• Vezető: Prof. Kovács Mihály
  • Tag: Vághy Mihály András
  • Számos idő- és térfüggő folyamat matematikai modelljét parciális differenciálegyenletet írja le. Ha az egyenletben bizonytalanság is található, akkor a bizonytalanság sztochasztikus parciális differenciálegyenletek segítségével modellezhető.
  • Amennyiben egy adott helyen és/vagy időpontan zajló folyamatra térben és/vagy időben távolabbi események is hatással vannak akkor nemlokális differenciálegyenletek segítségével írhatjuk le a folyamatot. A fenti egyenletek matematikai elmélete és numerikus analízise áll a csoport munkájának fókuszában.