• A Biológiai adatelemző szakirányú továbbképzés egy két féléves, 60 kredites program, mely angol nyelven, teljesen online távoktatási formában valósul meg. Fókuszában a nagy skálájú molekuláris biológiai adatok elemzéséhez szükséges háttértudás és technikai készségek átadása áll. A különböző szövetek, és egyre inkább egyedi sejtek vizsgálatából származó genomikai, transzkriptomikai és proteomikai adatok hatalmas mennyisége olyan szakemberek képzését kívánja meg, akik a nagy áteresztőképességű adatelemzés több aspektusában is jártasak. A program célja a biomolekuláris adatok kezelésének és értelmezésének minden területét ismerő szakemberek képzése és felkészítése az akadémiai és ipari szféra szükségleteinek megfelelően. A képzésben hangsúlyosan jelennek meg az R környezetben végzett elemzések, de tartalmaz Python és Java ismereteket is. A program áttekintést ad a biostatisztika, szekvenciaelemzés témaköréből, a nagy áteresztőképességű genomikai, proteomikai és traszkriptomikai vizsgálatok bioinformatikai aspektusaiból, valamint filogenetikai és szerkezeti bioinformatikai ismeretekből.
  • A képzés elméleti és gyakorlati anyagai e-learning felületen érhetőek el. Az egyes tantárgyak számos önálló feladat megoldását követelik meg, melyekhez természetesen az oktatók konzultációk formájában segtíséget adnak. A határidők és a feladatok átláthatóan, blokkos beosztásban érhetőek el, és azon belül a tanulók szabadon oszthatják be idejüket. A képzés témavezető által felügyelt, 12 kredites projektmunkával zárul.
  • Az oktatók a bioinformatika különböző területeinek szakértői, és aktív kutatómunkát végeznek. Ennek megfelelően ismerik a szakterület legújabb eredményeit. Évek óta tartanak egyetemi kurzusokat a BSc-től a a PhD képzési szintig. A program a PPKE és az online bioinformatika oktatásra specializálódott HiDucator Ltd. közös szervezésében valósul meg.
  • A képzésre bionikai, molekuláris biológiai vagy informatikai területen szerzett BSc diplomával lehet jelentkezni. Ezen felül követelmény a biomolekulák szekvenciájával, szerkezetével és funkciójával kapcsolatos alapvető ismeretek megléte. Az intézmény fenntartja a jogot arra, hogy a jelentkezőket interjú keretében meghallgassa, hogy felmérje a belépéshez szükséges tudásszint meglétét.
  • A képzés ára: 1,100,000 HUF / félév.
  • Kapcsolat: biodata@itk.ppke.hu
  • Jelentkezési határidő, a következő nyílt nap időpontja és további információk: a Biodata Analysis képzés oldalán találhatók