A szakkollégiumba személyes meghívás alapján kerülhetnek be azok a tehetséges hallgatók, akik megfelelnek az előírt követelményeknek. 

A kiválasztott hallgatók számára külön gyakorlati csoportot alakítunk is, amelyet a területhez leginkább értő oktató vezet. 

A szakkollégiumban részt vevő hallgatók elsőbbséget élveznek a tárgyfelvételnél: számukra korábban megnyílik a felület és minden választott órára biztosított a bekerülésük. 

A tanév folyamán plusz lehetőségük nyílik speciális órák látogatására: Professor Emeritusok, illetve külsős szakmai előadók által tartott előadásokat látogathatnak, laborbemutatókon és labormunkákban vehetnek részt, továbbá lehetőségük nyílik arra, hogy kutatási projektekhez kapcsolódjanak. 

A programban résztvevő hallgató kollégiumi férőhelyre is jogosult. 

A hallgatók haladását minden tanév végén kiértékeljük, melynek figyelembe vételével dékáni döntés alapján folytathatják a programot a következő évben. 

A Szakkollégiumról részletesen itt lehet tájékozódni.