Erasmus+ 

Új lehetőség. Új szemlélet. 

Mik az Erasmus+ program céljai? 

 • A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre, mint: 
  • kommunikáció 
  • szervezési készség 
  • vállalkozási kedv erősödése 
  • döntéshozatali képesség 
  • digitális készségek 
  • nyelvtudás 
  • szociális és kulturális nyitottság. 
 • A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés szintjének növelése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával. 
 • A nyelvoktatás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység népszerűsítése. 
 • Az oktatók és intézményi munkatársak mobilitásával a felsőoktatási intézmények munkatársai külföldön történő tanítással, valamint szakmai fejlesztéseken, továbbképzéseken való részvétellel új oktatási környezettel ismerkedjenek meg, innovatív pedagógiai, tanterv fejlesztési és digitális készségeket sajátítsanak el. 

 

További információk: