• Vezető: Prof. Gáspári Zoltán
  • Tagok: Dr. Péterfia Bálint, Dobson-Kálmán Zsófia, Nagy-Kanta Eszter, Sánta Anna, Farkas Fanni, Szabó András László, Varga Soma
  • A laboratórium kutatási témája a szinaptikus jelátvitelben részt vevő egyes fehérjék szerkezet-funkció összefüggéseinek vizsgálata kísérletes és számítógépes módszerekkel. A kísérletesen vizsgálni kívánt fehérjéket biotechnológiai úton állítjuk elő, majd jellemezzük azok szerkezetét, belső mozgásait és partnerkötési tulajdonságait.
  • Mindemellett bioinformatikai és molekulamodellezési eljárásokkal vizsgáljuk mind egyes fehérjék működését, mind a posztszinaptikus denzitás fehérjehálózatát.