A felvételi eljárással, Karunkkal, egyetemi tanulmányokkal (alap- és mesterképzéssel) kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések és válaszok egy helyen!

I. Felvételi eljárással kapcsolatos kérdések

II. Karunkkal kapcsolatos kérdések

III. Alapképzéssel kapcsolatos kérdések

IV. Mesterképzéssel kapcsolatos kérdések

További információért keresse bizalommal munkatársainkat a felveteli@itk.ppke.hu e-mail címen, vagy a  +36 (1) 886 4711 telefonszámon.

I. Felvételi eljárással kapcsolatos kérdések

 • Hány félévig lehet tanulni állami támogatással? Hány szemeszter végezhető el ingyen?
  • A felsőoktatásban, alap- és osztatlan képzésen, illetve mesterképzésen - összesen 12 félévig tanulhat ingyen, ezt hívják támogatási időnek. Fogyatékossággal élő hallgató esetében a támogatási idő maximum 4 félévvel lehet hosszabb. Egy adott szakon a képzési időn felül maximum két félévig tanulhat ingyen. A hét féléves alapképzésen tehát maximum kilenc félévre, míg a négy féléves mesterképzésen maximum hat félévre kaphat állami támogatást (a 12 féléves támogatási idő figyelembe vételével).
 • Lehet-e állami ösztöndíjasként két szakon párhuzamosan tanulni?
  • A párhuzamos képzésre vonatkozó "kedvezmény" megszűnt: két alap- vagy két mesterszakon folytat valaki párhuzamos tanulmányokat, akkor duplán fogynak az államilag támogatott félévei. Fontos, hogy az "elhasznált" félévekbe a megkezdett, de be nem fejezett szemeszterek is beletartoznak, kivéve, ha betegség, szülés vagy más súlyos ok miatt nem tudja teljesíteni a követelményeket.
 • Mennyibe kerül a jelentkezés?
  • A felsőoktatási felvételi eljárás során díjmentesen három képzés jelölhető meg (állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában, azaz összesen 6 sor tölthető ki). Az E-felvételi a díjmentesen megjelölt képzéseken túl rögzített jelentkezési helyek alapján automatikusan kiszámolja és megjeleníti a fizetendő kiegészítő eljárási díjat, amelyet a jelentkezőnek egy összegben kell megfizetnie, a jelentkezési határidőig.
 • Több nyelvvizsga esetén mennyi többletpontot lehet kapni?
  • Ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult, akkor összesen legfeljebb 100 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. (forrás: felvi.hu)
   Mesterképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi jelentkezés feltétele legalább egy államilag elismert angol B2 középfokú komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga megléte.

II. Karunkkal kapcsolatos kérdések

 • Mit jelent az, hogy az Egyetem katolikus?
  • Az egyetem katolikus volta elsősorban oktatóink, munkatársaink belső értékrendjében, illetve a közösségibb elvű szervezeti felépítésben érhető tetten. A kar épületében található kápolnában az egyetemi lelkész hetente egyszer szentmisét tart, fakultatív jelleggel, s akihez bármikor lehet tanácsért, segítségért fordulni. Ezen kívül lelki és hitéleti programokat is szervezünk, és hetente egyszer közösségi alkalmakat tartunk. Az alapképzésen három kötelező tantárgy van, melyek az egyház értékrendjével, a kereszténységgel illetve a Bibliával foglalkoznak.
 • Akkor is jelentkezhetek erre az egyetemre, ha én nem vagyok katolikus?
  • A katolikus diákok számára mindenképp többletet jelent, hogy saját értékrendjükkel megegyező közegben tanulhatnak, vallásukat az egyetemen is különféle formában gyakorolhatják. Ugyanakkor a más vallású vagy nem hívő diákoknak nem kell kötelező jelleggel a fenntartó katolikus egyház világnézetéhez igazodniuk, csupán ennek az értékrendnek a tiszteletben tartását kérjük tőlük.
 • Milyen ösztöndíj-lehetőségekkel rendelkezik a Kar?
  • A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán komplex támogatási rendszer segíti a hallgatókat tanulmányaik sikeres teljesítésében. Ebben egyaránt megtalálhatók a tanulmányi teljesítményen alapuló, illetve a szociális körülmények alapján juttatható támogatási formák és ösztöndíjak. Ezek egy részét az állam, más részét az Egyetem biztosítja. A hallgatók által igényelhető ösztöndíjakról itt tájékozódhat részletesebben.
 • Milyen külföldi ösztöndíj-lehetőségekkel rendelkezik a Kar?
  • A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Különböző külföldi pályázatok (ERASMUS, CEEPUS, Campus Mundi) keretében hallgatóinknak több külföldi egyetemen is lehetősége van tanulmányokat folytatni. A nemzetközi ösztöndíjlehetőségekről itt olvashat részletesen. 
 • Fogyatékkal élőként milyen segítségre számíthatok?
  • Karunk épülete teljesen akadálymentesített, így kerekesszékkel is látogatható. Fogyatékkal élő hallgatóinkat esélyegyenlőségi koordinátorunk segíti tanulmányaik megkezdésekor, hogy hallgatói segítőt találjanak, aki egyénre szabott segítséget nyújt tanulmányaik megkönnyítéséhez. A hallgatói segítő folyamatosan együtt tanul a fogyatékkal élő hallgatóval és segíti őt a mindennapi felkészülésben. A kar ezen kívül digitalizálási lehetőség biztosításával, eszköz- és szoftver beszerzésekkel segíti a rászoruló hallgatókat.

III. Alapképzéssel kapcsolatos kérdések

 • Mennyi lesz idén a ponthatár?
  • Az aktuális ponthatárokról minden évben július végén születik döntés. A korábbi évek felvételi ponthatárai a felvi.hu. ponthatárokat, statisztikákat tartalmazó oldalán találhatók.
 • Hány hallgatót vesznek fel az ITK-ra?
  • Az elmúlt években az alapképzésre valamint mesterképzésre felvett hallgatók létszáma a felvi.hu. ponthatárokat, statisztikákat tartalmazó oldalán találhatók.
 •  Milyen érettségivel ajánlott a szakokra jönni?
  • A matematika mellé nyugodtan választható bármelyik tárgy a felvi.hu-n leírt lehetőségek közül
  • A fentiek közül az egyik tárgyat emelt szinten kell teljesíteni.
 • Ha valaki nem járt matematika / fizika / kémia fakultációra, mennyire lesz nehéz az egyetem?
  • Az esetleges hiányosságok pótlásában segítséget jelent, hogy az első félév alatt van matematika és fizika alapismeretek tantárgy is. Fontos viszont az egyetemi szintű elmélyültebb matematikai, majd informatikai (és a bionika szakon a tágabb értelemben vett természettudományos) ismeretek megszerzésére való kíváncsiság.
 • Hátrányt jelent-e, ha valaki korábban nem tanult programozást?
  • NEM, ez gyakorlatilag semmilyen hátrányt nem jelent. A programozást teljesen az alapoktól kezdve oktatjuk egy egyszerű programozási nyelv segítségével, amivel mindenki könnyebben megértheti egy-egy nyelv „gondolkodásmódját".

IV. Mesterképzéssel kapcsolatos kérdések

 • Milyen nyelven folyik az oktatás?
  • Minden MSc képzés angol nyelvű.
 • Milyen nyelvvizsga kell a jelentkezéshez?
  • A mesterképzésekre való felvételhez legalább középfokú komplex angol nyelvvizsga szükséges.
 • Milyen alapszakról lehet jelentkezni az ITK-s mesterképzésekre?
  • Mérnökinformatikus MSc:
  • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok: mérnökinformatikus BSc
  • Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető szakok: gazdasági informatikus, programtervező informatikus
  • Info-bionika mérnöki MSc:
  • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak: molekuláris bionika mérnöki BSc
  • Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető szakok: biomérnök, villamosmérnök, mérnökinformatikus, vegyészmérnök, biológia, kémia, biológia-kémia, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész
  • Orvosi biotechnológia MSc:
  • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak: molekuláris bionika mérnöki BSc
  • Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető szakok: általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, okleveles vegyész, biológus, biológia-kémia szakos tanár, biomérnök, vegyészmérnök, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, kémia
  • Képfeldolgozás és gépi látás (Image Processing and Computer Vision) MSc:
  • BSc diploma mérnöki, matematikai, informatikai vagy jelfeldolgozási területen
  • Az IPCV képzésre a jelentkezés a képzés saját weboldalán történik!
 • Nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakról történő jelentkezésnek mi a következménye?
  • Ilyen esetben a Kreditátviteli Bizottság (KÁB) előzetesen meghatározza, hogy felvétel esetén a mesterképzés során a hallgatónak milyen alapképzésen hiányzó tárgyakat kell még elvégeznie.
  • Azt javasoljuk, hogy aki komolyan fontolgatja a továbbtanulást valamelyik mesterképzésünkön, ilyen esetben már alapképzése során jöjjön hozzánk vendéghallgatónak, és vegyen fel az adott alapszak mintatantervének releváns tárgyai közül minél többet. Így a mesterképzésre történt felvételt követően már kevesebb tárgyat kell pótolni, ráadásul a mesterképzés legelejébe is nagyobb sikerrel tud bekapcsolódni a biztosabb alapok miatt.
 • Kinek nem kell szóban felvételiznie?
  • Legalább jó rendű (4), 3 évnél nem régebbi alapképzési szak oklevele esetén egyes esetekben kérhető a szóbeli felvételi vizsga helyett a hozott pontok duplázása. Az egyes szakokra vonatkozó speciális szabályokat itt találja.
 • Melyik szakra milyen tárgyakból van szóbeli felvételi?
  • Mérnökinformatikus MSc: két választott tárgy az alábbiak közül: fizika-elektronika, matematika, számítástechnika
  • Info-bionika mérnöki MSc: két választott tárgy az alábbiak közül: kémia, biológia, fizika-elektronika, számítástechnika
  • Orvosi biotechnológia MSc: kémia, biológia
  • Képfeldolgozás és gépi látás (Image Processing and Computer Vision) MSc: a három partneregyetem által közösen végzett, háromlépcsős kiválasztási folyamat (formai bírálat, előszűrés, Skype interjú). További információ itt érhető el.
 • Hol találhatóak a tételek a szóbeli felvételihez?
 • Hogyan zajlik a szóbeli felvételi?
  • A jelentkező tantárgyanként egy-egy kérdést húz, melyről rövid felkészülési idő után felel. A szóbeli felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsga után a vizsgabizottság a nap folyamán vizsgázott jelölteknek eredményt hirdet a szóbeli vizsga pontjairól.