A 2021-es évre a következő minőségi célkitűzéseket javaslom:

 • Célkitűzés: A Kari szabályzatok aktualizálásának és frissítésének befejezése.
  • Határidő: 2021. első negyedév
 • Célkitűzés: Felmérések: OMHV félévente, Óraterhelés félévente, Távoktatási tapasztalatokról oktatói felmérés és kiértékelés
  • Határidő: 2021. folyamán folyamatosan, ütemterv szerint
 • Célkitűzés: Oktatói óraterhelés elemzése, kiegyenlítésre stratégia kidolgozása (Diplomamunkák, Önálló laboratóriumok figyelembe vételével)
  • Határidő: 2021. év vége
 • Célkitűzés: Nem formális kompetenciák akkreditációjára vonatkozó szabályzat/stratégia megalkotása (például Coursera kurzusok)
  • Határidő: 2021. első félév
 • Célkitűzés: Akkreditációs értékelés elemzése, beavatkozási tervek készítése
  • Határidő: 2021. első negyedév – várhatóan

A célkitűzéseket a KT/3./2021/I.15. határozatával elfogadta.

Tevékenységek a 2021-es évben

 • Kari Minőségbiztosítási Bizottság szabályozása
  • A 2020 évben létrejött KMBB szabályzatához kapcsolódóan az MBJO megalkotta a KMBB Ügyrendjét.
 • Szabályzatok frissítése
  • Az előző évben megkezdett szabályzatfrissítést folytattuk:
   • SzMSz Kari kiegészítés, 2021. május 27, KT Határozat: 14./2021/V.27.
   • TVSz Kari kiegészítés, 2021. július 30., KT Határozat: 18./2021/VII.30.
   • Felvételi Szabályzat Kari kiegészítés, 2021. július 30., KT Határozat: 19./2021/VII.30
   • Intézményi Eljárásend az Erasmus+ KA103-as programhoz, Kari kiegészítő rendelkezések
   • Rendezvényszervezési szabályzat
   • Kari Hallgatói Házirend, KT Határozat 11/2021/IV. 20.
   • Kari Beléptető Szabályzat, KT Határozat 12./2021/IV.20.
   • Kari Könyvtári Szabályzat, KT Határozat 13./2021/IV. 20.
 • MAB akkreditációs jelentéssel kapcsolatos feladatok
  • A MAB intézményi akkreditációs jelentés számos észrevételt megfogalmazott, amelyre reagálva az Egyetem (MBJO, EMBB) egy intézkedési tervet hozott létre. Az intézkedési terv számos teendőt megfogalmaz Egyetemi és Kari szinten egyaránt, részben adatgyűjtési és elemzési, részben pedig konkrét végrehajtandó feladatokkal.

Felmérések és kiértékelésük

 • OMHV
  • A felméréseket nem a Kar végezte. A kapott adatokat elemeztük.
 • Gólyafelmérés, Diplomás felmérés, Lemorzsolódási elemzés, Felvételi adatok elemzése
  • A kapott adatokat a Vezetői Kollégium, Tanulmányi Dékánhelyettes vizsgálta és elemezte. A pandémás helyzet okozta körülmények miatt komplex intézkedés nem került megfogalmazásra.

2021. évi célkitűzések értékelése

 • Célkitűzés: A Kari szabályzatok aktualizálásának és frissítésének befejezése.
  • Határidő: 2021. első negyedév
  • Teljesülés: A beszámolóban ismertetett ütemterv szerint megtörtént, részben a határidőn túl.
 • Célkitűzés: Felmérések: OMHV félévente, Óraterhelés félévente, Távoktatási tapasztalatokról oktatói felmérés és kiértékelés
  • Határidő: 2021. folyamán folyamatosan, ütemterv szerint
  • Teljesülés: A felmérések és kiértékelésük az ütemtervnek megfelelően elkészültek. A távoktatási tapasztalatokról szóló felmérésre az oktatói értekezlet során került sor.
 • Célkitűzés: Oktatói óraterhelés elemzése, kiegyenlítésre stratégia kidolgozása (Diplomamunkák, Önálló laboratóriumok figyelembe vételével)
  • Határidő: 2021. év vége
  • Teljesülés: Az óraterhelés és a oktató-kutató munka együttes értékelése megtörtént, az adatok elemzése nem fejeződött be, így a stratégia kidolgozására nem került sor. Ezt a következő évre ütemezzük át.
 • Célkitűzés: Nem formális kompetenciák akkreditációjára vonatkozó szabályzat/stratégia megalkotása (például Coursera kurzusok)
  • Határidő: 2021. első félév
  • Teljesülés: A KÁB értékelte a helyzetet és egy rövid tájékoztató anyag kidolgozását megkezdte. Az folyamat komplexitása miatt további tapasztalatszerzés és értékelés szükséges részletes stratégia kidolgozására.
 • Célkitűzés: Akkreditációs értékelés elemzése, beavatkozási tervek készítése
  • Határidő: 2021. első negyedév – várhatóan
  • Teljesülés: A kiértékelés és az intézkedési terv a központi koordinációval megtörtént, a beavatkozási tervek kivitelezésének aktuális állását az előzőekben került részletezésre.

A jelentést a KT/ 2./2022/I.24 határozatával elfogadta.