A 2024. tanévre kiírt doktori témák

  • Virtuális celluláris gépek, kiloprocesszoros számítógép chipek, celluláris hullámszámítógépek
  • Nano-fotonika, nanoméretű érzékelő és "energy harvesting" eszközök, bio-nano jelenségek modellezése
  • Bioinformatika, proteomika, rendszerbiológia
  • Bio-inspirált navigáció és protézisek (korlátozott képességek pótlása)
  • Érzékelés -, számítás – és mozgatásfelügyelet komplex algoritmusai implementációval
  • Mély szubmikron, MEMS és 3D integrált áramkörök
  • "Lab-on-a-chip" bionikus interfészek, agyi elektródok
  • Ultrahangos orvosbiológiai képalkotás, két- és több-fotonmikroszkópia
  • Különleges optikai-számító eszközök
  • Nyelvtechnológia
  • Kvantitatív idegtudományi modellezés
  • Pulzusdiagnosztika érzékelő-robotikai eszközökkel
  • Téridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés
  • Optimális befektetés hosszú memóriájú árfolyamatok esetén
  • Szövettan alapú ultrahang-képalkotási modell és diagnózis
  • Nanostruktúrált felületek és idegsejtek kölcsönhatása
  • Lokális gyógyszeradagoló mikro-rendszerek optimalizálása

További témák Dr. Szederkényi Gáborral, a Doktori Iskola vezetőjével egyeztethetők.

További kutatási témák (Témavezető és a kutatási téma címe)

  • Csurgay Árpád: Nanoelektronika, nanomagnetika és nanooptika
  • Freund Tamás: Hippocampus neurobiológiája
  • Gáspári Zoltán: 1. Fehérjemolekulák belső dinamikájának modellezése kísérletes adatok alapján: módszerfejlesztés és alkalmazások, 2. Komplex megközelítések a molekuláris evolúció területén
  • Kovács Ferenc: Mély- szubmikron digitális, analóg és kevert módusú VLSI tervezés és mérés
  • Laczkó József: Biomechanikai modellezés
  • Pongor Sándor: Hálózati modellek alkalmazása bioinformatikai problémákra
  • Prószéky Gábor: Humán nyelvtechnológiák és mesterséges értés
  • Szederkényi Gábor: Biológiai motivációjú nemlineáris rendszerek analízise és irányítása
  • Szolgay Péter: FPGA tervezés és mérés, MEMS tervezés és mérés, celluláris szuperszámítógépek
  • Takács György: Infokommunikáció és audio feldolgozás
  • Ulbert István: Kortikális modellezés és bionikus interfészek
  • Zarándy Ákos: Algoritmikus eljárások sokezer processzoros celluláris számítógépeken
  • Závodszky Péter: Biomolekuláris dinamika és proteomika

Általános témakörök, főbb kutatási területek/törzstagok

 • Biológia inspirálta és neuromorf modellek, érzékelés és algoritmusok – Infobionika I. (Freund Tamás, Pongor Sándor, Ulbert István)
  • Látás
  • Hallás
  • Tapintás
  • Multimodális érzékelés, fúzió és navigáció
  • Mozgatás
  • Figyelem, memória és plaszticitás
  • Neuromorf modell könyvtár
  • Genetika-Bioinformatika - kódolás és strukturális adatok
  • Immunválasz inspirálta modellek és algoritmusok
 • Nanotechnológia, molekuláris dinamika, optika - modellezés, érzékelés és bio- interfészek – Infobionika II. (Csurgay Árpád, Závodszky Péter)
  • Nanoelektronika, nanomagnetika és nanooptika
  • Biomolekuláris dinamika és protein folding
  • Biológiai képalkotó eszközök
  • Optikai érzékelők, számítógépek és bio-optikai eszközök
  • Bionikus interfészek konstrukciója és mérése, biokompatibilitás
  • Labor-egy-chip-en és gyógyszeradagoló eszközök
 • Celluláris Hullám Számítógépek és a kapcsolódó hardver-szoftver technológia alapjai (Szolgay Péter, Zarándy Ákos)
  • Képfolyamokon definiált celluláris hullám számítógépekalapjai – komplexitás és tér-időbeli, analóg-bináris hullám-logika
  • A celluláris hullám számítógépek fizikai megvalósításai topografikus processzor tömb architektúrákkal, kevert architektúrák és érzékelő számítógépek
  • Szoftver keretrendszerek és szoftver könyvtárak sokezer processzoros számítógépekben
 • Mikro- elektronikai rendszerek és érzékelő eszközök – tervezés és mérés (Kovács Ferenc, Szolgay Péter, Zarándy Ákos)
  • Mély-szubmikron digitális, analóg és kevert módusú VLSI tervezés és mérés
  • FPGA tervezés és mérés
  • MEMS tervezés és mérés
  • Érzékelő eszközök
 • Humán nyelvtechnológiák és mesterséges értés (Prószéky Gábor)
  • Humán nyelvtechnológiák
  • Mesterséges nyelvek
  • Szemantikus beágyazás érzékelők útján történő mesterséges értéshez
 • Távjelenlét és multimédia (Kolumbán Géza)
  • Mobil platformok és multimodális érzékelő mobil hálózatok
  • Audio és vizuális reprezentáció és algoritmusok
 • Érzékelő robotika és navigáció (Szederkényi Gábor)
  • Multimodális érzékelő tömbök kimeneteinek fúziója
  • Proaktív és adaptív érzékelés-mozgatás
 • Szoftvertechnológia és digitális számítógép algoritmusok (Prószéky Gábor)
  • Új szoftvertechnológiai platformok és programozási metodikák
  • Kevert tartalmú adatbázisok
  • Biztonsági kérdések internet és kevert kommunikációs rendszerekben