Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) Együttműködés

 • 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR-2022-00015

 • Kedvezményezett: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • Támogatás mértéke: 100%
 • Projekt címe: Érzékelő-robotikai alkalmazások a katasztrófavédelem számára
 • Szakmai vezető neve, elérhetősége: Dr. Cserey György; cserey.gyorgy@itk.ppke.hu
 • Szerződött támogatás összege: 70 000 000,-Ft
 • Projekt zárási dátum: 2025.12.31.
 • Ismertető 
  • A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán széles körű, élvonalbeli kutatás indult, melyet a Dunában elsüllyedt Hableány kirándulóhajó katasztrófája motiválja, célja egy olyan rendszer megvalósítása, ami egy katasztrófa során az áldozatok felkutatását és mentését jelentősen megkönnyíti és nehéz körülmények között is lehetővé teszi.
  • A kutatás során több olyan eszköz fejlesztési lehetőség körvonalazódik, melyekre igény van és alkalmazásra kerülhet. A projekt célja ezeknek a kutatás-fejlesztéseknek gyakorlati alkalmazhatóságának és így a technológia transzfernek az elősegítése is. A projekt keretében szeretnénk tovább erősíteni Koreai kapcsolatunkat, a kutatás-fejlesztési feladatokba történő aktív bevonásuk mellett, fontosnak érezzük a téma Koreai érintettségét és eredményeink tengeri alkalmazhatóságának vizsgálatát is.

 

 • TÉT_16-1-2016-0122

 • Készült a Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) Együttműködés támogatása (TÉT_16) pályázati felhívásra
 • Pályamű címe: Université Bordeaux – Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Balaton Programja" – Algoritmus-fejlesztés és ennek FPGA-s megvalósítása
 • A projekt időtartama: 2018. július 1 – 2019. június 30.
 • A támogatás összege a PPKE ITK részére: 1.055.400,- Ft
 • A projekt tartalmi összefoglalója:
  • A képfeldolgozás témakörben az originális közelítést az jelenti, hogy az algoritmusokat egyes hullámszámítógépeken: analóg és logikai (analogikai) térbeli számítógépek, nevezetesen az analóg téridőbeli nemlineáris hullám dinamikák és a lokális és globális logikai operátorok által generált algoritmusok topografikus folyamokon (képfolyamokon) értelmezzük. Ezen architektúrákban meghatározó a sokezer processzoros, a képpontokhoz/tapintópontokhoz (pixel/luxel) kapcsolódó, fizikailag megkonstruált, főleg lokálisan csatolt processzor seregek alkalmazása. A hardware implementációban nem a teljes spektrumra törekszünk, globálisan és cellánként emulált digitális FPGA implementációt is vizsgáljuk. Kísérleti cél az EMG (ElecroMiGraph) alapú alsókar protézis navigációs rendser vizsgálata.
  • A kutatási eredményeket digitális módon bekapcsoltuk az oktatásba. Itt kiemelt jelentősége van a University Bordeaux és az Autonome University of Madrid egyetemekkel közös képfeldolgozási MSc képzésnek.
 • A projekt legfontosabb célkitűzései:
  • Kiloprocesszoros tömbszámítógép architektúrák komplex számításigényes problémák megoldására. A kutatás célja, hogy a sok ezer processzoros chipek világában egy új számítástudományi illetve számítógép-technológiai metodikát adjon. Ennek lényege, hogy:
  • Nem meglévő algoritmusok parallelizálásáról van szó, hanem kihasználva a processzor és a memóriatömbök celluláris szerkezetében a fizikai illetve logikai közelség precedenciájának meghatározó voltát (ezt jelenti a celluláris kiemelés), újszerű algoritmusok létrehozása, hagyományos módon hatékonyan nem párhuzamosítható feladatok megoldására eszközök kidolgozása.
  • A sebesség, disszipált teljesítmény, felület, számítási pontosság és a külső memóriát elérés sávszélessége a kritikus tervezési paraméterek, amelyeket egyszerre kell kezelni.
  • Alapvető kérdés tehát, hogy hogyan lehet tömb számítógépekre algoritmusokat/szoftvert fejleszteni.
  • A vizsgálni kívánt alkalmazás egy alkar protézis vezérlése mért izomaktivitás alapján.

 

 • TÉT_10-1-2011-0058

 • Készült a NKTH – A*STAR (Szingapúr) – Kétoldalú TéT című pályázati felhíváshoz.
 • Pályamű címe: Újgenerációs eszközök bimolekuláris szekvenciák funkciós annotációjára, neurológiai, pszichiátriai betegségek mutációs adatainak értelmezésére
 • Konzorciumi partnerek: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (konzorciumvezető), Semmelweis Egyetem, Bioinformatics Institute
 • A projekt időtartama: 2011. július 1 – 2014. június 30.
 • A támogatás összege a PPKE ITK részére: 33.350.000,- Ft
 • A projekt a Tudományos és Technológiai Innovációs Alap támogatásával valósul meg.
 • A projekt általános célja a jelen és a közeljövő orvosi, biológiai technikáit kiszolgáló bioinformatikai eszközök fejlesztése.A projekt fő  célkitűzései:
  • I. Számítógépes analízis-modulok fejlesztése fehérjék gyors annotálására, szekvencia-annotációs rendszerekbe illeszthető, gyors adatfeldolgozó ill. adatraktározó modulokat kifejlesztése.
  • II. Transzkript-mutációk funkcionális analízisére alkalmas rendszer elvi vázlatának és eszközeinek kidolgozására, különös tekintetel a nem-kódoló régiók mutációira.
  • III. A kifejlesztett új eszközök tesztelése elsősorban myasthenia gravis ill. mitochondriális rendellenességekben szenvedő betegek klinikai és genomiális adatbázisán.