• Székhely: 1083. Budapest, Práter utca 50/a.
    • Telefon: (06-1) 886-4728
    • E-mail: jakfalvy.edit@itk.ppke.hu

A 2003. február 14- én 2 millió Ft törzstőkével, magánalapítványként alakult közhasznú alapítvány célja a felsőoktatási intézmények, kiemelten a katolikus felsőfokú oktatási intézmények támogatása, valamint, hogy ezen intézmények BSc, MSc és PhD képzéseiben résztvevő, rászoruló hallgatók tanulmányaihoz, belföldi és külföldi konferenciákon való részvételéhez anyagi segítséget nyújtson.

Az alapítvány további céljának tekinti az információs technológiai területeken folyó oktatás és a különböző tudományágak közötti (multidiszciplináris) összefüggések oktatásának és kutatásának támogatását. Segíteni kívánja a végzett hallgatók piaci lehetőségeit a gyakorlati képzések támogatásával, melynek keretében több jelentős társasággal (mint pl. Richter Gedeon Nyrt, Nokia Kft, Lufthansa Kft, GE Hungary Kft ) kötött erre vonatkozó támogatási szerződést. Ezek a cégek nem csak a végzős hallgatók gyakorlati ismereteinek bővítését segítették, hanem több végzős  hallgató munkahelyet is talált náluk.

A katolikus felsőoktatási intézményekben tanuló kiemelkedő képességű, de hátrányos helyzetű hallgatók támogatása, az esélyegyenlőség biztosítása.

A számos társaság és magánszemély által támogatott alapítvány az alapítása óta eltelt időszakban több mint 80 hallgatónak juttatott átlagosan 450 ezer forint/fő/év támogatást tanulmányaikhoz, külföldi konferenciákon való részvételükhöz, szakirányú továbbképzéseikhez, valamint több szervezet is támogatta céljainak megvalósítását 300 ezer forinttól 18 millió forintig terjedő összegekkel. Ezek között volt kutatólabor felszerelése, kulturális megmozdulások (kórus fellépések), Educatio kiállításon való megjelenés.

Amennyiben úgy gondolja, hogy célkitűzéseinkkel egyetért, kérjük, hogy személyi jövedelem adója 1 %- val támogassa az alapítvány munkáját. Lehet, hogy az Ön gyermeke, unokája is az alapítvány segítségével bővítheti ismereteit külföldi tapasztalatok révén.

  • Adója 1%- nak felajánlásával, segítsen törekvéseink megvalósításában!
  • Adószám: 18109630-1-42

Amennyiben a munkáltatója nyújtja be az Ön bevallását, tudnia kell, hogy a papíralapú "Rendelkező nyilatkozat csak akkor érvényes, ha a borítékon olvashatóan feltünteti az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a leragasztott borítékot a hátoldalán - a leragasztást keresztben átírva - névaláírásával ellátja, és így átadja a bevallással foglalkozó ügyintézőnek, aki majd csatolja az adóbevallásához és továbbítja az adóhatósághoz.

Amennyiben Ön a bevallását elektronikusan nyújtja be, a rendelkező nyilatkozat elküldhető elektronikusan is. A nyomtatvány letölthető az www.apeh.hu oldalról a "Letöltések" fülön (bal oldalon) belül a "Nyomtatványkitöltő" program letöltése után, a nyomtatványok között külön megtalálható.