• Vezetők: Prof. Freund Tamás, Dr. Káli Szabolcs, Prof. Liposits Zsolt
  • Tagok: PhD hallgatók: Mohácsi Máté, Tar Luca, Farkas Gábor; MSc hallgatók: Szabó Boglárka, Házi Veronika Panna
  • Az Agykéreg Kutatócsoport Elméleti Idegtudományi Laboratóriuma számos különböző matematikai és szimulációs módszer segítségével vizsgálja a hippokampusz idegsejtjeinek és hálózatainak dinamikáját és funkcióit, gyakran a csoport más tagjai által végzett kísérletes munkát kiegészítve.
  • Az elméleti idegtudomány (computational neuroscience) módszerei lehetővé teszik számunkra az adatok tömör és kvantitatív leírását, a hipotézisek tiszta és pontos megfogalmazását, valamint azt, hogy mechanisztikus modellek felhasználásával kapcsolatot teremtsünk a különböző tér- és időskálákon leírt jelenségek és az eltérő szerveződési szintek között. A modellek felépítéséhez a kísérleti adatok szolgáltatják az alapvető megkötéseket, és a modellek jóslatainak ellenőrzésére szintén kísérletes módszerek felhasználásával nyílik lehetőség.
  • Néhány fontosabb kutatási témánk a következő: szinaptikus integráció és nemlineáris folyamatok idegsejtek dendritjeiben; a hippokampuszra jellemző populációs aktivitási mintázatok (éles hullámok, théta, gamma és ripple oszcillációk) keletkezése és funkciói; térbeli és memória-reprezentációk tárolása és előhívása a hippokampuszban; idegsejt-paraméterek meghatározása kísérleti adatok felhasználásával, valamint a paraméter-illesztés várható pontosságának becslése.
  • Bővebb információk