőjével
 • A Kar oktatói és doktoranduszai számára utaztatási feladatok ellátása
 • A Kar beléptető rendszerének az üzemeltetése
 • Kari levelezőlisták koordinálása

Félfogadási rend:

 • Hétfő - Csütörtök: 9:00-14:00
 • Péntek: 9:00-12:00

 

A Dékáni Hivatal munkatársai

 

Szalay Marianna
dékáni hivatalvezető
E-mail: szalay.marianna@itk.ppke.hu; dekani.hivatal@itk.ppke.hu
Telefon: +36 1 886 4703

 


Adorján Lívia
dékáni referens
E-mail: adorjan.livia@itk.ppke.hu; dekani.hivatal@itk.ppke.hu
Telefon: +36 1 886 4703