A háromciklusú képzés első szakasza az alapképzés (BSc), ahol az elméleti alapok elsajátítását és a szakmai alapozó képzést követően megtanítjuk azt is, hogyan kell a megszerzett ismereteket alkalmazni. Ezt segíti, hogy a képzésben jelentős szerepe van az önálló hallgatói munkának, melyet önálló laboratóriumnak és mérnöki tervezésnek neveznek. Az alapdiplomához 210 kredit megszerzése szükséges, ami a mintatanterv szerint haladva hét félév alatt lehetséges. A képzés része a legalább hathetes szakmai gyakorlat is, amely során szerzett tapasztalatok és kapcsolatok az elhelyezkedést is segítik.

A BSc-képzést sikeresen befejezők dönthetnek, hogy közvetlenül munkába állnak, vagy továbbtanulnak. Az alapképzésben az adott szakterület alapozó ismereteit szerezhetik meg. Azok, akik szakterületükön egyetemi szintű tudást kívánnak szerezni, az alapdiploma megszerzése után a mesterképzésben (MSc) folytathatják tanulmányaikat.

Tantervünk európai különlegessége, hogy már a kezdetektől tanítjuk az élővilág információtechnikájának alapjait, elsősorban az idegrendszert és a genetikát. A tanítás a harmadik évtől részben angolul folyik. Az ötödik félév oktatási és vizsgázási nyelve az angol, a felsőbb években a tárgyak nyelve – sok esetben magyarul nem értő hallgatók kedvéért – szintén angol.