Figyelem! A pontszámítás pontos és részletes szabályait a felvi.hu oldalon találja meg.

Kérjük, az ottani tájékoztatókat tanulmányozzák át részletesen!

Jelen oldalon csak a képzéseinkhez tartozó speciális követelményeket emeljük ki!

Az alapképzésen 500 pontos rendszer a pontszámítás alapja. A felvételi összpontszámot, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredményt 400+100 pontos rendszerben fejezik ki. A pontszámítás három alapfogalma:

 • a tanulmányi pont (maximum 200 pont),
 • az érettségi pont (maximum 200 pont), valamint
 • a többletpont (maximum 100 pont).

A tanulmányi pontok a középiskolai és érettségi eredményekből, az érettségi pontok a szakon meghatározott két érettségi eredményből állnak össze, míg a többletpontok számos más, konkrétan meghatározott jogcímeket takarnak, pl. nyelvvizsgát, szakképesítést, tanulmányi versenyeredményt, sporteredményt. 

A felvételi összpontszám kétféleképpen számolható:

 • tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok,
 • érettségi pontok x 2 + többletpontok.

Ezek közül a felvételiző számára a felvételi rendszer a kedvezőbbet alkalmazza.

Tanulmányi pontok (maximum 200 pont):

 • a középiskolai tanulmányok során – a 9–12. évfolyamon, illetve nyelvi előkészítő év esetén 9–13. évfolyamon – megszerzett eredményekből (osztályzatokból) számítják, maximum 100 pont lehet.
 • és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből (maximum 100 pont) kell kiszámolni.

Érettségi pontok (maximum 200 pont):

 • Az adott szakon előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot.
 • Az érettségi pontok száma egyenlő emelt szinten az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel.
 • Az érettségi pontok száma egyenlő közép szinten az érettségi vizsgán elért százalékos eredmény 67%-val.
 • Mérnökinformatikus BSc képzésen: a kötelező matematika tárgy mellett egy további választható tárgy a következőkből: fizika, informatika, digitális kultúra, informatikai alapismeretek, elektronikai alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, szoftver technológia alapismeretei, hardver technológia alapismeretei, optikai ismeretek, optika ismeretek. Ezek közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.
 • Molekuláris bionika mérnöki BSc képzésen: a kötelező matematika tárgy mellett egy további választható tárgy a következőkből: biológia, fizika, informatika, digitális kultúra, kémia, elektronikai alapismeretek, elektronika alapjai informatikai alapismeretek, vegyipari alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek. Ezek közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Emelt szintű érettségire vonatkozó szabály:

 • Alapképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett.
 • Mérnökinformatikus BSc képzésre és Molekuláris bionika mérnöki BSc szakra jelentkezők esetében is az érettségi vizsgakövetelményként megjelölt tárgyak egyikéből kell emelt érettségit tenni a szabály teljesítéséhez.

Többletpontok (Intézményi pontok)(maximum 100 többletpont):

 • Összesen 100 többletpont szerezhető különböző módokon, amiket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított előzőekben részletezett maximum 400 ponthoz adnak hozzá.
 • A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.  A többletpontokra vonatkozó részletes szabályok a felvi.hu oldalon találhatók meg.
 • Az egyetemen adható többletpontok listája itt olvasható.

A középiskolai katolikus hittan igazolására használható formanyomtatvány ITT elérhető.  

A helyi katolikus egyházközség életében történő aktív részvétel igazolására a formanyomtatvány ITT elérhető. 

 

Pontszámító kalkulátor